PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI (2018 M.)

PARAMA MIŠKŲ INFRASTRUKTŪRAI GERINTI (2018 M.)

SVARBU

Paraiškų priėmimas
NUO 2018-09-03
IKI 2018-10-31

Prioritetai: skatinti tvarų miškų valdymą; didinti miškų ūkio perspektyvumą.

Tikslinė sritis – miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra remiant miško kelių įrengimą, rekonstrukciją.

Kompleksiniai tikslai:
inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
klimato kaitos švelninimas.

Remiama veikla: miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.

Paramos gali kreiptis:
miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys);
miško valdytojų grupės.

LR žemės ūkio ministerija žūm maistas iš ūkių

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti