Jaunuolynams ugdyti – ES parama

Jaunuolynams ugdyti – ES parama

„Miško savininkui itin svarbi yra jauno miško priežiūra, todėl labai gerai, kad miško savininkams suteikta galimybė gauti Lieuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) paramą jaunuolynams ugdyti“, – sako miškininkas Andrius Kertenis.

Iki rugpjūčio 31 d. priimamos paraiškos paramai pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ gauti. Šiam paraiškų priėmimo etapui numatyta beveik 2,4 mln. eurų paramos.

Naudinga ir paprasta

Pasinaudojęs parama pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, A. Kertenis sutvarkė 230 ha jaunų miškų.

A. Kertenis yra UAB „Timbex“ vyriausiasis miškininkas. Bendrovė administruoja privačius miškus, tad jų savininkų įgaliotas miškininkas rūpinosi ir parama jaunuolynams ugdyti. Paramos lėšos panaudotos jaunuolynų tvarkymo darbams apmokėti. „Kadangi yra nustatyta konkreti parama vienam sutvarkytam jaunuolyno hektarui, priemonė labai lengvai administruojama. Jokių verslo planų, jokių viešųjų pirkimų konkursų. Užtenka užpildyti paraišką, atvažiavusi į vietą komisija įvertina darbus ir, jei viskas gerai, išmokama parama“, – patirtimi dalijasi A. Kertenis.

Paramos dydis, jo teigimu, atitinka vidutinę jaunuolyno ugdymo darbų kainą, svyruojančią nuo 180 iki 220 eurų už hektarą. „Įveisiant mišką medeliai sodinami gan tankiai, nes dalis sodinukų dėl ligų, vabalų, sausrų, lietų, žvėrių ir kitų priežasčių neprigyja. Po kelerių metų tankumas pradeda trukdyti medžiams augti ir formuotis. Tad parama kompensuoja tas išlaidas, kurias miško savininkas neišvengiamai patiria, ugdydamas mišką“, – KPP naudą apžvelgia miškininkas. Paramos pagal KPP veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ gali kreiptis miško savininkai, norintys sutvarkyti minkštųjų lapuočių jaunuolynus nuo 6, o spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo 8 metų. Pakeistos šios veiklos srities įgyvendinimo taisyklės leido pareiškėjams per KPP įgyvendinimo laikotarpį 2 kartus pretenduoti į jaunuolynų ugdymo paramą už tą patį plotą. Antrą kartą parama gali būti teikiama, jei pakartotinis jaunuolynų ugdymas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. Trijų metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo pareiškėjui išmokėtos galutinės paramos sumos pagal veiklą.

Remiamos veiklos

Jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymas yra vienas pagal KPP finansuojamų miško darbų. Parama taip pat skiriama viešojo naudojimo rekreacinei miško infrastruktūrai įrengti ir atnaujinti, pamiškėms formuoti, miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingai miško struktūrai palaikyti, nevietinių medžių rūšių medynams pertvarkyti į vietinių medžių rūšių medynus, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektams, kaip savarankiškai investicijai, rengti.

Parama vienam projektui – iki 50 tūkst. eurų. Didžiausias galimas paramos intensyvumas – 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio intensyvumo. Jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymo veiklai parama skiriama, mokant vienkartinę nustatyto dydžio kompensacinę išmoką už planuojamą išugdyti jaunuolyno hektarą – 197 eurai. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų. Galimi pareiškėjai Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje.

Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm maistas iš ūkių

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti