Parama trumpoms grandinėms leidžia modernizuoti ūkius

Parama trumpoms grandinėms leidžia modernizuoti ūkius

Tauragės rajone ūkininkaujantis Antanas Pielikis augina pievagrybius. Pirminę bazę susikūręs savo rankomis ir iš nuosavų lėšų, ūkininkas gal ir nebūtų ėmęs dairytis į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones, jei ne sūnūs, po kelerių darbo metų JAV sugrįžę į gimtinę ir įsijungę į tėvo verslą.

Pašnekesys apie galimybes

„Kelis kartus bandžiau gauti paramą, bet nesėkmingai“, – pokalbį apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą pradeda Antanas Pielikis, kai su Tauragės rajono Kaimo reikalų skyriaus vyriausiąja specialiste Daiva Jacikevičiene apsilankome ūkininko įkurtoje pievagrybių augimvietėje.

Pasak ūkininko, jis kartu su sūnumis ne sykį yra peržiūrėję visas KPP galimybes. Šio laikotarpio naujoji priemonė „Bendradarbiavimas“ yra ir įdomi, ir kelianti daug klausimų.

„Ūkininkų aktyvumą naudotis šia priemone šiek tiek mažina tai, kad reikalingas partneris. Žmonės dar nėra linkę vienas kitu pasitikėti, nors pagal šios priemonės veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ galima gauti iki 90 tūkst. eurų paramą. 100 procentų kompensuojamos projekto išlaidos ir 60 procentų – verslo plano įgyvendinimas. Naudojantis parama pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ paramos suma gali būti didinama iki 120 tūkst. eurų, kai projekte dalyvauja 4 ir daugiau subjektų, užsiimančių žemės ūkio ir maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, neįskaitant tarpininko. Pareiškėjais ir partneriais šiai paramai gauti gali būti ūkininkai ir žemės ūkio bei maisto produktų gamybą užsiimantys juridiniai asmenys. Kai į projektą įsijungia daugiau kaip 4 partneriai, paraišką gali teikti ir tarpininkas“, – veiklos srities galimybes pristato Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyr. specialistė Nomeda Padvaiskaitė.

„Mes ir dabar dirbame su patikimu tarpininku, tad mums teikiant paraišką paramai gauti tai nesudarytų jokių kliūčių“, – nesibaimina A. Pielikis.

Kūrė savo rankomis

Antanas pievagrybius augina jau 24 metus. Tada Tauragės rajone dirbęs agronomas Edmundas Šmatavičius skatino imtis šios veiklos. Organizavo seminarus. Net į Lenkiją surengė kelionę, per kurią lankėsi pas pievagrybių augintojus.

Ūkininkas pats susitvarkė patalpas, susivirino substratui sukrauti reikalingas lentynas. „Tada patys ir substratą patys gaminome, o dabar – perkame“, – sako Antanas.

Vienam kvadratiniam metrui reikia 90 kg substrato, kuriame įsėta grybiena. Pasak ūkininko, per tris pievagrybių auginimo kameras susidaro apie 500 kvadratinių metrų. Pirmieji pievagrybiai pasirodo po 16 dienų. Jei pievagrybių neužpuola kokios ligos, pirmosios bangos derlius – 25–30 kg iš kvadratinio metro. Antros bangos derlius – 60 proc. mažesnis, o trečiosios – dar mažesnis. Po jos lentynos užkraunamos nauju substratu.

Parduoda tiesiai vartotojui

Užaugintus pievagrybius Pielikiai parduoda tiesiai vartotojui. „Kaune turime du darbuotojus, kurie užsiima rinkų paieška. Jie grybus tiekia kavinėms, restoranams, parduoda turguje, pristato kitiems vartotojams, – patirtimi dalijasi Arūnas ir pabrėžia, kad dabar jau reikia modernizuoti ne tik grybų auginimą, bet ir jų realizavimą, tad geriausia būtų sulaukti paraiškų trumpoms tiekimo grandinėms kvietimo. – Reikalingas naujas krovininis mikroautobusas. Laikas atnaujinti ir pievagrybių auginimo lentynas, vėdinimo sistemą, katilą. Didesnes pajamas gautume, jei imtumėmės ir perdirbimo.“

Kas finansuojama

KPP veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms“ lėšomis kompensuojamas projekto reikmėms skirtos kroviniams vežti ir (ar) prekybai naujos technikos, priskiriamos prie N1 klasės transporto priemonių įsigijimas; mechaninių-hidraulinių vežimėlių ir (ar) krautuvų, išskyrus teleskopinius, prekybinių baldų ir įrangos; fasavimo ir (arba) pakavimo įrangos; gaminamų produktų apdorojimo ir (arba) perdirbimo ir paruošimo realizacijai įrangos įsigijimas; produktų etikečių kūrimo ir gaminimo paslaugų teikimo išlaidos. Finansuojama verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines medžiagas); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (ar) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos). Šiai KPP veiklos sričiai gali būti išmokamas 40 proc. avansas.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programoje „Bendradarbiavimo“ priemonės veiklos sričiai „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ numatyta daugiau kaip 3 mln. eurų.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.
ŽŪM trumpos maisto tiekimo grandinės

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti