Ugdo našų ateities mišką

Ugdo našų ateities mišką

Molėtiškis Stasys Stonkus – profesionalus miškininkas – pirmąsias nuosavo miško valdas įsigijo prieš 24 metus ir iki šiolei jas atsakingai tvarko. Ne veltui jo valdos net tris kartus buvo pripažintos geriausiai prižiūrimomis Utenos apskrityje. S. Stonkus kuria našų ir pelningą ateities mišką. Šį tikslą pasiekti jam padeda Lietuvos kaimo plėtros programos. Neseniai vyras pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ parama.

Suformavo ąžuolyną

Į septintą dešimtį įžengęs S. Stonkus valdo apie 160 ha nuosavo miško. Profesionalus miškininkas mena, kaip įsigijęs pirmąsias miško valdas iš karto ėmėsi jas tvarkyti ir valyti. Visam miškininkystės priemonių kompleksui įgyvendinti jis paskyrė ne vienerius metus. S. Stonkus ypač vertina nuosavo miško plotą, kuriame suformavo ąžuolyną. Kai vyras įsigijo mišraus miško valdą, eglių ir ąžuolų santykis joje sudarė 90 proc. ir 10 proc. Todėl pagal parengtą miškotvarkos projektą savomis lėšomis jis pirmiausia iškirto egles, trukdžiusias ąžuolams augti į aukštį ir į plotį. Po antro eglių kirtimo ąžuolai išsistiebė į šviesą ir saulę visa savo galybe. Nors visas šis užmojis pareikalavo didelių darbų, dabar šis plotas džiugina miško savininką. Jame po 15 metų atliktų miško ugdomųjų darbų ąžuolynas jau užima 60 proc. miško ploto, o eglynas – 40 proc.

Ugdė jaunuolyną

S. Stonkus dalyvavo KPP veiklos srityje „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ ir sutvarkė 15 ha jaunuolyno. „Tam, kad miškas augtų geriau, būtina ugdyti jaunuolynus. Pasitaikius progai, mielai pasinaudojau ES parama. Džiaugiuosi, kad turėjau šią galimybę“, – sakė molėtiškis.

Profesionalus miškininkas paaiškino, kad jaunuolynų ugdymas – tai miško pravalymas nuo menkaverčių medžių ir krūmų, kurie stelbia pagrindines veisles. Medyne buvo palikti patys gražiausi ir perspektyviausi pušų, eglių ir beržų medžiai. Dabar jie – stipresni ir kokybiškesni, jų vertė padidėjo. „Daugumą jaunuolyno ugdymo darbų atlikau savo jėgomis, ir anūkai talkino“, – džiaugėsi vyras. S. Stonkus patarė ir savo kolegoms pasinaudoti šia paramos priemone, kuri padeda pasirūpinti miško ateitimi.

Priima paraiškas

Žemės ūkio ministerija primena privačių miškų savininkams ir valdytojams, kad iki rugpjūčio 31 d. jie gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“.

Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas, pamiškių formavimas, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas, nevietinių medžių rūšių medynų pertvarkymas į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas – būtent šioms veikloms pareiškėjai gali tikėtis finansinės paramos. Pareiškėjais gali būti tiek privačių, tiek valstybinių miškų valdytojai.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti čia: www.zum.lt.

LR žemės ūkio ministerija žūm miškų rekreacinio potencialo didinimas

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti