Verslui kaime – solidi parama

Verslui kaime – solidi parama

Lietuvoje mažėjant užimtų žemės ūkyje gyventojų skaičiui, kol kas nėra pakankamai galimybių susirasti darbą iš žemės ūkio sektoriaus pasitraukiantiems darbuotojams. Nepakankama ekonominės veiklos  plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas lemia lėtai mažėjantį atotrūkį tarp gyvenimo lygio mieste ir kaime.

Sprendžiant šias problemas nuo rugpjūčio 1 d. kaimo vietovėse veikiančios įmonės galės kreiptis dėl Europos Sąjungos paramos verslo plėtrai. Šiam paraiškų priėmimui skirta per 23 mln. Eur, vienam pareiškėjui maksimali paramos suma – 200 tūkst. eurų. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ bus priimamos iki rugsėjo 28 d.

Svarbiausia – darbo vietos

Pagal šią veiklos sritį verslas kaime skatinamas plėstis teikiant paramą kaimo vietovėse įregistruotoms ir veikiančioms mažoms ir labai mažoms įmonėms, kaimo gyventojams, veikiantiems su individualios veiklos pažyma ar verslo liudijimu, ūkininkams. Galutinis tokios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerjos duomenimis, pagal šią veiklą, pradėtą remti 2015 metais, šiuo metu patvirtintos 36 paraiškos, patvirtinta suma  – 4,95 mln. Eur. Pareiškėjai, su kuriais pasirašytos sutartys, paramos lėšas skiria kaimo turizmo verslų plėtrai, fasavimo, pakavimo, baldų gamybos, mechaninio apdirbimo veikloms, skydinių karkasinių namų gamybai modernizuoti, savitarnos plovyklos statybai ir kitoms įvairioms ne žemės ūkio veikloms.

Šiemetiniamne kvietime paramai gauti numatyta, kad suteikiamos paramos verslui kaime dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į projekto išlaidas ir planuojamas sukurti naujas darbo vietas: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią verslas kaime gali gauti pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – 200 tūkst. Eur, kai planuojama sukurti 4 ar daugiau naujų darbo vietų. ES parama verslui kaime gali sudaryti iki 50 proc. projekto investicijų. Parama skiriama, jei yra parengtas pagrįstas verslo kaime plėtros verslo planas.

Reikalinga ne tik ES parama

Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ekspertų teigimu, ES teikiama investicinė parama ūkinei veiklai kaime  įvairinti yra panaudojama, tačiau smulkiesiems ūkininkams sunku surinkti dalį privačių lėšų, reikalingų pretenduoti į paramą. Tuo tarpu kiti gyventojai, ypač kaimo turizmo verslininkai, alternatyvią veiklą pajėgia plėtoti ir be išorinės paramos.

Tam tikra finansinė ES, nacionalinė ar vietos valdžios parama turėtų būti pasiekiama net ir pačios smulkiausios, mažai kvalifikuotos ekonominės veiklos plėtrai.

Darbo vietos sukūrimas sau pačiam ir šeimos nariams pristabdo kaimo gyventojų emigraciją ir palaiko vietovės gyvybingumą.

Bet kurio ne žemės ūkio verslo plėtrai kaime reikalingos ir valstybės investicijos į infrastruktūrą. Taip pat reikia, kad pasikeistų neigiamas darbdavių nuostatas pagyvenusių, neįgalių žmonių atžvilgiu, kadangi stingant darbo jėgos tiek mieste, tiek kaime, gyvenimo realijos verčia efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius išteklius įvairinant ūkinę veiklą kaime.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

ŽŪM parama verslui kaime

 

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti