Miško ūkyje parankiau dirbti su partneriais

Miško ūkyje parankiau dirbti su partneriais

Visą vasarą priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Ūkininkai vis aktyviau domisi šios paramos galimybėmis. Jas galėtų išnaudoti ir smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys.

Paraišką teikia ne vienas

2018 m. smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimo projektams įgyvendinti skirta 3,63 mln. eurų. Iš viso per šį paramos laikotarpį veiklos sričiai „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ numatyta 7,5 mln. eurų. Panaudota kol kas tik apie 1 mln. eurų.

Panevėžyje šią veiklos sritį pristačiusi Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė pabrėžė, jog priemonė „Bendradarbiavimas“ išskirtinė tuo, kad paraišką paramai gauti turi teikti ne vienas ūkio subjektas, bet pareiškėjas ir partneris – mažiausiai privalo būti du ūkio subjektai.

Privaloma sąlyga,  kaip ir šios veiklos srities remiama veikla ta, kad projekto partneriai sutaria bendradarbiauti, organizuodami bendrus darbo procesus, dalydamiesi įrenginiais ir ištekliais, vykdyti bendrą ūkinę, komercinę, ar aplinkosauginę veiklas.

Miško valda – iki 20 hektarų

Miškininkai, kurie norėtų gauti minėtosios priemonės paramą, turi atitikti pagrindinį reikalavimą – jų miško valda neturėtų būti didesnė kaip 20 hektarų. Kartu veikti sutarę smulkieji miško valdytojai

turi  būti įregistravę valdą LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre arba nustatyta tvarka.

Smulkūs ūkio subjektai vienam projektui gali gauti iki 90 tūkst. eurų paramos. O per visą 2014–2020 m. laikotarpį pareiškėjui ir jo partneriams atskirai paramos suma negali viršyti 200 tūkst. eurų.

Projekto bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM), taip pat einamosios bendradarbiavimo išlaidos (pavyzdžiui, išlaidos partnerių susitikimams, maitinimui ir pan., bet ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM) kompensuojamos 100 proc.

O projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas. Miškininkai paramą gali investuoti į naują miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos techniką ir įrangą (išskyrus medienos vežimo keliais technika), taip pat pirkti dirvos paruošimo miško želdiniams /žėliniams mechanizmus.

Remiamos ir investicijos į naujus technologinius įrengimus, gamybinių pastatų statybas ir rekonstrukciją ar kapitalinį remontą (įskaitant statybines medžiagas). Be to, galima įsigyti naują techniką ir įrangą bei naują kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms (išskyrus lengvuosius automobilius) ir kt.

Gali gauti avansą

Padvaiskaitė akcentavo šių metų naujovę: „Kaip ir ūkininkams, miškininkams yra leista paramos lėšomis įsigytą techniką ar įrangą panaudoti žemės ūkio ar miško paslaugoms teikti. Kitaip tariant, nuveikę savo valdose reikiamus darbus gali padėti kaimynams. Gautas pajamas iš tokių paslaugų jie gali ramiai įtraukti į savo buhalteriją.“

Šiemet įvestas dar vienas palengvinimas paramos gavėjams – jie gali gauti 40 proc. avansą. Bet jį gavus reikalaujama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo gavimo pradėti įgyvendinti projektą ir pateiktį pirmąjį mokėjimo prašymą.

Dar viena šių metų naujiena – galimybė skolintis ne tik finansinių institucijų, bet ir iš fizinių asmenų.

Kaip surinkti daugiau balų?

Atrenkant projektus pranašumų turi tie projektai, kuriuos teikia gausesnis projekto dalyvių būrys. Jeigu projekto dalyvių yra 5 ir daugiau, projektui suteikiama 30 balų, jeigu nuo 3 iki 4 – 20 balų.

Daugiau balų gauna ir smulkesni ūkio subjektai, vertinant jų žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkį. Jeigu smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis yra nuo 1 ha iki 3 ha imtinai, suteikiama 15 balų, jei nuo 3 ha iki 7 ha – 10 balų.

Privalumų turi ir atskirų sektorių dalyviai. Jei projektas susijęs su bent vieno iš šių sektorių – gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miško ūkio, kaimo turizmo – plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, suteikiami 25 balai.

Jeigu įgyvendinus projektą įsipareigojama, kad kiekvieno projekte dalyvaujančio smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau kaip 20 proc., skiriama 20 balų.

Pagal projektų atrankos kriterijus numatyta, kad privaloma mažiausiai surinkti 40 balų.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm maistas iš ūkių

 

 

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti