PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METAIS GRAFIKAS

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METAIS GRAFIKAS
Eil.

Nr.

Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas
1. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, kuriomis siekiama palengvinti įsipareigojimo iškrauti visą laimikį laikymąsi 2018 m. spalio 1 d. 2018 m. lapkričio 30 d.
2. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą 2018 m. spalio 1 d. 2018 m. lapkričio 30 d.
3. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis 2018 m. sausio 15 d. 2018 m. kovo 16 d.
4. Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas 2018 m. vasario 5 d.

2018 m. birželio 4 d.

2018 m. spalio 1 d.

2018 m. balandžio 6 d.

2018 m. rugpjūčio 3 d.

2018 m. gruodžio 3 d.

5. Mokslininkų ir žvejų partnerystės 2018 m. liepos 2 d. 2018 m. rugsėjo 3 d.
6. Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis

(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)

2018 m. vasario 5 d.

2018 m. rugpjūčio 6 d.

2018 m. balandžio 6 d.

2018 m. spalio 5 d.

7. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)

2018 m. kovo 5 d. 2018 m. birželio 1 d.
8. Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas

(jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) (Supaprastinta parama)

2018 m. kovo 5 d.

2018 m. rugpjūčio 6 d.

2018 m. birželio 1 d.

2018 m. spalio 5 d.

9. Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos 2018 m. rugsėjo 24 d. 2018 m. lapkričio 23 d.
2 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
10. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) 2018 m. balandžio 16 d. 2018 m. birželio 15 d.
11. Produktyvios investicijos į didelės apimties akvakultūros gamybą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą) 2018 m. rugsėjo 24 d. 2018 m. lapkričio 23 d.
12. Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija 2018 m. balandžio 16 d. 2018 m. birželio 15 d.
13. Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama) 2018 m. vasario 5 d.

2018 m. spalio 29 d.

2018 m. balandžio 6 d.

2018 m. gruodžio 28 d.

4 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas
14. Bendradarbiavimo veikla 2018 m. lapkričio 2 d. 2018 m. gruodžio 4 d.
5 SĄJUNGOS PRIORITETAS. Prekybos ir perdirbimo skatinimas
15. Gamybos ir prekybos planai 2018 m. vasario 1 d. 2018 m. kovo 2 d.
16. Rinkodaros priemonės 2018 m. balandžio 16 d. 2018 m. birželio 15 d.
17. Rinkodaros priemonės. Respublikinė žuvininkystės produktų vartojimo skatinimo kampanija 2018 m. spalio 8 d.

 

2018 m. gruodžio 7 d.
18. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas 2018 m. birželio 4 d. 2018 m. rugpjūčio 3 d.
19. Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas (Supaprastinta parama) 2018 m. gegužės 7 d.

2018 m. spalio 29 d.

2018 m. liepos 5 d.

2018 m. gruodžio 28 d.

http://www.infolex.lt/ta/443638

 

žuvininkystė parama žuvininkystei karpių auginimas žuvų ūkis

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti