Kooperatyvo veiklai – platesnės galimybės

Kooperatyvo veiklai – platesnės galimybės

Žemės ūkio kooperatyvas „Joniškio aruodas“, pasinaudodamas Lietuvos kaimo programos 2014–2020 m. programa (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, pasistatė papildomas grūdų saugyklas ir antžeminį sandėlį.

Ūkininkams rizika atsipirko

Kai prieš 11 metų kūrėsi žemės ūkio kooperatyvas „Joniškio aruodas“ , daug kas stebėjosi tokiu sprendimu. „Manau, ūkininkai iki galo nebuvo suvokę rizikos dydžio. Visi 52 kooperatyvo nariai tada bankui buvo įkeitę savo ūkius. Ne dalį, bet visą ūkį.  Ir kiekvienas. Kooperatyvas ėmėsi plyno lauko investicijos, tad be banko paskolos nebuvo galima išsiversti, o bankai į naują darinį žiūrėjo labai atsargiai“, – apie kūrimosi pradžią pasakoja kooperatyvo „Joniškio aruodas“ generalinė direktorė Jurita Zubauskienė.

„Joniškio aruodas“ buvo pirmasis žemės ūkio kooperatyvas Lietuvoje, turėjęs savo turtą. 2007 metų pabaigoje atidaryto elevatoriaus saugyklų talpa – 30 tūkst. tonų grūdų.

Šiuo metu kooperatyvo turtas jau atskirtas nuo ūkininkų. Išaugo elevatoriaus galimybės. Jo  saugyklų talpa – 45 tūkst. tonos. Į kooperatyvą įsijungė daugiau ūkininkų ne tik iš Joniškio, bet ir iš Šiaulių, Pakruojo, Akmenės rajonų. Dabar yra 89 nariai, valdantys 15,5 tūkst. ha dirbamos žemės. Kooperatyvas dirba pelningai. Jis ne tik plečia savo materialinę bazę, bet ir išmoka dividendus už pajus ir apyvartai proporcingas išmokas  savo nariams. Kooperatyvas naudoja  automatizuotą grūdų priėmimo, atkrovimo, valymo ir džiovinimo technologiją, įdiegta šiuolaikiška grūdų kiekio ir kokybės apskaitos sistema, grūdų išvežimui įrengtas geležinkelis. Jame dirba 26 darbuotojai. Dalis jų, kaip teigia J. Zubauskienė, yra kooperatyvo narių šeimos nariai. „Kooperatyvas tuo ir gerai, kad jo nariai patys sau teikia paslaugas ir tai, ką įmonė uždirba, lieka kooperatyvo nariams“, – pabrėžia direktorė.

Viena pagrindinių kooperatyvo veiklų – grūdų pardavimas. Kadangi parduodamas didelis kiekis, sėkmingiau negu vienam ūkininkui pavyksta susiderėti ir dėl kainos. Jei ta paslauga nereikalinga, kooperatyvas į elevatorių priima grūdus saugoti.  Kasmet elevatoriuje priimama, išdžiovinama, išvaloma, paruošiama saugojimui ir atkraunama pardavimui apie 100 tūkst. tonų grūdų. Kooperatyvas savo nariams taip pat padeda apsirūpinti trąšomis, pesticidais. Pastaraisiais metais nuperkama ir parduodama apie 15 tūkst. tonų trąšų ir pesticidų už 2,5 mln. eurų.

Paramos lėšos – plėtrai

Bendra kooperatyvo „Joniškio aruodas“ investicija siekia 10,65 mln. eurų, iš jų 3,75 mln. eurų – ES parama. Viena jų gauta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programą. „Viso projekto vertė  – 4,6 mln. eurų, iš tos sumos parama – 1,2  mln. eurų. „Pasinaudojant parama buvo pastatytos dar 3 saugyklos. Kiekvienos jų talpa – 3 tūkst. tonų. Taigi šiais metais galėsime priimti 9 tūkst. tonų daugiau negu anksčiau. Taip pat pastatytas ir antžeminis 2300 kv. metrų ploto sandėlis,  – sėkmingai įgyvendintu projektu džiaugiasi direktorė. – Vertinant pateiktas paraiškas, pripažinti žemės ūkio kooperatyvai papildomai gauna 5 balus.“

„Joniškio aruodas“  darbai tuo nesibaigia ir, kaip teigia J. Zubauskienė, rengiama nauja paraiška paramai pagal KPP. „ Siekdami padidinti kooperatyvo narių pajamas, norime pastatyti talpas, kuriose galėtume saugoti salyklinius miežius, pupas“,–  planais dalijasi direktorė.

Laikas skubina

Paraiškos gauti paramą pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“  priimamos iki liepos 31 dienos. Paraiškas gali teikti įmonės, kurių pajamos iš žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį privalo sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų ir kurios šia veikla nepertraukiamai užsiima mažiausiai 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Paramos gavėjams finansuojama 40 proc. tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. 50 proc. intensyvumo parama gali būti skiriama gaminantiems ekologiškus žemės ūkio produktus, jei jie po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu įsipareigoja perdirbti tik sertifikuotą ekologišką žaliavą ir kai pareiškėjai yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvai.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 400 tūkst. eurų, o 2014–2020 metų laikotarpiui – 3 mln. eurų. Vertinant paraiškas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams suteikiama 20 balų. Visam programos laikotarpiui šiai priemonei skirta daugiau kaip 65 mln. eurų, patvirtinta paramos suma sudaro 55 procentus.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm maistas iš ūkių

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti