Apie Bronius ir Elžbietos šeimos ūkį – gyvą praeities paminklą

Apie Bronius ir Elžbietos šeimos ūkį – gyvą praeities paminklą

Santrauka: Šiame straipsnyje supažindinsiu jus su unikaliu koloradinio ūkininkavimo paveldo simboliu – Bee šeimos prižiūrimu muziejumi, kuris dabar stovi kryžkelėje ir ieško būdų išlikti atviras viešumai.

Kai lankytojai žengia per mažos, baltos fermos slenksčių, jų akis užlieja prisiminimai apie Kolorado valstijos ūkininkavimo istoriją. Liz Bee Harrison ir jos brolis Bob Bee prisimena vaikystės Kalėdas, kai jų tėvas Liz pasiėmė iš lovos ir nunešė į svetainę žiūrėti į Kalėdų eglę. Jie, kaip ketvirtoji šeimos karta, stengėsi išsilaikyti iš tos dykumos. Tų pastangų rezultatu tapo ne tik išlaikyta šeima, bet ir susikaupę daugybė ūkininkavimui reikalingų daiktų nuo arklinių plūgų iki senukų mašinų ir net dokumentų, laiškų archyvų.

Nors šeima nusprendė atsisakyti žemės dirbimo ir atiduoti didžiąją dalį savo 160 akrų, dešimties akrų sklypas vis dar turėjo ką papasakoti. Nuo 2005 metų, kai buvo įsteigta ne pelno siekianti organizacija, Bee šeimos šimtmečio ūkio muziejus savo lankytojams siūlė nepaprastai išsamų regiono agrokultūros praeities vaizdą.

Veikiantis daugiausiai Liz ir jos vyro Rich Harrison bei savanorių pagalba, muziejus susiduria su iššūkiais, kurie gali apsunkinti jo tolimesnį veikimą. Liz, sulaukusi 75 metų, nusprendė atsitraukti nuo kasdienių pareigų. Muziejus yra uždarytas žiemos sezonui ir neplanuoja atsidaryti pavasarį, kol entuziastų grupė ieško būdo, kaip jį išgelbėti. Liz pabrėžia, kad yra gana liūdna atsisveikinti su tokia vieta, kuri suteikė daug džiaugsmo tiek jai, tiek lankytojams.

Turistų lankytojų skaičius buvo nedidelis, bet tie, kurie apsilankyti, galėjo sužinoti įvairiausių dalykų apie ūkininkavimo buitį – nuo kasdienių darbų iki gyvūnų priežiūros ir netgi apie cukrinių runkelių – regionui kadaise labai svarbios kultūros – auginimą. Tačiau šiandien šis istorinis objektas išgyvena nežinomybę.

Kolorado valstijos universiteto istorijos asocijuotas profesorius Adam Thomas, eidamas ne pelno siekiančios organizacijos valdybos nario pareigas, akcentuoja, kad muziejui reikia naujo, profesionalaus lygio vadovavimo, kuris galėtų ne tik prižiūrėti muziejų, bet ir plėtoti jį tolimesnei ateities veiklai.

Tad išlikimas ir toliau perdavinėjant gyvą agrarinę praeitį tampa didžiuoju uždaviniu fermos, kuri šiuo metu yra beveik palikta likimo valiai.

DUK (Dažniausiai užduodami klausimai)

Kas yra Bee šeimos šimtmečio ūkio muziejus?
Tai muziejus, skirtas Kolorado valstijos ūkininkavimo istorijai, kurį prižiūri Bee šeimos nariai. Muziejuje galima išvysti daiktus, dokumentus ir laiškus, su ūkininkavimo praeitimi susijusius.

Kaip Bee šeimos šimtmečio ūkio muziejus prisideda prie vietos istorijos?
Muziejus suteikia lankytojams galimybę sužinoti daugiau apie agrarinių darbų, gyvūnų priežiūros aspektus bei regionui svarbios cukrinių runkelių auginimo istoriją.

Kuo šiuo metu yra įdomus muziejus?
Muziejus šiuo metu yra uždarytas žiemos sezonui ir ieško būdų išlikti atviras, nes šeimos nariai, kurie rūpinosi jo veikla, nusprendė atsitraukti nuo kasdienių pareigų.

Kokius sunkumus patiria Bee šeimos šimtmečio ūkio muziejus?
Pagrindiniai iššūkiai yra susiję su muziejaus valdymu, lėšų trūkumu ir būtinybe rasti naujus vadovus, kurie galėtų užtikrinti muziejaus ateities veiklą.

Kokios yra muziejaus ateičiai siūlomos galimybės?
Muziejui reikalingas naujas profesionalus lygio vadovas, kuris galėtų ne tik prižiūrėti, bet ir plėtoti muzieją, taip užtikrinant jo atvirumą viešumai ir agrarinės praeities perdavimą ateities kartoms.

Paskutiniai komentarai ir akcentai apie muziejų
Pabrėžiama, kad nors muziejus teikia džiaugsmo lankytojams ir yra svarbi vietinės istorijos dalis, tai yra liūdna atsisveikinti su tokia vieta, jeigu ji nebus išsaugota.

Terminų aiškinimas:
Koloradinio ūkininkavimo paveldas: Kolorado valstijos ūkininkavimo praeities, tradicijų ir kultūros palikimas.
Ne pelno siekianti organizacija: Organizacija, kurios veikla yra skirta ne pelnui, o tam tikrai bendruomenės ar visuomenės naudai.
Regiono agrokultūros praeitis: Vietos ūkininkavimo ir žemdirbystės istorija bei kultūra.
Cukrinių runkelių auginimas: Vienu metu svarbi ekonominė veikla Kolorado regione, kur buvo auginami cukriniai runkeliai kaip žemės ūkio produktas.

Susijusios nuorodos:
Jei norite sužinoti daugiau apie Kolorado valstijos istoriją, apsilankykite jų valstijos vykdomojoje tinkle. Plačiau sužinoti apie ūkininkavimo paveldo temas galėsite JAV Žemės ūkio departamente.