Pasėlių ir augalų draudimo įmokos

Pasėlių ir augalų draudimo įmokos

Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, kiti žemės ūkio veiklos subjektai, apdraudę pasėlius ar augalus nuo sausros, iki š. m. birželio 29 d. kviečiami pateikti paramos paraiškas rajonų savivaldybėms daliai draudimo įmokų kompensuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“ (toliau – KPP pasėlių draudimas).

Daugiau informacijos: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/paseliu-gyvunu-ir-augalu-draudimo-imokos-paseliu-ir-augalu-draudimo-imoku-kompensavimas-2018-m-i/15528?tab=1

Visi paramos gavėjai, dalyvaujantys KPP pasėlių draudimo priemonėje, sumokėję draudimo įmonei visas įmokas bei deklaravę žemės ūkio naudmenas, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 15 d. pateikia savivaldybėms draudimo sutartis, mokėjimo dokumentus ir kitus susijusius dokumentus.

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu. Atsisiųsti.

 

KPF ŽŪM

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti