Parama smulkiems ūkiams palengvina kasdienybę

Parama smulkiems ūkiams palengvina kasdienybę

Vilkaviškio rajone ūkininkaujanti Virginija Jokūbaitytė neseniai pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros programos 2014 – 2020 m. (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritimi „Parama smulkiems ūkiams“ ir taip atnaujino savo žemės ūkio technikos parką.

Beveik dešimtmetį ūkininkaujanti mergina – išskirtinė ūkininkė. Jos ūkis – ekologiškas, jame nenaudojami jokie chemikalai. V. Jokūbaitytė maždaug 7 hektarų žemės plote augina juodąsias avižas ir rugius, o dalyje jos valdomų laukų – pievos ir pūdymas. Mergina ūkyje tvarkosi pati – kai reikia ir traktorių vairuoja, o kai reikia atlieka kitus būtinus darbus.

„Man tai – kaip gyvenimo būdas. Apskritai, ekologiškai ūkininkauti nėra lengva, tačiau mano įsitikinimai neleistų siekiant geresnio derliaus naudoti jokių chemikalų. Jų ir taip pakanka aplinkui. Aš noriu pati gyventi sveikai ir skatinu kitus taip daryti“, – mintimis dalijosi Virginija.

Ji labai džiaugėsi, kad siekiant palengvinti kasdienybę atsirado galimybė pasinaudoti KPP parama smulkiajam ūkiui. Iš viso jaunoji ūkininkė gavo 15 tūkst. eurų paramos, už kurią įsigijo naują traktorių su frontaliniu krautuvu, o prie jo ir kitus reikalingus padargus: grėblį – vartytuvą, žemės dirbimo frezą, priekabą, plūgą bei peilį, skirtą mėšlo stumdymui.

„Man viso to labai reikėjo. Be paramos vargu, ar būčiau ryžusis įsigyti tiek technikos. Aišku, reikėjo prisidėti ir kažkiek savų lėšų, tačiau tai daryti tikrai buvo verta. Jeigu kiti ūkininkai turi galimybę pasinaudoti šia ar kitomis kaimo plėtros programos paramomis, jie tikrai turėtų tai padaryti. Gautos lėšos labai padeda palengvinti kasdienybę“, – sakė V. Jokūbaitytė.

parama smulkiems ūkiams, smulkieji ūkiai, parama verslui kaime, ekologinis ūkis, išmanus kaimas, kaimietis, kaimietė, kaimo gyventojas

Parama smulkiems ūkiams V. Jokūbaitytei suteikė galimybę įsigyti technikos

Ūkininkai, kurie siekia pagerinti savo darbo sąlygas, nori atnaujinti savo žemės ūkio techniką ar įrangą bei tie, kurie siekia pasistatyti naujus gamybinius pastatus arba rekonstruoti senus, jau dabar gali mėginti pasinaudoti KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritimi „Parama smulkiems ūkiams“. Paraiškos jau pradėtos priiminėti ir bus priimamos iki birželio 29 d.

Tai – viena iš patraukliausių veiklos sričių, kuria gali pasinaudoti smulkieji ūkiai, nes paramos intensyvumas siekia net 100 proc. Svarbu žinoti, kad paramą galima gauti ne tik žemės ūkio produktų gamybai, bet ir valdoje pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio produktų apdorojimui (rūšiavimui, pakavimui ir t. t.), perdirbimui ir teikimui rinkai. Teikiant paramą smulkiųjų ūkių plėtrai, modernizuojami ūkiai, didėja šių ūkių konkurencingumas.

Paramos pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį, kurie bent paskutiniais metais prieš pateikiant paramos paraišką deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus ir kurių produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra nuo 4 tūkst. iki 7 999 eurų. Paramos gavėjas privalo pateikti verslo planą, kuris turi būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo.

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui gali būti 15 tūkst. eurų, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti net 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama priėmus sprendimą suteikti paramą. Tai labai palengvina projekto finansavimo galimybes. Likusi 20 proc. paramos sumos dalis išmokama tinkamai įgyvendinus projektą.

Paramą gauti galima ne tik žemės ūkio technikai, įrangai įsigyti ar gamybiniams pastatams statyti, bet ir ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams, statybinėms medžiagoms nusipirkti. Be to, nuo šių metų numatyta leisti paramos lėšomis įsigyti ir naudotus, senesnius kaip 7 metų traktorius, kurie turi galiojančią privalomą techninę apžiūrą. Tai – smulkiesiems ūkininkams labai svarbus pokytis.

Svarbu paminėti, kad yra parengta automatizuota verslo plano forma, kuri palengvina verslo plano parengimą. Verslo plano forma yra paskelbta žemės ūkio ministerijos tinklalapyje, adresu http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/6-priemone-ukio-ir-verslo-pletra.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM parama smulkiems ūkiams

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti