Naši technika padeda smulkiems ūkiams

Naši technika padeda smulkiems ūkiams

Nauja technika, geri padargai, šiuolaikinė įranga būtina ne tik stambiems, bet ir smulkiems ūkiams. Kadangi smulkių ūkių pajamos nėra didelės, todėl jiems puiki išeitis – susivienyti su kaimynais, giminėmis ar draugais ir siekti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) paramos.

Priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ kaip tik ir numato paramą smulkiesiems, kurie sutaria dirbti kartu.

Technika dalinasi

Marijampolės rajone ūkininkaujantis Žydrūnas Jušinskas jau pasinaudojo minėta KPP priemone ir nesigaili. „Jeigu nori dirbti ir išlikti rinkoje, reikia našios technikos. Vienas tokios neįsigysi, todėl ir sutarėme keturiese prašyti paramos“, – sakė Suvalkijos krašte javus auginantis jaunas vyras.

Ūkininkai įsigijo traktorių ir sėjamąją. Jiems buvo skirta beveik 80 tūkst. eurų paramos. Javų augintojai turėjo pridėti ir savo lėšų, nes jiems buvo kompensuota 60 proc. projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidų.

Smulkiems ūkiams, kurie užsiima gyvulininkyste, sodininkyste, uogininkyste ir daržininkyste, paramos intensyvumas nuo šių metų padidintas iki 70 proc. O maksimali parama vienam smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui remti skirtam projektui – 90 tūkst. eurų.

„Visi dalinamės technika, o aš prižiūriu traktorių, dirbu ir savo, ir partnerių ūkyje. Ūkiuose turime ir senesnių traktorių, bet šis naujasis – pagrindinė darbo jėga. Tokį mūsų bendradarbiavimą galima būtų vadinti pradine kooperacija“, – teigė Ž. Jušinskas.

Javų augintojas dirba apie 20 hektarų, projekto partnerių ūkiai yra didesni. Žydrūnas įsipareigojo kasmet ūkį didinti po 5 ha ir padvigubinti dirbamos žemės plotą. O projekto partneriams privalu nesumažinti dirbamo ploto.

ūkis parama ūkiui ūkininkai išmanus kaimas kaimietis kaimo gyventojas

Gauna papildomų balų

Jeigu mažiausiai du ūkininkai sutaria kartu užsiimti bendra veikla, jų bendradarbiavimui parama gali būti skirta naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, naujiems technologiniams įrengimams, taip pat ir naujai technikai ir įrangai bei naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, skirtai projekto reikmėms, įsigyti.

Be to, paramos lėšas galima investuoti į kroviniams gabenti skirtas transporto priemones (N, O kategorijų bazinės komplektacijos), išskyrus lengvuosius automobilius, į naujų gamybinių pastatų statybas ir senų rekonstrukciją ar kapitalinį remontą (įskaitant statybines medžiagas).

Pretenduoti į paramą gali tie ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 eurų ir ne didesnis kaip 15 000 eurų. Pranašumų turi tie projektai, kuriuos teikia daugiau partnerių – jie gauna papildomų balų. Pavyzdžiui, jeigu bendradarbiauti sutaria daugiau nei penki partneriai, jie gauna 30 balų, jeigu nuo 3 iki 4 partnerių – 20 balų.

Remia miškininkus ir verslą

Kooperuotis bendrai veiklai ir pasinaudoti minėta priemonė gali ir smulkieji miškininkai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha. Jie gali kartu pirkti naują miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos techniką ir įrangą, išskyrus medienos vežimo keliais techniką; dirvos paruošimo miško želdiniams/žėliniams mechanizmus.

Parama gali būti skirta ir labai mažoms įmonėms, ne trumpiau kaip dvejus metus veikiančios kaimiškose vietovėse, taip pat – fiziniams asmenis, pavyzdžiui, baldžiams, kirpėjams ir kt.

Visą informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramą žemės ūkiui ir kaimui galite rasti: www.zum.lt.

KPF ŽŪM

Slapukai
Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje


Leisti