Darbas ir atlyginimas regionuose. Ūkio ir verslo plėtra

Darbas ir atlyginimas regionuose. Ūkio ir verslo plėtra

Plėskite verslą kaime pasinaudodami parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai (veikloms), nurodytai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, vystyti. Viename projekte gali būti numatyta plėtoti kelias remiamas ekonominės veiklos rūšis. Parama nebus teikiama tik veikloms, išvardytoms neremiamų veiklų sąraše, o jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.
Paramos dydis priklauso nuo planuojamų sukurti darbo vietų, o maksimali paramos suma, kai kuriamos 4 ir daugiau darbo vietų, – 200 000 €.

Daugiau informacijos: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm ūkininkas

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti