Gamintojų grupėms – daugiau galimybių. Ūkininkų kooperacija

Gamintojų grupėms – daugiau galimybių. Ūkininkų kooperacija

Kiekvienas ūkininkas siekia kuo brangiau parduoti savo užaugintą produkciją ir į savo ūkį pritraukti kuo daugiau pajamų. Ne paslaptis, kad lengviausia tai padaryti bendradarbiaujant su kitais žemdirbiais. Šiuo metu jau priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritį „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“.

Paraiškas bus galima teikti iki birželio 29 d. Parama teikiama žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų grupių veiklai. Fiziniams asmenims parama pagal šią priemonę neteikiama.

Juridinis asmuo turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių, fizinių ir (ar) juridinių asmenų ir įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

„Ši parama paskatins pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų įsiliejimą į rinkas ir taip prisidės prie žemės ūkio sektoriaus plėtros. Pripažintos gamintojų grupės ar organizacijos padės susivienijusiems žemės ūkio produktų gamintojams efektyviau dalyvauti rinkų procesuose, taip pat racionalizuoti savo ūkių veiklą, palankiau parduoti juose pagamintus produktus ir gauti daugiau pajamų. Šia veiklos sritimi prisidedama prie rinkos poreikius atitinkančių ūkių stiprinimo“, – sakė Žemės Ūkio Ministerijos Teisės departamento Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus Kooperacijos poskyrio vedėjas Alfredas Gustas.

Anot jo, kooperacija žemės ūkyje šiais laikais – itin svarbi. Tik susivienijus ūkininkams atsiranda didesnės galimybės modernizuoti gamybą, pasidalinti gerąja patirtimi ir dirbti pelningiau. A. Gusto teigimu, tokia priemonė Lietuvoje teikiama pirmą kartą ir ja siekiama, kad susibūrusi gamintojų grupė galėtų investuoti į veiklos efektyvinimą ir kuo palankesnėmis sąlygomis parduoti savo produkciją. Didžiausias prioritetas skiriamas ekologinės gamybos ūkių ir gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ar daržininkystės ūkių konkurencingumo didinimui, skatinant šių ūkių bendradarbiavimą ir kooperuotą veiklą.

Pretenduojantys gauti minėtąją paramą privalo surinkti minimalų 40 balų kiekį.

„Balai skiriami ne tik už prioritetines veiklas. Kuo daugiau grupėje ar organizacijoje yra dalyvių, tuo daugiau balų galima surinkti. Kaip jau minėta, minimalus dalyvių skaičius yra dešimt, tačiau už kiekvieną papildomą dalyvį skiriama po du balus. Didžiausias balas, skiriamas atsižvelgiant į juridinio asmens dalyvių skaičių, yra 30 balų“, – paaiškino A. Gustas.

ūkininkų kooperacija, kooperatinės bendrovės, išmanus kaimas kaimietis kaimietė kaimo gyventojas

Paramą gavusi gamintojų grupė, tinkamai įgyvendinusi penkerių metų verslo planą, galės gauti iki pusės milijono eurų paramą.

Paramos suma už vienerius veiklos metus negali būti didesnė kaip 100 tūkst. eurų. Per visą finansavimo laikotarpį parama negalės viršyti 10, 9, 8, 7, 6 procentų per atitinkamai pirmus, antrus, trečius, ketvirtus ir penktus veiklos metus parduotos produkcijos vertės.

„Pateiksiu paprastą pavyzdį: jeigu gamintojų grupės pirmais veiklos metais parduotos produkcijos vertė (be PVM) buvo milijonas eurų, tai ji turėtų gauti 100 tūkst. eurų paramą. Paramos suma bus skaičiuojama pagal tą metinės parduotos produkcijos vertės dalį, kuri gauta pardavus tik iš pareiškėjo dalyvių supirktą produkciją. O ją panaudoti galima praktiškai bet kokiai savo veiklai vystyti – gamybinių patalpų įsigijimui ar nuomai, reikalingos technikos ar įrangos pirkimams ir kitiems panašiems dalykams“, – teigė A. Gustas.

Anot Kooperacijos poskyrio vedėjo, praėjusiame KPP finansiniame laikotarpyje taip pat buvo panaši priemonė, tik tuomet parama buvo skirta kooperatyvų įsisteigimui ir pirmųjų penkerių metų veiklai remti. Tuomet šią paramą gavo 64 kooperatyvai. Pašnekovas vylėsi, kad ir Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos sritimi „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ pasinaudos nemažai dalyvių.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos paramą žemės ūkiui galite rasti čia: www.zum.lt.

KPF ŽŪM ūkuninkų kooperacija, kooperatinės bendrovės

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti