Bioenergetika. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

Bioenergetika. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srityje „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ išskiriama veikla „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.

Bioenergetika. Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

Parama šiai veiklai skatina efektyvų išteklių naudojimą ir perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatina socialinę įtrauktį, ekonominę plėtrą kaimo vietovėse ir kuria darbo vietas.

Pagal veiklą parama bus teikiama pareiškėjams, planuojantiems užsiimti biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimu, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba. Šiai veiklai vienas projektas gali gauti net iki 1 600 000 € paramą.

Veikla „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

bioenergetika

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti