Parama verslui kaime kurti ir plėtoti

Parama verslui kaime kurti ir plėtoti

Dzūkijos kraštas – vienas palankiausių kaimo turizmo verslui plėtoti. Sumanūs šio regiono gyventojai panaudoja ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) teikiamas paramos galimybes, kad sustiprintų savo verslo gyvybingumą ir būtų patrauklesni poilsiautojams ir pramogautojams.

Atnaujino tėvų namą

Merkio ir Grūdos upių glėbyje įsikūrusiame Puvočių kaimelyje, Varėnos rajone, esančios kaimo turizmo sodybos savininkė Ona Miškinienė nekart pasinaudojo KPP parama – ir ankstesnių metų, ir dabartinio laikotarpio. Anot jos, tai buvo svarus indėlis kaimo turizmo verslui plėsti.

Kaimo turizmo sodybos kompleksas išaugo Onos vyro Algio tėviškėje ant Merkio upės kranto, todėl ir pavadino sodybą „Merkio krantas“.

O.Miškinienė pasinaudojo KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veikla „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

„Rekonstravome tėvų namą, kur įrengėme dvylika papildomų vietų poilsiautojams. Tam gavome apie 25 tūkst. eurų paramos, jos intensyvumas siekė beveik 50 procentų“, – aiškino kaimo turizmo verslininkė ir pridūrė, kad tai jau trečias projektas, kuris įgyvendintas su KPP parama.

Baidarininkų rojus

O.Miškinienė pasakojo, kad į vyro tėviškę gyventi persikėlė maždaug prieš dešimtmetį. „Nuo seno patys buvome turistai, todėl nusprendėme kitiems sukurti turizmui palankią erdvę. Atstatėme senąjį tėvų namą, kuris dar per karą buvo sudegęs, jame ir apsigyvenome. Prie Merkio pasistatėme pirtelę, šalia kurios įrengėme 12 miegamųjų vietų turistams“, – apie verslo pradžią prisiminė kaimo turizmo sodybos savininkė.

Gavę praėjusio KPP finansinio laikotarpio paramą Miškiniai dar labiau išplėtė turizmo galimybes – senąjį klojimą pavertė svečių namais, įrengė teniso kortus ir kt.

„Dabar galime apnakvydinti 44 svečius. Jų pas mus tikrai netrūksta – poilsiauja ir vietos gyventojai, ir užsieniečiai. Čia tikras baidarininkų rojus, apsistoti pas mus nori vandens pramogų gerbėjai, plaukiantys Merkiu, Ūla ir Grūda. Atvažiuoja mėgstantys grybauti ir uogauti. Pas mus vyksta žvejų čempionatai ir kitokios šventės“, – pasakojo moteris.

Priimamos paraiškos

Gavę paramą Miškiniai įsipareigojo sukurti ir išlaikyti kelias darbo vietas. Siekdami paramos jie apsiėjo be konsultantų pagalbos, verslo planą parengti padėjo sūnūs.

Paraiškos paramai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ priimamos nuo šių metų rugpjūčio 1 iki rugsėjo 28 d. Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistai atkreipia dėmesį, kad kartu su paramos paraiška pareiškėjas turi pateikti ekonomiškai pagrįstą verslo planą. Nurodyta informacija jis turi pagrįsti projekto reikalingumą, investicijų poreikį ir finansinę verslo plano dalį. Pateiktame verslo plane pareiškėjas turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ir įgyvendinant projektą bei projekto kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 tūkst. eurų. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

ŽŪM atstovai pabrėžia, kad suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas ir proporcingai pagal planuojamas sukurti naujas darbo vietas. Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 tūkst. eurų.

Pareiškėjas įsipareigoja projektą įgyvendinti per nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm maistas iš ūkių

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti