Maisto kokybė – ūkininkų prioritetas

Maisto kokybė – ūkininkų prioritetas

Vienas stambiausių Lietuvos daržovių augintojų Saulius Dambrauskas, savo išaugintą produkciją ženklinantis nacionalinės kokybės produkto (NKP) ženklu, sako jaučiantis moralinį pasitenkinimą, kad vartotojui siūlo geresnės kokybės ir sveikesnį produktą.

Nuo rugpjūčio 1 d iki spalio 31 d. bus priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, kuri skatina auginti ir gaminti kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus bei juos tiekti į rinką.

Kasmet turi stengtis

Bulves ir svogūnus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą auginantis S.Dambrauskas sako, kad maisto kokybė – ūkininkų prioritetas, juolab tų, kurių išauginta produkcija patenka tiesiai į rinką.

„Kasmet turi įrodyti, kad esi vertas suteikto maisto kokybę liudijančio ženklo. Aišku, iš mūsų daugiau reikalaujama, dažniau sulaukiame kontrolės, tačiau visa tai verta, nes įsipareigojame vartotojui tiekti geresnės kokybės produkciją“, – aiškino Kėdainių rajone ūkininkaujantis daržovių augintojas.

Derlius mažesnis

Norint gauti NPK ženklą auginant ar gaminant maisto produktus reikia laikytis papildomų reikalavimų. Daržovių augintojai privalo mažiau berti trąšų ir mažiau naudoti cheminių augalų apsaugos priemonių.

„Dėl tręšimo pagrindinis reikalavimas – sumažinta azotinių trąšų norma. Tai turi įtakos derliui – jis būna mažesnis. Panaudojus chemines augalų apsaugos priemones turime išlaukti ilgesnį karencijos (t.y. tam tikrą dienų skaičių, kol preparatas pasišalina iš augalo) laikotarpį. Dar neleidžiama tą pačią veikliąją medžiagą naudoti daugiau kaip du kartus“, – daržovių augintojams keliamas sąlygas daržovių vardijo S.Dambrauskas.

Gauna kompensacines išmokas

Kadangi auginant daržoves pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą gaunamas mažesnis derlius, be to, dėl griežtesnių ir papildomų agroaplinkosaugos įsipareigojimų patiriama daugiau išlaidų, augintojams skiriamos KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ kompensacinės išmokos.

Daržovių ir bulvių augintojai už hektarą gauna 318 eurų, o vaisių ir uogų augintojai – 336 eurus.

Paramos gavėjai įsipareigojimų laikosi 5 metų laikotarpiu ir kasmet teikia paramos paraišką.

Produktai tiesiogiai vartoti

Pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai). Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Paramą skirti numatyta tiems, kurie dalyvauja ekologiškų produktų kokybės arba Europos Sąjungos pripažintų produktų kokybės sistemose. Jie gali dalyvauti vienoje ar keliose iš šių maisto kokybės sistemų.

Svarbu tai, kad paramą gali gauti tie gamintojai, kurie augina ir (arba) gamina ir tiekia rinkai produktus, skirtus žmonėms tiesiogiai vartoti (pavyzdžiui, parama neteikiama tik už grūdų, gyvulių auginimą), o jų gamybos procesas turi būti sertifikuotas arba kontroliuojamas nepriklausomos įstaigos.

Numatytos paramos lubos

Kokybiško maisto gamintojams parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Yra apibrėžta didžiausia galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus.

Ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviai negali gauti daugiau nei 2 998 eurus, ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviai – ne daugiu kaip 2 776 eurus, o NKP kokybės sistemos dalyviai – ne daugiau 2 895 eurų per metus.

Finansuojamos yra kokybiškų produktų sertifikavimo, jų gamybos kontrolės ir laboratorinių tyrimų ir įsitraukimo į kokybės sistemą išlaidos: sertifikavimo arba kontrolės institucijos mokestis, kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo (iki 100 eurų per metus), etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų ir pan. sukūrimo ir įsigijimo (iki 1000 eurų per visą paramos įgyvendinimo laikotarpį) ir kt. Taip pat apmokami ir metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM kaimo verslininkai

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti