Koja kojon su pažanga. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Koja kojon su pažanga. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Investicijoms į žemės ūkio valdas jau išmokėta pusė paramos lėšų, kurios šiai veiklos rūšiai patvirtintos Lietuvos 2014-2020 m. kaimo plėtros programoje. Kelių tūkstančių pareiškėjų projektai buvo pripažinti tinkamais finansuoti, tad ūkininkų valdose atsiras naujos technikos, iškils modernūs pastatai, seną įrangą pakeis nauja.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2014-2020 m. laikotarpiui iš viso patvirtinta 429,3 mln. Eur paramos.

Gegužės mėnesio pradžios duomenimis, į šią sumą pretendavo 5 027 paraiškos, pagal jas prašoma paramos suma viršijo turimas lėšas ir siekė 461 mln. Eur. Tuo pat metu patvirtintų paraiškų ar pasirašytų sutarčių buvo 3 397, ir joms skirta 277,9 mln. Eur.

Paspirtis ir daržininkams, ir pienininkams

Vincentas Lataitis, Joniškio rajone svogūnų ūkį puoselėjantis ūkininkas, sakė, jog pernai gruodį skirtus beveik 168 tūkstančius eurų paramos iš KPP panaudos sandėlio įrangai modernizuoti. Ūkis plečiasi, produkcijos paklausa neslopsta, tad europinė parama stipriai padeda žengti koja kojon su naujausiomis technologijomis. Nuo ūkio pradžios jo dirbamos žemės plotas padidėjo nuo 25 iki 270 ha, specializuojamasi auginti svogūnus nuo 1998 m. Per šį laikotarpį, panaudojant taip pat ir KPP paramos lėšas, buvo įsigyta svogūnų nuėmimo, valymo bei rūšiavimo technika, renovuoti sandėliai, juose įrengta moderni įranga.

Biržų rajone klestintis Vaidutės ir Vytauto Stankevičių gyvulininkystės ūkis tris kartus pasinaudojo europine parama ūkiui modernizuoti. Pagal KPP gauta dar 200 tūkst. Eur parama bus panaudota įsigyjant karvių tvarto technologinę įrangą. Modernus gyvulininkystės kompleksas su 800 galvijų išaugintas per 20 metų, nuo 9 skolintų telyčių.

Kelmės rajone įsikūrusi, limuzinų veislės mėsinius galvijus auginanti „Kerkasių“ žemės ūkio bendrovė, kuriai neseniai skirta 162 tūkst. Eur parama iš KPP, pirks šienavimo technikos, mėšlo kratytuvą, kitokios technikos, o tame pat rajone ūkininkaujantis Henrikas Minelga gautus 344 tūkst. Eur paramos iš KPP investuos į naują melžiamų karvių fermą.

151 mln. eurų – laisvi pretendentams

Statistika patvirtina, kad parama investicijoms į žemės ūkio valdas yra viena patraukliausių KPP priemonių. Šiai veiklos sričiai kol kas nepaskirstyta lieka mažiau nei trečdalis – 151 mln. Eur.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) primena, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą investicijomis į žemės ūkio valdas remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, taip pat perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui per visą 2014–2020 metų laikotarpį negali viršyti 400 tūkst. Eur, o didžiausia bendra paramos suma susijusioms įmonėms, sutuoktiniams 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 800 tūkst. Eur.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti