Melioracijos sistemos. Parama padėjo išspręsti problemas

Melioracijos sistemos. Parama padėjo išspręsti problemas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija baigia įgyvendinti projektą „Vilkaviškio rajono dalies melioracijos sistemų rekonstravimas“. Jam lėšos skirtos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“. Labiausiai šiuo projektu džiaugiasi Vilkaviškio rajono Pilviškių seniūnijos gyventojai. Dalį šių kraštų gyvenviečių jau kone dešimtmetį nuolat sėmė ir tvindė iš laukų atitekantis vanduo. Dabar šių problemų nebeliko.

ių metų balandį prasidėję darbai jau beveik baigti. Jų pridavimas numatomas gegužės 25 d. Anot Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Linos Inkratienės, šis KPP remiamas projektas buvo reikalingas kaip oras. Savivaldybė nėra pajėgi viena sutvarkyti visų rajone iškilusių melioracijos problemų, o ir kasmetinės valstybės dotacijos labiau būna skirtos einamiesiems darbams vykdyti, opiausiems gedimams šalinti.

Vilkaviškio rajone, kaip ir beveik visoje Lietuvoje melioracijos įrenginiai visiškai pasenę ir nusidėvėję, statyti dar gūdžiais 1960-1970 metais. Anot specialistų, kai kurie iš rinktuvų per tiek metų nuo vandens suiro, prisikaupė dumblo, jų sienas suardė ir užkimšo medžių bei krūmų šaknys. Nelaukdami valstybės pagalbos, dalis šalies ūkininkų melioracijos įrenginius savo plotuose patys imasi tvarkytis asmeninėmis lėšomis. Tiesa, žemdirbiai už šiuos darbus taip pat gali gauti KPP paramą. Per 2014–2020 m. Europos Sąjungos paramos laikotarpį yra galimybė burtis į melioracijos sistemų naudotojų asociacijas (tai padaryti turi ne mažiau kaip trys žemės savininkai) ir teikti paraiškas gauti paramą.

Vilkaviškio rajone šia galimybe kol kas pasinaudojo dar tik viena ūkininkų asociacija, esanti Užbalių kaime. Savivaldybė savo ruožtu taip pat parengė projektą papildomam KPP finansavimui ir gavo beveik 300 tūkst. eurų paramą. Už šiuos pinigus minėtoje Pilviškių seniūnijoje rekonstruota 13,46 km griovių ir keturios juose esančios pralaidos. Visa tai sutvarkius dirbamų laukų būklė pagerėjo daugiau nei 1000 hektarų plote. Taip pat rekonstruota 172,5 ha drenažo ploto Ramoniškių gyvenvietėje bei sutvarkytos dvi mažesnį plotą apimančios drenažo sistemos Gabriškių bei Meistiškių kaimuose. „Šiam projektui visi objektai buvo atrinkti pagal pateiktus gyventojų prašymus. Jau gal dešimtmetį į mus nuolat kreipdavosi gyventojai iš Ramoniškių gyvenvietės. Jie skundėsi semiamais rūsiais, tvindomomis namų valdomis, nuolat užmerkiamais daržais.

Valstybės skiriamomis lėšomis drenažo sistemų remontui šių problemų išspręsti nebuvo galimybės, kadangi sistemas reikėjo rekonstruoti. Tiek griovių, tiek drenažo būklė Pilviškių seniūnijoje buvo tragiška“, – sakė L. Inkratienė. Dar ant 1958 metais įrengtų drenažo sistemų pastatyta Ramoniškių gyvenvietė pastaruoju metu buvo atsidūrusi beviltiškoje padėtyje. Gyvenvietės teritorijoje melioracijos sistemos veikė labai prastai – jos užstatytos pastatais, užsodintos medžiais ir krūmais, rinktuvai per laiką uždumblėję, užaugę šaknimis ir t.t. Būtent dėl šių priežasčių drenažo vamzdžiais atitekėjęs iš laukų vanduo nuolat tvindydavo gyvenvietę.

„Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos remiamo projekto metu priimti ir jau baigiami įgyvendinti sprendiniai leido atkirsti iš dirbamų laukų atitekantį vandenį ir nuvesti jį kita trasa, kad šis netekėtų per gyvenvietę. Iki projekto pabaigos bus perklota ir dalis Ramoniškių gyvenvietėje esančių didelio diametro rinktuvų“, – vardijo pašnekovė.

Panašios problemos buvo susiklosčiusios ir dviejose kitose minėtose gyvenvietėse. Dėl Gabriškių kaime neveikiančios drenažo sistemos gyventojai į Vilkaviškio rajono Savivaldybę pirmą kartą kreipėsi dar 2012 metais. Panašiai tiek laiko problemų turėjo ir Meistiškių kaimo gyventojai. Čia drenažo rinktuvas buvo sulūžęs po Marijampolės regionui priklausančiu keliu, todėl melioracijos įrenginių remontui skirtais pinigais šių problemų nebuvo galimybės sutvarkyti. Reikėjo rasti lėšų įrenginių rekonstravimui.

„Sunku pasakyti, kiek dar metų Pilviškių seniūnijos gyventojai būtų turėję problemų, jei ne KPP parama“, – sakė L. Inkratienė. Tai jau ne pirmasis Vilkaviškio rajono savivaldybės įgyvendintas projektas, pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos lėšomis. Net keturi projektai buvo įgyvendinti pagal 2007–2013 m. KPP priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“. Taip pat ankstesniame laikotarpyje devynis projektus įgyvendino šio rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm melioracija melioracijos sistemos nacionalinė parama

 

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti