Bitininkystė. Bičių ūkis

Bitininkystė. Bičių ūkis
Bičių ūkis, bitininkystė

Bitininkystės sektorius:

Parama bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais:
2017–2019 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui bus teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo„.
Programos įgyvendinimo taisyklės:
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą sudaro šios priemonės:
  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“
  • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“
  • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“
  • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“
  • „Rinkos stebėsena“
  • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos finansavimo planą.
Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM bitininkystė bičių ūkis

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti