Bendruomenių iniciatyvos skatina verslumą

Bendruomenių iniciatyvos skatina verslumą

Iniciatyvių ir aktyvių bendruomenių Lietuvoje netrūksta, tačiau dažna bėda jų idėjoms realizuoti – finansų stoka. Būtent todėl bendruomenių aktyvumui, darbo vietų kūrimui ir verslumui yra skiriama Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą (KPP). Kaišiadorių rajono Darsūniškio bendruomenė – viena iš pateikusių paraiškas ir gavusių finansavimą kelioms savo iniciatyvoms. Projektas „Inovatyvi kelionė aplink Darsūniškį“ – jau įgyvendintas, o bendruomenės namų idėja tik pradedama realizuoti.

Ugdyti bendruomeniškumą

Darsūniškio bendruomenė neslepia, kad iniciatyvų bei noro aktyviai bei prasmingai leisti laiką – netrūksta, tačiau dažniausiai visi klausimai sustoja ties finansiniu aspektu. Šį kartą, siekiant įgyvendinti bendruomenės kultūrinio ugdymo ir verslumo idėjas, pasi­naudota pagal KPP teikiama parama.

Apie finansavimo galimybes, kaip pasakoja Darsūniškio bendruomenės atstovė Re­nata Karpavičiūtė, sužinota iš Kaišiadorių vietos veiklos grupės. „Iš pastarosios darbuotojų sulaukiame didelės pagalbos rengiant ir vykdant projektus. Projektui „Inovatyvikelionė aplink Darsūniškį“ buvo skirta 5 894Eur. 80 proc. šios sumos buvo ES parama, o 20 proc. buvo savo partnerio – Kruonio kul-tūros centro – lėšos“, – komentavo moteris.

Pirmojo projekto „Inovatyvi kelionė aplink Darsūniškį“ tikslas – ugdyti bendruomeniškumą, puoselėti krašto savitumą ir jį reprezentuoti. R. Karpavičiūtė pasakoja, kad šiam siekiui įgyvendinti surengtas kon­certas Darsūniškyje, Nemuno pakrantėje. „Koncerto metu neįprastoje vietoje skam­bėjo klasikiniai, operų ir operečių kūriniai, kuriuos atliko Lietuvos valstybinio Kauno muzikinio teatro solistai Iveta Kalkauskaitė ir Povilas Padleckis, o jiems akompona­vo koncertmeistrė Rūta Blaškytė. Taip pat skambėjo ir džiazo muzika, atliekama instru­mentinės grupės „Jaaz guolash“, kurios vadovas Stanislovas Straševičius iš Kaišiadorių“, – apie renginį pasakojo viena iš iniciatyvos sumanytojų.

Svarbiu renginio akcentu tapo ir kuni­go J. Kanaverskio apdovanojimo, kurį Darsūniškio bendruomenė įsteigė prieš ket­verius metus, minėdama kunigo mirties 500-ąsias metines, įteikimas. „Apdovanojimas teikiamas kas dvejus metus ir skiriamas žmogui, kuris nusipelnė Darsūniškio kraštui savo darbais. Šį kartą apdovanojimas buvo įteiktas Vytautui Lapinskui – ilgamečiam kultūros darbuotojui, krašto mylė­tojui, puoselėtojui, Darsūniškio vartų – koplytėlių statytojui“, – kalbėjo R. Karpavičiūtė.

Darsūniškių bendruomenė labai džiau­giasi ir projekto metu sukurta programėle mobiliesiems telefonams „Darsūniškio lankytinos vietos“. Pastarąją jau galima parsisiųsti iš „Google Play“ parduotuvės. „Pro­gramėlė padės keliaujantiems Darsūniškio apylinkėse lengviau surasti visus lankytinus objektus, kurių surinkta 13. Darsūniškio piliavietėje pastatytas informacinis stendas bei sukurtas lankstinukas. Taip pat bendruomenė suorganizavo ir dviračių žygį, kurio metu buvo apvažiuotos visos lankytinos vietos. Kultūriniai dviračių žygiai bus ir toliau organizuojami, siekiant populiarinti Darsūniškio kraštą, siekiant prisikviesti aktyvaus poilsio mėgėjų. Įgyvendinant projektą labai prisidėjo ir 9 savanoriai, kurių amžius iki 29 m.“, – apie nuveiktus darbus pasakojo Darsūniškių bendruomenės atstovė.

Kitas žingsnis – verslumo skatinimas

Galimybės gauti paramą bendruomenių idėjoms įgyvendinti yra numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonėje „LEADER“. Pagal šią priemonę parama skiriama vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti, kurios rengiamos vadovaujantis principų „iniciatyva iš apačios į viršų“. Vietos veiklos grupėms atsiranda galimybė labiau prisidėti plėtojant tolygų ir darnų regionų vystymą­si, skatinant socialinę įtrautį, skurdo mažinimą, ekonominę plėtrą kaimo vietovėse ir kurti darbo vietas.

Pasak Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkės Janinos Augustinavi-čienės, įgyvendinus mažąjį projektą Darsūniškio bendruomenės laukia kur kas didesni darbai – projektas „Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas“, kuriam finansuoti skirta 70 000 Eur parama pagal Kaišiadorių rajono vietovių vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją.

„Projekto tikslas – įkurti bendruomenės namus, kuriuose bus vykdomas bendruomeninis verslas – teikiamos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos. Šiuo metu pro­jektas yra pirminiame etape – atlikta dalis numatytų savanoriškų darbų, vykdomas pastato, kuriame bus įkurti bendruomenės namai, kapitalinis remontas“, – trumpai pri­statė R. Karpavičiūtė.

Darsūniškio bendruomenės atstovė tiki­no, kad be KPP paramos tokių didelių pro­jektų tikrai nebūtų įmanoma įgyvendinti. Nors paraiškos užtrunka ir visas procesas truko apie metus, pasak pašnekovės, tai – puiki galimybė realizuoti bendruomenės idėjas.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm darbas kaime verslumo skatinimas

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti