KPP parama – ir jaunimui, ir verslui, ir turizmui

KPP parama – ir jaunimui, ir verslui, ir turizmui

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos (KPP) laikotarpis – tikras iššūkis vietos plėtros strategijas įgyvendinančioms vietos veiklos grupėms (VVG). Praeitame paramos laikotarpyje daugelyje šalies regionų rezultatai buvo džiuginantys – kaimų bendruomenės įgyvendino tūkstančius įvairių projektų, atsinaujino bendruomenių namus, susitvarkė vietos infrastruktūrą, gautą paramą panaudojo įvairiems mokymams ar renginiams organizuoti.

Nesinori, kad su senuoju laikotarpiu viskas pasibaigtų, tad 2014-2020 m. KPP laikotarpyje siekiama, jog bendruomenės taptų ilgalaikio bei tvaraus raidos proceso dalimi. Vietos partnerystėms, kurios parengia ir įgyvendina integruotos plėtros strategiją, kuria siekiama ne vien tik spręsti bendruomenės problemas, bet ir stiprinti jos socialinius, aplinkos bei ekonominius pranašumus, šiame laikotarpyje skiriamas ilgalaikis finansavimas ir jos pačios sprendžia, kaip šias lėšas naudoti. Kaimo vietovėse įsikūrusios vietos partnerystės – vietos veiklos grupės.

Europos Sąjungos iniciatyvai LEADER 2014-2020 m. skiriama 6 proc. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos lėšų vietos plėtros strategijų įgyvendinimui, bendradarbiavimo projektų rengimui ir įgyvendinimui. VVG buvo teikiama ir parengiamoji parama vietos plėtros strategijoms parengti. Iš viso KPP lėšomis finansuojamas vietos plėtros strategijas įgyvendina 49 šalies VVG, kurias jungia Lietuvos vietos veiklos grupių tinklas. Viena iš šių 49 VVG – Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė.

Praėjusiame paramos laikotarpyje šio rajono gyventojai buvo aktyviausi paramos naudotojai visoje šalyje. Per VVG buvo įgyvendinta net 126 projektai. Šios VVG vadovė ir vietos plėtros strategijos projekto vadovė Lina Kružinauskienė vylėsi, kad ir šiame laikotarpyje vilkaviškiečiai bus aktyvūs, tačiau pripažino – šįkart bus kiek sunkiau.

„Pagrindinis mūsų parengtos strategijos prioritetas – verslumo skatinimas. Iki birželio 8 dienos laukiame paraiškų pagal priemonę „Verslo kūrimas ir plėtra privačiajame sektoriuje“. Susidomėjimas šia priemone buvo išties nemažas, tad neabejojame, kad iki minėtos datos paraiškų tikrai sulauksime. Bent jau iš privataus sektoriaus. Su bendruomeniniu verslu gali būti kiek sunkiau, nors mes vilties neprarandame. Sausio mėnesį buvo paskelbtas kvietimas priemonei „NVO sektoriaus kūrimas ir plėtra“, tačiau šiai priemonei paraiškų nesulaukta. Pagrindinė problema – būtinybė sukurti ir bent tris metus išlaikyti darbo vietą“, – mintimis dalijosi L. Kružinauskienė.

Iš viso pagal šį prioritetą Vilkaviškio VVG planuoja surinkti 22 NVO ir 13 privataus sektoriaus verslo projektų.

Tiesa, L. Kružinauskienė neatmetė galimybės, kad strategiją gali tekti minimaliai koreguoti, ją labiau pritaikant gyventojų poreikiams. Planuojama orientuotis į trumpas maisto grandines – Vilkaviškio rajone yra nemažai ūkininkų, kurie verčiasi uogininkyste bei daržininkyste, todėl norima sudaryti galimybę jiems pasinaudojant 2014-2020 m. KPP parama ir padėti parduoti, įpakuoti, užšaldyti ar net liofelizuoti jų užauginamą produkciją.

leader programa vietos veiklos grupės alternatyvi veikla kaime KPP parama užimtumo kaime skatinimas išmanus kaimas kaimietis kaimo gyventojas

Be verslumo vilkaviškiečiai strategijoje yra išskyrę ir dar du prioritetus: „Patogios gyvenamosios ir turizmui patrauklios aplinkos kūrimas“ bei „Kaimo gyventojų aktyvinimas veikti kartu“.

Šiomis priemonėmis bus tvarkomos viešosios erdvės, pritaikant jas turizmo poreikiams bei vaikų ir jaunimo užimtumui, įkuriami arba plečiami jau įkurti vaikų dienos centrai, atviros jaunimo erdvės, remiami projektai, susiję su priemonėmis, leidžiančiomis užtikrinti vietos gyventojų ir turistų saugumą viešose vietose, rinkodaros skatinimu. Siekiant suaktyvinti kaimo gyventojus bus skelbiami kvietimai, susiję su kaimo gyventojų švietimu, bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimu, socialinių paslaugų teikimu.

Vilkaviškio VVG Vietos plėtros strategijos administratorė, jaunimo aktyvinimo grupės atstovė Renata Buragienė teigė, kad įgyvendinant KPP remiamus projektus nemažas dėmesys Vilkaviškyje yra skiriamas jaunimui. Be jau minėtų numatomų įrengti atvirų jaunimo erdvių, planuojami ir projektai, skatinantys jaunimą aktyviau dalyvauti viešajame kaimo gyvenime, sudarant sąlygas patiems inicijuoti pokyčius. Bus remiami projektai, susiję su jaunimo renginių, stovyklų, žygių organizavimu ir t.t.

„Organizuojame nemažai susitikimų su jaunimu, kurių metu siekiame kuo geriau išsiaiškinti jų poreikius, norus bei siekius. Pats jaunimas yra iškėlęs susisiekimo iš atokesnių kaimų su Vilkaviškio miestu problemas, teminių renginių bei jiems skirtų laisvalaikio erdvių trūkumą. Pasinaudodami KPP parama bandysime spręsti šias problemas. Turime tikrai nemažai aktyvaus jaunimo. Svarbu įsiklausyti į jų poreikius ir nedaryti taip, kaip mes, suaugę, galvojame“, – sakė Vilkaviškio VVG Vietos plėtros strategijos viešųjų ryšių specialistė Asta Jurevičienė.

Jos kolegė R. Buragienė teigė, kad pagrindinis vilkaviškiečių strategijos tikslas – sukurti naujas darbo vietas. Verslui numatyti net 34 projektai, tad tikimasi, jog mažiausiai tiek darbų vietų ir atsiras per šį paramos laikotarpį.

„Iš viso per šį laikotarpį tikimės sulaukti bent 61 projekto, kuriems bus skirtas daugiau nei 2,2 mln. eurų finansavimas“, – teigė R. Buragienė.

Anot Vilkaviškio VVG pirmininkės L. Kružinauskienės, Europos Sąjungos parama kaimo plėtrai – didžiulė paskata vietos gyventojams. Ji neabejotinai padeda mažinti gyventojų emigraciją, kuria darbo vietas, telkia žmones bendriems tikslams.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti