Smulkieji ūkiai. Bendradarbiavimas stiprina ūkius

Smulkieji ūkiai. Bendradarbiavimas stiprina ūkius

Smulkiesiems ūkiams didinti našumą, jaustis stipresniems finansiškai ir konkurencingesniais rinkoje būtinos investicijos. Tam pravartu po ranka turėti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) paraiškų priėmimų grafiką ir bendradarbiaujant su kaimynais ūkininkais siekti paramos ūkiui stiprinti ir plėsti.

Paraiška – tik kartu su partneriais

Paraiškos pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui“ dar priimamos iki rugpjūčio 31 dienos.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) duomenimis, Lietuvoje yra daugiau kaip 100 000 smulkių ūkių, kuriuos valdo šeimos nariai. Sujungtos kelių smulkiųjų ūkininkų pajėgos duoda ir geresnį rezultatą. Bendradarbiavimas, kooperacija, kitos bendradarbiavimo formos yra būdas padidinti ūkių našumą ir pelną, nes taip veikiant mažėja sąnaudos – ir darbo, ir laiko. Keli susikooperavę smulkūs ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ar fiziniai asmenys gali gauti iki 90 000 Eur paramos smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui, ir tai – išties svari pagalba“,- sako Nomeda Padvaiskaitė, Žemės ūkio ministerijos 2 ES paramos skyriaus vyriausioji specialistė.

Anot p. Padvaiskaitės, paraiškos turi būti rengiamos kartu su partneriais – tokia pat veikla užsiimančiais ūkio subjektais. Partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu ar juridiniu asmeniu, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja.

Plačios galimybės

Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 3, 63 mln. eurų. KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ 2014-2020 m. skirta 7,518 mln. Eur. Liepos 12 d. duomenimis, buvo gauta 13 paraiškų, pagal jas prašoma suma – 951 137 Eur. Patvirtintos 9 paraiškos, joms skirta išmokėti 606 927 Eur paramos, išmokėta 308 682 Eur. Numatyta paramos suma vienam projektui negali viršyti 90 tūkst. eurų ir 200 tūkst. eurų vienam paramos gavėjui visam 2014–2020 m. laikotarpiui. Numatytas paramos intensyvumas – projekto bendrosioms ir einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms yra 100 proc., o projekto verslo plane numatytoms įgyvendinimo išlaidoms – 60 proc. Tais atvejais, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.

Pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ parama gali būti naudojama: naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, susijusiai su žemės ūkio produktų gamyba įsigyti; naujiems technologiniams įrenginiams; naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, skirtai projekto reikmėms; naujoms N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonėms; verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių statybai, pastatų atnaujinimui (modernizavimui), rekonstrukcijai ar kapitaliniam remontui (įskaitant statybines medžiagas); verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimui; naujai miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikai ir įrangai; dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmams.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm maisto produktų kokybės sistemos

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti