Pakelių miškai liudija, kaip jų šeimininkai rūpinasi savo turtu

Pakelių miškai liudija, kaip  jų šeimininkai rūpinasi savo turtu

Nuo liepos pradžios iki rugpjūčio pabaigos – vienas kvietimas, nuo rugsėjo pradžios iki spalio pabaigos – dar trys. Visi jie – miškų savininkams ir valdytojams, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones.

„Pakelės miškai mums parodo, kuris iš jų turi rūpestingą šeimininką, o kuris tebelaukia jo rankos. Norime turėti jaukius, tvarkingus, sveikus Lietuvos miškus, o tam reikia ne tik dėmesio, bet ir realių finansinių investicijų. Solidus jų šaltinis – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) parama, kuria raginčiau aktyviai naudotis“,- sako  Žemės ūkio ministerijos 1 Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė.

Nuo liepos 2 d. miškų savininkai ir valdytojai gali teikti paraiškas pagal KPP  priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“. Projektas turi būti įgyvendintas kaimo vietovėje.

„Norėčiau atkreipti paramos gavėjų dėmesį, kad bus griežtai kontroliuojamas atrinktų projektų įgyvendinimas ir jų priežiūra – investicijos turi būti efektyvios ir ilgalaikės“,- pabrėžia D. Rutkauskaitė.

Jaunuolynams ugdyti – pakartotina parama

ŽŪM skelbia, kad pagal minėtąją  veiklos sritį parama teikiama pamiškėms formuoti, miškuose esančioms saugomoms natūralioms buveinėms ar saugomų rūšių buveinėms atkurti arba būdingai miško struktūrai palaikyti.

Pareiškėjai taip pat gali siekti paramos nevietinių medžių rūšių medynams (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkyti (rekonstruoti) į vietinių medžių rūšių medynus, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektams rengti.

Pagal šią veiklą teikiama parama ir jaunuolynams (iki 20 metų amžiaus) ugdyti. Šiemet pakeitus įgyvendinimo taisykles, pirmą kartą paramos jaunuolynams ugdyti gali kreiptis ir anksčiau jau gavusieji tokią paramą tam pačiam plotui.  Sąlyga – antrą kartą parama gali būti teikiama, jei pakartotinis jaunuolynų ugdymas vykdomas praėjus ne mažiau kaip 3 metams po ankstesniojo.

Priežiūra – privaloma, už nepriežiūrą – sankcijos

Miškų poilsiavietės, pažintiniai takai daugeliu atvejų atsirado būtent finansuojant KPP paramos lėšomis. Be minėtųjų investicijų ir viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo projektai šiuo kvietimu vėl gali tikėtis paramos.

„Tokių visuomenei prieinamų poilsiaviečių miškuose yra dešimtys, dauguma – prižiūrėtos ir tvarkomos. Deja, yra ir prastai prižiūrimų, todėl visiems, o ypač – užmaršiems tokių objektų šeimininkams bus privalu paisyti naujų, griežtesnių reikalavimų“, – aiškina naujoves  ŽŪM specialistė.

Birželį pakeistose įgyvendinimo taisyklėse įtvirtinta, jog paramos gavėjas iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos privalo pasirūpinti, kad būtų pašalinta augmenija, trukdanti projekte numatytoms rekreacinio objekto funkcijoms ir naudojimui, šalinti šiukšles, taisyti infrastruktūros objektus.

Jeigu bus nustatyta, kad infrastruktūros objektų teritorija neprižiūrima ir paramos gavėjas netvarkos nepašalins per 1 mėn., jam bus taikomos sankcijos. Pirmą kartą – 10 proc. paramos susigrąžinimo sankcija, antrą kartą – 20 proc., trečią kartą – susigrąžinama likusi 70 proc. paramos suma.

Kontroliuojama, kaip tokių objektų rengėjai vykdo prisiimtus įsipareigojimus – patikros vyksta kasmet ir nuolat.

Ir valstybinės urėdijos, ir privatūs savininkai

KPP lėšas investavusios valstybinės urėdijos ir privatūs miškų savininkai vardija, kur investavo gautą paramą – sąrašas atrodo įspūdingai.  Valstybės įmonė Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija skelbia, kad, be kitų projektų, Arlaviškių kadagyne buvo atkurtos ir palaikomos užželiančios kadagynų buveinės, šalinant sumedėjusią augaliją ir šienaujant sauspieves. Valstybinių miškų urėdijos Marijampolės regioniniame padalinyje prie Jurgežerių tvenkinio įrengta poilsiavietė ir pabaigtas vienkartinis jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas.

Penkis miškų savininkus vienijanti bendrija „Zarasų šilas“, pasinaudojo jau ne vienos priemonės parama pagal KPP.  Jaunuolynams ugdyti įmonė taip pat yra gavusi beveik 9 tūkst. Eur, šias lėšas „Zarasų šilas“ skyrė 45,6 ha jaunuolynams ugdyti.

Kuršėnų miškų urėdija už skirtą paramą įgyvendino du projektus. Pirmuoju – įrengta rekreacinė infrastruktūra – pavėsinės, lauko baldai, mediniai atrakcionai, laipteliai, automobilių stovėjimo aikštelės, laužavietės, šiukšlinės ir kt. – keliose miško vietose bei poilsiavietėse, kur mėgsta ilsėtis kuršėniškiai. Antruoju – tokia pat infrastruktūra buvo įrengta dar trijuose objektuose: prie Agailių bažnytėlės, gamtos paminklo Paežerių ąžuolo ir Daugėlių miško parke, kur rengiamos Kuršėnų miesto šventės.

Pernai Mažeikių  miškų urėdija baigė Luokavos piliakalnio rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo darbus Naujosios Akmenės girininkijoje. Projekto lėšomis taip pat išugdytas 1,8 ha jaunuolynas Mažeikių girininkijoje, o 0,5 ha nevietinių medžių rūšių medynas Papilės girininkijoje pertvarkytas į vietinių medžių rūšių medyną.

KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ 2014-2020 m. laikotarpiui iš viso skirta 11,6 mln. Eur paramos. Jau patvirtinta 413 paraiškų daugiau nei 3,5 mln. Eur paramai gauti.

Pagrindiniai kvietimo duomenys*

Etapui skirta paramos suma   2,4 mln. Eur

Paraiškos priimamos                nuo liepos 2 d. iki rugpjūčio 31 d.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius        30

Didžiausia skiriama balų suma – 25,               kai pareiškėjas yra privataus miško savininkas arba miško savininkų kooperatyvas

Didžiausia paramos suma projektui                 negali viršyti 50 000 Eur

Didžiausias galimas intensyvumas vienam projektui              90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, nebent pareiškėjas prašo mažesnio

*paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“

 Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM kaimo verslininkai

 

 

 

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti