Jojimo paslaugų centre būriuojasi vaikai

Jojimo paslaugų centre būriuojasi vaikai

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa (KPP) remia ne tik žemės ūkio produkcijos gamintojus, bet ir kaimuose bei miesteliuose, kurie bene labiausiai yra nukentėję nuo emigracijos, besikuriantį verslą ir jo plėtrą. Nuo šių metų rugpjūčio 1 iki rugsėjo 28 d. priimamos paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Parama plėtrai

Konkurencingas verslas ir darbo vietų didinimas – viena iš kaimo gyvybingumo sąlygų, todėl KPP akiratyje yra ne tik žemdirbiai, bet ir verslininkai.

Minėtoji priemonė skirta veiklai įvairinti, mažųjų įmonių kūrimui ir plėtrai, taip pat darbo vietų kaimo vietovėse kūrimui lengvinti. Paraiškų teikėjai turėtų įsidėmėti, kad parama gali būti skiriama jau veikiantiems ūkio subjektams ekonominės veiklos plėtrai, tad į ją pretenduoti negali naujai įkurti ūkio subjektai.

Paramos gali kreiptis privatus juridinis arba fizinis asmuo, kuris turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus. Šiam paraiškų priėmimui skirta daugiau kaip 23 mln. eurų.

Pasak žemės ūkio viceministro Dariaus Liutiko, priemonės tikslas – kurti kuo daugiau darbo vietų, tai ne tik paskatintų žmones likti kaime ir kurti savo ateitį, bet ir mažintų emigraciją.

Įsirengė modernias arklides

Laisvalaikio ir jojimo paslaugų centro „Viliumai“, įsikūrusio Jonavos rajone, vadovė Vilma Chorūnaitė jau pasinaudojo minėtosios priemonės parama. „Reikėjo įdėti nemažai pastangų, bet jau viską įrengėme ir paramą gavome“, – pasidžiaugė ji.

Anot centro vadovės, buvo įgyvendintas nemažas projektas, kurio bendra vertė – apie 220 tūkst. eurų, iš jų apie 57 tūkst. eurų finansavo KPP. „Tai labai ženkli parama, be jos būtų riesta. Visas investicijas pradėjome nelaukdami paramos. Pasistatėme 9 vietų arklidės su pagalbinėmis patalpomis, persirengimo kambariukais ir visa reikiama infrastruktūra, įsirengėme aikšteles, suformavome veją, inžinerinius tinklus“, – investicijas vardijo V.Chorūnaitė.

Lankosi vaikai

Kaip ir buvo įsipareigota verslo plane, laisvalaikio ir jojimo paslaugų centre dabar pramogauja, mokosi ir naujų patirčių įgyja įvairaus amžiaus vaikai. Įkurta nauja darbo vieta.

„Organizuojame vaikų stovyklas, edukacines programas. Atvažiuoja vaikai iš Jonavos, vieni mokosi jodinėti, kitiems pasakojame apie žirgus, supažindiname su veisles, šėrimu ir kt. Turime žirgų šeimą, kur yra kumeliukas. Vaikams tai patinka“, – pasakojo centro vadovė.

Naujose arklidėse daugiausia gyvena sportinių vokiškos Hanoverių veislės žirgų, taip pat laikomi Lietuvos jojamieji žirgai, žemaitukai ir vienas trakėnų veislės žirgas.

Parama už darbo vietų steigimą

Vienam pareiškėjui maksimali paramos suma – 200 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir proporcingai pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas. Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 tūkst. eurų.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos: būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane; patirtos (t. y. apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, išskyrus bendrąsias išlaidas.

Kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą. Nurodyta informacija jis turi pagrįsti projekto reikalingumą, investicijų poreikį ir finansinę verslo plano dalį. Pateiktame verslo plane pareiškėjas turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir įgyvendinant projektą bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm maistas iš ūkių

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti