Saugoti senąsias veisles skatinama parama ūkininkams

Saugoti senąsias veisles skatinama parama ūkininkams

Lietuvos senųjų gyvulių ir paukščių veislės yra mūsų šalies paveldo dalis. Todėl, anot augintojų, juos išlaikyti yra ne tik jų pačių, bet ir valstybės prestižas. Šiais metais Lietuvos senųjų gyvulių ir paukščių veislių laikytojams ir ketinantiems puoselėti šią gyvulininkystės ir paukštininkystės sritį suteikiama galimybė pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklai „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ skirtomis lėšomis.

Kviečia pasinaudoti parama ūkininkams

Ūkininkai, dalyvaujantys KPP priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikla „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ ne tik puoselės ir atkurs senąsias gyvulių ir paukščių veisles, bet ir kels savo ūkio gerovę. Šioje priemonėje galės dalyvauti ūkininkai ne tik auginantys, bet ir ketinantys puoselėti Lietuvos senųjų gyvulių ir paukščių veisles. Jiems yra suteikta galimybė pasinaudoti Europos Sąjungos lėšomis: paraiškos minėtoms kompensacinėms išmokoms gauti yra priimamos nuo balandžio 16 d. iki birželio 4 d.

Paraiškų pateikimas

Šiuo paraiškų priėmimo etapu veiklai „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ skirta 1 167 573 Eur paramos lėšų. Paraiškos yra priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Ūkininkai, pateikdami prašymą NMA, joje turi nurodyti nykstančios Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių rūšį ir skaičių. Jie taip pat privalo patvirtinti, kad per visą įsipareigojimo laikotarpį išlaikys bendrą prašyme nurodytą ūkinių gyvūnų skaičių.

Kompensacinės išmokos ūkininkams

Ūkininkams primenama, kad kompensacinės išmokos bus mokamos už paramos paraiškoje įsipareigotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių skaičių. Paramą laikytojai gaus 5 arba 6 metus. Tam, kad parama būtų mokama nepertraukiamai, ūkininkai turi laikytis tam tikrų reikalavimų. Pareiškėjai turi įsipareigoti ir laikyti bent 1 arklį (arba) galviją, (arba) 2 kiaules, (arba) 5 avis, (arba) 10 naminių paukščių, priklausančių Lietuvos senosioms veislėms, kurioms gresia išnykimas. Pabrėžiama, kad nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvuliai ar paukščiai turi būti įregistruoti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (ŽŪIKVC). Taip pat iki paraiškos pateikimo pareiškėjai privalo ŽŪIKVC užregistruoti valdos duomenis bei atnaujinti duomenis šio centro Gyvulių veislininkystės informacinėje sistemoje.

Parama ekonominei veiklai kaime, išmokos ūkininkams, parama ūkininkams, išmanus kaimas, kaimietis, kaimietė, kaimo gyventojas

Gali kreiptis paramos

Ūkininkai, ketinantys dalyvauti minėtoje KPP veikloje (parama ekonominei veiklai kaime) turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus (fiziniai asmenys) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Pareiškėjas laikomas dalyvaujančiu įgyvendinant veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Patvirtino Žemės ūkio ministerija

Žemės ūkio ministerija prieš dešimt metų parengė ir patvirtino Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą. Į ją įtraukė žemaitukus, stambiuosius žemaitukus ir Lietuvos sunkiuosius arklius, Lietuvos šėmuosius ir baltnugarius galvijus, senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus, senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules Lietuvos vietines kiaules, Lietuvos šiurkščiavilnes ir senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis, Lietuvos vištines žąsis ir kt. Pabrėžiama, kad šių gyvulių ir paukščių išskirtiniai paveldimi požymiai susiformavo Lietuvoje. Todėl jie turi reikšmingą selekcinę, mokslinę, kultūrinę, istorinę, ekologinę bei ekonominę vertę ir yra svarbi pasaulinės biologinės įvairovės dalis.

Parama ekonominei veiklai kaime

Ūkininkai sulauks paramos pagal KPP veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ už šiuos nykstančių Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių laikomus ūkinius gyvūnus, skaičiuojant išmokos dydį vienam sutartiniam gyvuliui (SG). Už žemaitukų veislės arklius bus mokama 200 Eur už 1 SG, už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG; už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG; už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG; už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG; už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG; už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1SG; už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1 SG; už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG; už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG; už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM parama ekonominei veiklai kaime

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti