Svajonės tapo realybe

Svajonės tapo realybe

Liepos 12-oji – įsimintina diena kooperatyvo „Šiaurės aruodai“ nariams. Pasvalio rajone jie atidarė modernų elevatorių. Pasak kooperatyvo valdybos pirmininko, ūkininko Aurimo Garlausko, jų svajonės virto realybe pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritimi „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“.

Dalyvavo programoje

Idėja susiburti į kooperatyvą kilo keliems Pasvalio rajono ūkininkams, kurie 2009 metais įkūrė ŽŪK „Šiaurės aruodai“. Tuo metu ūkininkai nusprendė, kad susibūrus į kooperatyvą, jiems bus lengviau derėtis su grūdų supirkėjais, palankesnėmis kainomis bus galima įsigyti trąšų, pesticidų, sėklų. Vėliau narių gretos augo. Dabar kooperatyve yra daugiau nei 40 Pasvalio ir Biržų rajono ūkininkų. Pastaraisiais metais grūdų augintojai ėmė svajoti apie naujo elevatoriaus statybas. „Mums nusišypsojo laimė ir mes sudalyvavome KPP 2014-2020 m. programoje ir pasinaudojome Europos Sąjungos lėšomis. Jų projektui įgyvendinti buvo skirta 2 mln. Eur. Bendra projekto vertė siekė daugiau nei 5 mln. Eurų. Iš jų – 1 mln. eurų yra pačių kooperatyvo narių lėšos, 2 mln. eurų – paskolinta iš bankų“, – teigė kooperatyvo valdybos pirmininkas A.Garlauskas.

Grūdų saugykla

Šis modernus grūdų saugojimo ir tvarkymo kompleksas buvo suprojektuotas praėjusiais metais. Statybos ir įrangos montavimo darbai užtruko apie pusmetį. ŽŪK „Šiaurės aruodai“ nariai džiaugiasi, kad jų elevatorius yra vienas moderniausių ir našiausių Pasvalio rajone. Jame tilps 22 tūkst. tonų grūdų. Moderniame grūdų saugojimo ir tvarkymo komplekse yra 6 drėgnų grūdų ir 5 sausų grūdų bokštai, dvi grūdų priėmimo duobės, kurių kiekvienos našumas po 150 tonų per valandą, taip pat 60 tonų per valandą našumo džiovykla. Elevatorius ne tik priims grūdus, bet juos džiovins ir valys. Paslaugos bus teikiamos savo kooperatyvo nariams ir aplinkinių rajono ūkininkams.

Neskubės parduoti

Taigi, elevatorius jau laukia pirmojo derliaus. ŽŪK „Šiaurės aruodai“ valdybos pirmininkas teigė, kad grūdai, esantys elevatoriuje galės būti saugomi tol, kol jų supirkimo kainos bus palankesnės. Jei Lietuvoje kainos bus nepalankios, grūdai bus eksportuojami. Neatmetama galimybė, kad kooperatyvas ieškos ir naujų pardavimo rinkų. „Pasvalys yra strategiškai patogioje vietoje, šalia „Via Baltica“ magistralės, vedančios į Rygą. Todėl iš šio didmiesčio uosto galėsime laivais plukdyti didelį kiekį Šiaurės Lietuvoje užauginto derliaus į kitas šalis“, – sakė A.Garlauskas.

Būtina suskubti

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad paraiškos paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ priimamos iki liepos 31 dienos. Šiam paraiškų kvietimui skirta 10 mln. Eur. Bus remiamas vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (arba) rinkodara, jų perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, taip pat augalininkystės produkcijos, mėsos ir pieno perdirbimas ir rinkodara, kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara, trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų, nurodytų 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms, 6 straipsnyje, perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Gali kreiptis

Paramos gali kreiptis juridiniai asmenys, bent vienerius metus užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara. Paramos paraiška, pateikta juridinio asmens kartu su partneriu, nepriimama.

Paramos dydis

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm smulkieji ūkiai

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti