Dažnas ūkininkas pastebi: želmenys mažina kaštus ir gerina produkcijos kokybę

Dažnas ūkininkas pastebi: želmenys mažina kaštus ir gerina produkcijos kokybę
Ūkininkas teigia, kad naudingą žalumynų poveikį iškart pamatė ir per pieno kiekį, ir per kokybę.

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Upytės eksperimentiniu ir Šilutės veislininkystės ūkiais bei trimis ūkininkais projektą „Konkurencingas ūkis“, finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje numatytą naują priemonę Europos inovacijų partnerystei (EIP) skatinti, pradėjo įgyvendinti 2016 m. pabaigoje. Kaip teigia projekto partneriai: tarpiniai rezultatai pateisina lūkesčius.

Šėrimo racione – želmenys

Kaip pažymi projekto „Konkurencingas ūkis“ vadovė Jurgita Baranauskienė, EIP veiklos grupė siekia išsiaiškinti, kaip sujungti inovatyvias pašarų auginimo, paruošimo ir galvijų šėrimo technologijas, naudojant subalansuotus pašarus ir juos papildant ūkiuose naudojant inovacinę vertikalios žemdirbystės hidroponinę technologiją 7 paras daigintomis pupomis, žirniais, miežiais, kviečiais, liucerna, rapsais, saulėgrąžomis.

Pirmiausia ūkiuose buvo išbandyta, kaip, šėrimo racioną papildžius ūkiuose išaugintais želmenimis, keičiasi primelžiamo pieno kiekis ir kokybė.

„Esame smulkūs ūkininkai. Turime tik 39 melžiamas karves ir tiek pat prieauglio. Naudingą žalumynų poveikį iškart pamatėme ir per pieno kiekį, ir per kokybę“, – teigia ūkininkė Dangirutė Kazakevičienė ir ūkininkas Valdas Kazakevičius.

„Apie žalumynų naudą sužinojome lankydamiesi tarptautinėse parodose, tad labai džiaugiamės, kad tapome Lietuvoje įgyvendinamo projekto partneriai ir pastebime teigiamą rezultatą“,– Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos suteikta nauja galimybe ūkininkams pasidžiaugia 450 melžiamų karvių ūkį plėtojanti ūkininkė Vaidutė Stankevičienė iš Biržų rajono.

„Atlikti bandymai su melžiamomis karvėmis teikia vilčių, kad atrandamas inovatyvus gyvulių šėrimo metodas, mažinantis gamybos kaštus, didinantis produkcijos kiekius ir gerinantis kokybę“, – pirmuosius projekto rezultatus apibendrina ASU mokomojo ūkio vadovas ūkininkas Vladas Kurutis.

Ūkininkų teigimu, daiginant želmenis iškyla įvairiausių problemų, nes kiekvieno jų kitokios sąlygos, nesunkiai gali atsirasti grybeliai ar kiti gyvulio sveikatai kenkiantys užkratai, bet visas problemas padeda išspręsti mokslininkai, operatyviai reaguojantys į partnerių rūpesčius.

Tikimasi, kad želmenimis papildyti pašarai pagerins ir galvijienos kokybę. „Šiuo metu bandymus atliekame su 2–12 mėnesių prieaugliu. Pagal gyvulių amžių esame sudarę 4 grupes. Kiekvienoje grupėje 5 gyvuliai gauna žalumynus, 5 negauna. Jau iš gyvulio plauko matyti, kurie juos gauna“, – į blizgantį gyvulio kailį dėmesį atkreipia ASU mokomojo ūkio gyvulininkystės padalinio vadovas Vitas Riškevičius. Jis pastebi, kad ženkliai pagerėja ir žalumynais šeriamų telyčių apsėklinimas.

Žalia šviesa inovacijoms

Pasiteiravus, ar ūkininkas būtų ryžęsis dalyvauti analogiškame projekte, jei nebūtų teikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, ūkininkas neslepia – kol kas tikriausiai nebūtų tapę projekto partneriu. Jam antrina ir kiti ūkininkai.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama, kad į Lietuvos kaimą ateitų kuo daugiau inovacijų, kad ūkininkams atsirastų galimybė atnaujinti žinias, naudoti modernias priemones ir technologijas, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ numatė 11,645 mln. eurų. Šiuo metu įgyvendinami 5 EIP veiklos grupės projektai. Nuo gegužės 2 iki birželio 15 d. ŽŪM priima EIP veiklos grupių parengtas galimybių studijas, iš kurių ekspertai atrinks tas, kurių įgyvendinimui bus skiriama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos parama. Vienas svarbiausių studijos vertinimo kriterijų – projekto partneriu turi būti bent vienas ūkininkas, o jo keliama problema, kuriai išspręsti reikia pasitelkti mokslininkus, turi būti naudinga ir kitiems ūkininkams.

,,EIP žemės ūkyje yra naujas bendradarbiavimo modelis, sprendžiantis konkurencingumo ir tvaraus žemės ir miškų ūkio vystymosi problemas, diegiant inovacijas“, – pažymi ŽŪM Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas Sigitas Miškinis ir kviečia ūkininkus bei mokslininkus telktis jiems rūpimoms problemoms spręsti.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM ūkininkas

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti