Smulkieji ūkiai skatinami investuoti kartu

Smulkieji ūkiai skatinami investuoti kartu

Visą vasarą smulkieji ūkininkai, miškininkai, kaimo verslininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“.

Perduoda gerą žinią

Šio laikotarpio KPP yra nemažai priemonių, kurios remia smulkiuosius ūkininkus, skatina juos modernizuoti ūkius, kad jie sustiprėtų ir taptų konkurencingi.

Iš lūpų į lūpas ūkininkai perduoda gerą žinią, kad galima nesunkiai gauti KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiems ūkiams“ finansavimą. Ne vienas jų, gavęs šią paramą, žengia kitą žingsnį – ieško partnerių ir ruošią paraišką smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimą remiančiai priemonei.

2014–2020 m. KPP priemonės „ Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ yra atriekta 7,5 mln. eurų. Kol kas panaudota tik apie 1 mln. eurų. 2018 metais smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimo projektams įgyvendinti skirta 3,63 mln. eurų.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė sako, kad minėtosios priemonės išskirtinumas – galimybė keliems partneriams kartu įgyvendinti sumanymą, gauti bendrai veiklai paramą ir padidinti savo verslo ar veiklos apimtis.

Pagal šią veiklos sritį paramos negali prašyti vienas pareiškėjas, mažiausiai turi būti du ūkio subjektai – pareiškėjas ir partneris. Projekto partneriai turi užsiimti tokia pačia veikla ir gautą paramą investuoti į bendrą projekte numatytą veiklą ir investicijoms įsigyti.

Kuo daugiau yra partnerių, tuo daugiau skiriama atrankos balų. Projekto dalyvių skaičius nėra ribojamas. Jeigu paraišką teikia, pavyzdžiui, penki ir daugiau projekto partnerių, jie gauna 30 balų. Pareiškėjas su partneriais, prieš teikdami paraišką, pasirašo jungtinės veiklos sutartį, kurioje numato, kas už ką bus atsakingi“, – aiškino N. Padvaiskaitė.

Ji pabrėžė, kad partneriai negali būti tarpusavyje susiję – partnerystė negali būti sudaroma su to paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu, taip pat su juridiniu asmeniu, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja.

Gali gauti iki 90 tūkst. eurų

Kartu dirbti skatinami ne tik smulkieji ūkininkai, bet ir smulkieji miško valdytojai, kaimuose veikiančios labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys.

Paramos gali kreipti smulkūs ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 15 000 eurų.

Smulkūs ūkio subjektai vienam projektui gali gauti iki 90 tūkst. eurų paramos, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį pareiškėjui ir jo partneriams atskirai paramos suma negali viršyti 200 tūkst. eurų.

smulkieji ūkiai parama smulkiems ūkiams verslo galimybės kaime kaimo verslininkai gyvas kaimas kaimietis

Pasak ŽŪM atstovės, parama gali būti skirta darbo procesams tobulinti, reikiamiems įrenginiams, įrangai ar ištekliams įsigyti, kartu kurti verslą ar vystyti aplinkosaugos projektus. 100 procentų remiamos bendrosios išlaidos, pavyzdžiui, verslo plano parengimas, einamosios bendradarbiavimo išlaidos.

O norint pirkti techniką ar kitą projekto veikloms reikalingą įrangą, skiriamas 60 proc. finansavimas. Tinkamos išlaidos yra ir naujų gamybinių pastatų statyba, senų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas.

Skiriamas 40 proc. avansas

Pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ šiemet yra numatyta tam tikrų supaprastinimų, dėl kurių paramos teikimo sąlygos tapo dar palankesnės. Kokie jie?

„Paramos gavėjai gali gauti 40 proc. avansą. Bet jį gavus reikalaujama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo gavimo pradėti įgyvendinti projektą ir pateiktį pirmąjį mokėjimo prašymą. Taip pat numatyta, kad galima skolintis ne tik iš finansinių įstaigų, bet ir iš fizinių asmenų“, – aiškino ŽŪM atstovė.

Ūkininkai ir miško valdytojai palankiai vertina ir tai, kad leidžiama paramos lėšomis įsigytą techniką panaudoti žemės ūkio ir miškų ūkio paslaugoms teikti ir padėti kaimynams nusiimti derlių, suarti laukus ir pan. Iš tokių paslaugų gautas pajamas jie galės įtraukti į savo buhalteriją.

Paramos gavėjams yra dar vienas palankus pokytis – nuo 5 iki 3 metų yra sumažintas projekto kontrolės laikotarpis nuo galutinio lėšų išmokėjimo datos.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm smulkieji ūkiai

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti