Bendradarbiavimas – parama smulkiam ūkiui

Bendradarbiavimas – parama smulkiam ūkiui

Smulkieji ūkininkai šiemet turi puikią progą sustiprinti savo ūkius – iki birželio 29 d. priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014 – 2020 m. (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ ir iki vasaros pabaigos – pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Planuoja antrą projektą

Panevėžio rajono ūkininkas Sigitas Daukšas planuoja suspėti į „abu traukinius“. Pernai ūkininkas įgyvendino projektą pagal veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“, o šiemet apsisprendė prašyti paramos ūkio subjektų bendradarbiavimui.

„Iki šiol tokios progos smulkieji ūkininkai neturėjo. Dabar net dvi tokios palankios priemonės. Pagal vieną kompensuoja 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir skiria 15 tūkstančių eurų, o projektai, skirti smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui, finansuojami 60 proc. Tai tikrai geros sąlygos“, – teigė ūkininkas, dabar atidžiai studijuojantis KPP administravimo taisykles.

Panevėžiečio ryžtą siekti paramos dar labiau kursto tai, kad pagal šiemet taisyklėse numatytas palankesnes paramos teikimo sąlygas paramos gavėjams galima skirti 40 proc. avansą. „Tai reiškia, kad gavus tokio dydžio avansą, šios sumos nereikės skolintis. Smulkiajam ūkiui tai labai naudinga“, – sakė jis.

Nori surinkti daugiau balų

Išskirtinė sąlyga norint gauti paramą ūkio subjektų bendradarbiavimui – paraišką turi teikti mažiausiai du ūkio subjektai – pareiškėjas ir partneris, kurie yra pasiruošę bendrai veiklai ir investicijoms į tokią veiklą.

S.Daukšas partneriais kviečia būti ūkininkaujančią seserį ir kaimyną ūkininką. „Žinoma, trims lietuviams nelengva susitarti, tačiau pabandysime“, – šypsojosi ūkininkas.

„Jeigu bus tik du partneriai, galime nesurinkti reikiamo balų skaičiaus, todėl įkalbinėju kaimyną, atrodo, kad jis sutinka“, – pasakojo 20 hektarų dirbantis augalininkystės ūkio savininkas.

Jeigu projekte dalyvauja 5 ir daugiau partnerių, projektui suteikiama 30 papildomų balų, jeigu nuo 3 iki 4 dalyvių – 20 balų. Jei projektas susijęs su bent vieno iš šių sektorių – gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miško ūkio, kaimo turizmo – plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, suteikiami 25 atrankos balai.

Stinga technikos ir padargų

Jeigu S.Daukšas kartu su pasirinktais partneriais gautų finansavimą, pirktų traktorių, plūgą, purkštuvą ir kitokius žemės ūkio padargus. „Aišku, kad tokie pirkiniai reikalingi kiekvienam ūkininkui“, – pastebėjo jis.

Paramos gali kreipti smulkūs ūkiai, kurių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 15 000 eurų. Maksimali paramos suma vienam projektui – 90 tūkst. eurų.

Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas, bet jeigu paraišką teikia smulkūs ūkiai, užsiimantys gyvulininkyste, sodininkyste, uogininkyste ar daržininkyste, jiems kompensuojama iki 70 proc. tinkamų išlaidų.

Remiami ir smulkūs miškininkai, ir smulkūs verslininkai

Vienam projektui 90 tūkst. eurų paramą gali gauti ne tik susikooperavę smulkieji ūkininkai, bet ir smulkieji miškininkai, kurių valdos dydis ne didesnis kaip 20 hektarų, taip pat – ir labai mažos įmonės, kaimiškose vietovėse veikiančios ne trumpiau kaip dvejus metus, bei fiziniai asmenys.

Paramos lėšomis galima pirkti naują žemės ūkio techniką ir naują įrangą (žemės ūkio įranga laikoma įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba); naujus technologinius įrengimus, naują techniką ir įrangą bei naują kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms (išskyrus lengvuosius automobilius); naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės.

Tinkamos išlaidos ir naujų gamybinių pastatų statyba, senų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines medžiagas) bei verslo infrastruktūros projekto kūrimas; nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais technika; dirvos paruošimo miško želdiniams /žėliniams mechanizmai.

Parama gali būti skirta ir finansuoti einamąsias bendradarbiavimo išlaidas, pavyzdžiui, susitikimų organizavimo, kanceliarines išlaidas, maitinimą, bet ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.

KPF ŽŪM parama ūkiui, ūkis

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti