Parama smulkiesiems ūkiams

Parama smulkiesiems ūkiams

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos parama smulkiesiems ūkiams sukurta smulkiųjų ūkių savininkams, kurių standartine produkcijos verte išreikštas valdos ekonominis dydis yra ne mažesnis nei 4 000 € ir ne didesnis kaip 7 999 €.
Paramą gali gauti ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurie bent paskutiniais metais prieš pateikdami paramos paraišką deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja ūkinius gyvūnus ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos savo vardu yra įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą.
Teikiant paraišką paramai gauti svarbu pateikti verslo planą, kuriame pateikiama valdos situacijos analizė, detali informacija apie planuojamas įgyvendinti veiklas, investicijas ir laikotarpius bei nurodomi planuojami ūkio ekonominio gyvybingumo ir priežiūros rodikliai.
Kokias išlaidas finansuoja parama smulkiesiems ūkiams?

  • naujos žemės ūkio technikos ir naujos žemės ūkio įrangos įsigijimą;
  • naudotų traktorių, senesnių nei 7 metų, su galiojančia TA, įsigijimą;
  • naujų technologinių įrenginių įsigijimą;
  • verslo plano reikmėms reikalingos naujos kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimą;
  • naujų N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonių įsigijimą;
  • verslo plane numatytų pastatų statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą;
  • ūkinių gyvūnų įsigijimą;
  • daugiamečių augalų įsigijimą ir jų sodinimo darbus;
  • bendrąsias išlaidas (ne daugiau kaip 10% visų išlaidų).

Paramos paraiškas priima ir registruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.
Daugiau informacijos: http://zum.lrv.lt, www.nma.lt.

KPF ŽŪM Smulkieji ūkiai, parama smulkiesiems ūkiams

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti