Avių augintojai surems pečius

Avių augintojai surems pečius

Biržų rajono ūkininkė, aktyvi visuomenininkė Kristina Milišiūnienė, kone tris dešimtmečius plėtojanti avininkystės verslą, atidžiai studijuoja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų. Ji planuoja pretenduoti į šią paramą ir teikti paraišką. Tai galima padaryti iki vasaros pabaigos.

Detaliai aiškinasi

Nemažą bandą senojo genotipo Lietuvos juodgalvių, taip pat Tekselių veislės mėsinių bei Ostfryzų veislės pieninių ir dar kitokių veislių avių laikanti ūkininkė linkusi gerai apgalvoti visas investicijas į ūkį. Gyvulininkystė nėra lengva šaka, čia pajamos sunkiai uždirbamos, todėl ūkininkauti reikia itin pasvertai.

„Rimtai susidomėjome, nes ši priemonė turi nemažai privalumų. Reikia dar gerai viską pasverti, kas mums tinka, o kas – ne. Laiko dar yra, nes paraiškos bus priimamos iki vasaros pabaigos. Dabar svarbu detaliai viską išsiaiškinti“, – kalbėjo K.Milišiūnienė.

Tariasi su šeimos nariu

Ūkininkė sakė dalyvavusi Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) surengtame renginyje, kur ŽŪM specialistai pristatė KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ nuostatas ir įgyvendinimo taisykles.

„Su taisyklėmis esame susipažinę, bet visai kas kita, kai jos pristatomos gyvai. Daug dalykų paaiškėja, atsiskleidžia kiti niuansai, kai vietoje atsakoma į kilusius klausimus“, – aiškino avininkystės ūkio savininkė.

Ji sakė, kad paraišką planuoja teikti su šeimos nariu, kuris taip pat užsiima avininkyste. Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas, organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosaugos veiklą.

Pasak ŽŪM Kaimo plėtros departamento vyriausiosios specialistės Nomedos Padvaiskaitės, giminystė – ne kliūtis pretenduoti į minėtosios veiklos srities paramą. Tik privaloma, kad pareiškėjas ir partneriai savo vardu būtų įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą.

ŽŪM atstovė pabrėžė, jog pagrindinė sąlyga ta, kad paramos turi prašyti ne mažiau kaip du projekto dalyviai, užsiimantys tokia pačia veikla ir siekiantys gauti paramą investicijoms, susijusioms su bendra projekto veikla.

Atnaujintų techniką

„Mums būtų labai gerai atnaujinti žemės ūkio techniką, pirktume traktorių ar šienavimo įrangą. Manau, kad stabiliau ir patikimiau būtų investuoti ir kartu dirbti su šeimos nariu“, – teigė Biržų rajono ūkininkė.

Susitarę veikti kartu ūkininkai vienam projektui gali gauti iki 90 tūkst. eurų paramos. Paramos gali kreiptis smulkūs ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 15 000 eurų.

Paramos lėšas galima investuoti į naują žemės ūkio techniką ir naują įrangą, skirtą žemės ūkio produktų gamybai; naujus technologinius įrengimus, naują techniką ir įrangą bei naują kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms (išskyrus lengvuosius automobilius); naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės.

Paramos lėšas galima nukreipti ir į naujų gamybinių pastatų statybą, senų rekonstrukciją ar kapitalinį remontą (įskaitant statybines medžiagas).

Gyvulininkystei – privalumai

Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas. Kadangi biržiečiai užsiima gyvulininkyste, jiems būtų kompensuojama 70 proc. tinkamų išlaidų. Didesnis paramos intensyvumas taikomas taip pat ir tiems smulkiesiems ūkiams, kurie bendradarbiauja sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose.

Gyvulininkystės ūkis turi privalumų ir atrenkant projektus. 25 balai suteikiami tuomet, kai projektai yra susiję su bent vieno iš šių sektorių – gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miško ūkio, kaimo turizmo – plėtra, taip pat kai įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm avių auginimas

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti