Vietos veiklos grupės ruošiasi pokyčiams

Vietos veiklos grupės ruošiasi pokyčiams

Žemės ūkio ministerijoje susitikę LEADER Vietos veiklos grupių atstovai aptarė taisyklių pakeitimus. „Manau, kad viena iš sėkmingų projektų įgyvendinimo sąlygų yra paprastesnės taisyklės, kad pareiškėjams nebūtų užkrauta nereikalinga našta. Susitikime su vietos veiklos grupių atstovais aptarėme Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pokyčius, ir tikimės, kad turėsime dar daugiau sėkmingai įgyvendintų vietos projektų“ – teigia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė. Šiemet per kovą ir balandį vietos veiklos grupėms buvo pateikta 121 paraiška.

Susitikimo metu taip pat buvo pristatytas naujasis Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas Povilas Saulevičius. Jis pakeitė iki šiol pareigas ėjusią Violetą Jankauskienę „Sieksime gerų rezultatų ir konstruktyvaus darbo, kurį kartais užgožia emocijos. Mūsų visų tikslas yra kurti geresnę aplinką“, – kalbėjo naujasis VVG pirmininkas.

Vienas iš Žemės ūkio ministerijos inicijuotų pokyčių, kuris turėtų pareiškėjams padėti įgyvendinti užsibrėžtus tikslus – tai finansavimo sąlygų aprašo (FSA), kurį VVG rengia kiekvienam vietos projektų paraiškų kvietimui, derinimas su Nacionaline mokėjimo agentūra NMA). Būtina atkreipti dėmesį, kad FSA turi būti parengtas ir suderintas (jeigu VVG pasirenka jį derinti) likus 5 d. d. iki kvietimo teikti vietos projektus pradžios.

Siekiant palengvinti ekonominę naštą, patikslinta ekonominio gyvybingumo rodiklių skaičiavimo tvarka, kai kurių rodiklių iš viso atsisakyta. Tokie pakeitimai ypatingai svarbu verslą pradedantiems ūkio subjektams, kadangi ekonominio gyvybingumo rodiklių pasiekimas bus vertinamas pirmaisiais vietos projekto kontrolės metais, t. y. vienerių metų veiklos rezultatas. Iki šios galiojusiose tvarkoje buvo numatytas vertinimas tik įgyvendinus vietos projekte numatytas investicijas, – kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė.

Nemažai dėmesio buvo skirta ir darbo vietoms. Projektų įgyvendinimo metu pareiškėjai įsipareigoja ne tik sukurti naujas darbo vietas ir jas išlaikyti, bet išlaikyti ir iki vietos projekto paraiškos pateikimo sukurtas darbo vietas.

Taisyklėse numatyta nemažai lengvesnių sąlygų pareiškėjams: pailginti atskirų vietos projektų dokumentų pateikimo terminai ir numatyta galimybė juos patikslinti, pvz., nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo dokumentus galima bus patikslinti iki vietos projekto vertinimo pabaigos, statybą leidžiantį dokumentą ir statybos techninį projektą, paskolos, skirtos vietos projekto įgyvendinimui, suteikimo dokumentą, leidžiama pateikti iki vietos projekto pirmojo mokėjimo prašymo.

Numatyta galimybė vietos veiklos grupėms atrinkti ir rezervinius vietos projektus.

Taisyklėse atlikti techniniai patikslinimai, dėl kurių trumpės administravimo procesai ir galima bus greičiau atrinkti, įvertinti bei įgyvendinti vietos projektus. Numatyta, kad projektams, kuriuose prašoma paramos suma neviršija 15 tūkst. Eur, paramos sutartis nebus sudaroma, tam užteks paramos paraiškos.

Taisyklės yra išdėstomos nauja redakcija ir visi numatyti pakeitimai atlikti siekiant trumpinti procesus, mažinti administracinę naštą visiems vietos projektų vertinimo, administravimo ir įgyvendinimo procesų dalyviams.

Žemės ūkio ministerija ragina Vietos veiklos grupes dar aktyviau skelbti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas ir daug dėmesio skirti vietos organizacijų ir gyventojų aktyvinimui.

LR žemės ūkio ministerija

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti