Akvakultūros skatinimas

Akvakultūros skatinimas

Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas

KOKIOS PRIEMONĖS ĮGYVENDINAMOS? 

  • Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)
  • Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)
  • Produktyvios investicijos į akvakultūrą – energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija
  • Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastinta parama)

  KOKIOS PARAMOS SKYRIMO SĄLYGOS? 

 ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“ ir

,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą (supaprastinta parama)“ 

KAS REMIAMA?
produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai; akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą, jei ji yra susijusi su pagrindiniu įmonės akvakultūros verslu, įskaitant žūklės turizmą, akvakultūros aplinkosaugos funkcijas arba šviečiamąją su akvakultūra susijusią veiklą
KAS GALI KREIPTIS PARAMOS?
labai mažos, mažos, vidutinės (toliau – MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra
KOKIO DYDŽIO PARAMOS GALIMA TIKĖTIS?
didžiausia galima paramos suma yra iki 200 000 eurų ir iki 50 000 eurų (supaprastinta parama). Paramos intensyvumas iki 50 proc. MVĮ ir iki 30 proc.  įmonėms, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas
KOKIOS TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS?
projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje; nustatytus reikalavimus atitinkančių transporto priemonių įsigijimas; bendrosios išlaidos; viešinimo išlaidos
KOKS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS?
ne ilgiau kaip 24 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos

 ,,Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“ 

KAS REMIAMA?
produktyvios investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą; investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą); esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai; akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą, jei ji yra susijusi su pagrindiniu įmonės akvakultūros verslu, įskaitant žūklės turizmą, akvakultūros aplinkosaugos funkcijas arba šviečiamąją su akvakultūra susijusią veiklą
KAS GALI KREIPTIS PARAMOS?
labai mažos, mažos, vidutinės (toliau – MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra
KOKIO DYDŽIO PARAMOS GALIMA TIKĖTIS?
didžiausia galima paramos suma yra iki 2 mln. eurų. Paramos intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas
KOKIOS TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS?
projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas; naujos technikos ir įrangos, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje; nustatytus reikalavimus atitinkančių transporto priemonių įsigijimas; bendrosios išlaidos; viešinimo išlaidos
KOKS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS?
ne ilgiau kaip 24 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos

,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą – energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“ 

KAS REMIAMA?
investicijos į energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymo, kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai, skatinimą
KAS GALI KREIPTIS PARAMOS?
labai mažos, mažos, vidutinės (toliau – MVĮ) ir didelės įmonės, užsiimančios akvakultūra (užregistruotos ir turinčios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos suteiktą veterinarinį patvirtinimą ar registravimą, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą
KOKIO DYDŽIO PARAMOS GALIMA TIKĖTIS?
didžiausia galima paramos suma yra iki 100 000 eurų. Paramos intensyvumas iki 50 proc. MVĮ ir iki 30 proc.  įmonėms, kurios nepatenka į MVĮ sąvoką, visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies bei visų netinkamų projekto išlaidų finansavimą turi užtikrinti pareiškėjas
KOKIOS TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS?
projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas bei pertvarkymas (kad būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai); energijos vartojimo efektyvinimo didinimui ar atsinaujinantiems energijos ištekliams skirtos naujos technikos ir įrangos (išskyrus transporto priemones) įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje; bendrosios išlaidos; viešinimo išlaidos
KOKS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS?
ne ilgiau kaip 24 mėnesiai nuo paramos sutarties pasirašymo dienos

KUR KREIPTIS PARAMOS? 

Paramos paraiška rengiama pagal Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse www.zum.lrv.lt ir www.nma.lt skelbiamą formą. Paramos paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba ir pateikiama kartu su reikalaujamais dokumentais: asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį.

Paramos paraiškas priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai  adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.

Daugiau informacijos ir informaciją apie vykstančius/vyksiančius kvietimus teikti paraiškas galima rasti www.zum.lt, www.nma.lt.

žuvininkystė parama žuvininkystei karpių auginimas žuvų ūkis

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti