Jaunimui įsitvirtinti kaime kuriamos vis palankesnės sąlygos

Jaunimui įsitvirtinti kaime kuriamos vis palankesnės sąlygos

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) skaičiuoja, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. programas tik jiems skirtą paramą gavo beveik keturi tūkstančiai jaunųjų ūkininkų valdomų ūkių. Siekdama kryptingos ir sklandžios žemdirbių kartų kaitos, taip pat – perspektyvaus žemės ūkio sektoriaus augimo, ministerija teiks Europos Komisijai 2014-2020 m. KPP pakeitimą, kuriame numatyta gerokai palengvinti sąlygas jauniesiems ūkininkams, siekiantiems einamojo periodo KPP paramos lėšų.

Pasak Mildos Jusienės, ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiosios specialistės, nuo 2007 m. suteikta parama jauniesiems ūkininkams – tai tūkstančiai savarankiškai ar ūkininkavimą iš tėvų perimančių ir kaime gyvenimą kuriančių jaunų žmonių, šimtai vienetų žemės ūkio technikos, įrengimų ir padargų, gyvūnų ir augalų, suremontuotų gamybinių patalpų ir kompiuterizuotų procesų. Dažnas jaunasis ūkininkas kalba, kad tokia finansinė pagalba sustabdė jį nuo emigracijos.

Pastaruosius kelerius metus parama jauniesiems ūkininkams įsikurti teikiama pagal KPP 2014–2020 m. priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.  Tai – viena populiariausių veiklos sričių, nes pagal ją gali būti suteikiama 100% intensyvumo parama iki 40 000 Eur.

„Pasendintas“ vienais metais

Pernai metų pabaigoje pakeistas Europos parlamento ir Tarybos atitinkamas reglamentas palengvino prieigą prie paramos visos Europos Sąjungos jauniesiems ūkininkams.

ŽŪM atkreipia dėmesį, kad rengiamame KPP 2014-2020 m. pakeitime numatyta, jog jaunasis ūkininkas „paseno“ vienais metais, t.y. paramos galės kreiptis jaunasis ūkininkas, kuris paraiškos pateikimo metu yra jaunesnis nei 41 (buvo ne vyresnis kaip 40 metų) metų.

Pakeitimais prailginamas jaunojo ūkininko įsikūrimo laikotarpis, t. y.  nustatoma, kad jaunojo ūkininko įsikūrimas turi prasidėti ne anksčiau kaip 24 mėnesiai (buvo 12 mėnesių) iki paramos paraiškos pateikimo.

Naikinamas buvęs tinkamumo reikalavimas, kad pareiškėjas per 18 mėn. nuo įsikūrimo datos turi tapti aktyviu ūkininku.

Vytautas Buivydas, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkas, teigia, jog minėtosios naujovės neabejotinai yra teigiamos. Anot jo, pailginus jaunojo ūkininko amžių metais, bendras jų skaičius bus gerokai didesnis, prailginus įsikūrimo laikotarpį, daugiau jaunųjų ūkininkų galės pretenduoti į paramą, o naikinamas vienas iš tinkamumo reikalavimų apskritai buvęs nesusipratimas.

Jei lėšų pritrūks – bus ieškoma

Pagal patvirtintą paramos paraiškų pagal KPP 2014-2020 m. priėmimo 2018 m. grafiką, paraiškų teikimas gauti paramą pagal veiklos sritį ,,Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ nenumatytas ir kol kas nesvarstomas.

Jaunųjų ūkininkų paramai skirtų lėšų likutis šiuo metu sudaro apie 20 mln. Eur. “Šiuo metu papildomų paramos lėšų skyrimo klausimas neaktualus, bet, esant būtinumui, ministerija svarstys jų skyrimo galimybės klausimą“,- sako M. Jusienė.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, šių metų pradžioje jaunieji ūkininkai, ne vyresni nei 40 metų, sudarė 17% visų Lietuvos ūkininkų.

KPP parama jauniesiems ūkininkams

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 2007-2013         Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2014-2020*

Skirta paramos lėšų, mln. Eur                           103,548            64,706

Surinkta paraiškų, vnt.             2 920                 2 409

Prašoma paramos suma, mln. Eur                   112,524            117,625

Patvirtinta paraiškų, vnt.         2 673                 976

Patvirtinta paramos suma, mln. Eur                103,405            45,060

Išmokėta, mln. Eur                   103,528            34,708

Pabaigtų projektų skaičius, vnt.                       2 669                 –

*liepos 12 d. duomenys

Šaltinis: Žemės ūkio ministerija

 

Ūkininkai iki 40 m. ir jų valdomi plotai ha

Valdomas plotas                       Valdytojų skaičius 2015 01 01                          Valdytojų skaičius 2018 01 01

Iki 10 ha            16 038               12 521

11-50 ha           5 588                 5 163

51-100 ha         1 459                 1 447

Daugiau nei 100 ha                  899                    921

Pastaba: 2018 01 01 vidutinis ūkio dydis Lietuvoje sudarė 9,37 ha.

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

 Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM kaimo verslininkai

 

 

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti