Dėl „Brexit“ diskusijų varžomos Jungtinės Karalystės maisto saugos perspektyvos

Dėl „Brexit“ diskusijų varžomos Jungtinės Karalystės maisto saugos perspektyvos

Santrauka: Straipsnyje analizuojami Jungtinės Karalystės maisto saugos ir užtikrinimo iššūkiai po „Brexit“, kuriuos sustiprino pasienio kontrolės ir šalies žemės ūkio sektoriaus problemos. Pabrėžiama, kad šie iššūkiai gali sukelti maisto trūkumą ir tuščias parduotuvių lentynas, o tai gali tapti pirmąja rimta problema būsimam Starmer premjerui.

Praėjus keliems metams po “Brexit”, Jungtinės Karalystės maisto sauga atsiduria sudėtingoje padėtyje. Maisto produktų importas smunka, o tai rodo naujos ribotos prieigos ženklus. Dėl griežtųsnių pasienio tikrinimo procedūrų ir Europos veterinarų trūkumo, kurie atsakingi už importuojamų mėsos produktų tikrinimą, šis sektorius patiria smūgį. Importuotos prekės, kaip obuoliai ir apelsinai, sumažėjo parduotuvių lentynose.

Jungtinėje Karalystėje vyraujanti nuomonė, kad mažesnis importas gali padidinti vietinių ūkininkų gaminių paklausą, tampa vis skeptiškesnė. Ūkininkai susiduria su nepalankiomis rinkos sąlygomis, o neleisti kainodaros mechanizmai skatina jų gamybos apimčių mažėjimą. Pavyzdžiui, kiaulių augintojai jaučiasi priversti atsisakyti savo verslo dėl nepakeliamų kainų, o tai rodo kritiškus šios pramonės šakos skaičius.

Tai, kad Jungtinė Karalystė importuoja daugiau nei 45% savo maisto, sudaro didžiulę iššūkį šalies maisto savarankiškumui. Naujos pasienio tikrinimo procedūros, įvestos po penkių atidėjimų, sukūrė papildomą naštą ir transporto įmonės praneša apie didmjės transporto uždelsimus. Tai padidina sąnaudas ir trukdo prekių pristatymui laiku.

Apie vyriausybės siūlomą Tvariosios Žemės Ūkio Incentyvo (SFI) programą, kuri apmokėdavo ūkininkus už aplinkosauginius veiksmus ūkyje, pasakoma, jog ji gali nepalankiai paveikti maisto gamybą, skatindama ūkininkus mažinti gamybos plotus. Tačiau šios programos pasekmės yra kontroversiškos ir reikalauja tolesnės diskusijos.

Visa tai rodo, kad Jungtinė Karalystė išgyvena maisto gamybos ir tiekimo krizę, kurią didina nepalankios verslo sąlygos ir politinio neapibrėžtumo klimatas. Strateginis maisto saugumas ir vietinės pramonės stiprinimas tampa svarbiausiomis dabartinės ir ateities vyriausybių gairėmis.

DUK Apie Maisto Saugą JK Po “Brexit”

Kas yra maisto saugumo ir užtikrinimo iššūkiai JK po “Brexit”?
Maisto saugumo iššūkiai apima griežtesnius pasienio tikrinimus, Europos veterinarų, atsakingų už importuotų mėsos produktų tikrinimą, trūkumą, taip pat maisto produktų importo mažėjimą.

Kaip “Brexit” įtakojo maisto importą?
Po “Brexit” maisto produktų importas iš Europos Sąjungos smuko dėl naujų prekybos apribojimų ir griežtesnių pasienio kontrolės procedūrų.

Kaip šie iššūkiai paveikia vietinius ūkininkus?
Vietiniams ūkininkams kyla nepalankios rinkos sąlygos bei kainodaros problemos, skatinančios jų gamybos apimčių mažėjimą. Kai kurie kiaulių augintojai net atsisako verslo.

Kokią dalį maisto JK importuoja?
JK importuoja daugiau nei 45% savo sunaudojamo maisto.

Kokie yra naujų pasienio tikrinimo procedūrų pasekmės?
Naujos procedūros sukuria papildomą naštą transporto įmonėms, pranešančioms apie transporto uždelsimus, kurie padidina sąnaudas ir trukdo laiku pristatyti prekes.

Kas yra Tvariosios Žemės Ūkio Incentyvo (SFI) programa?
SFI programa yra vyriausybės siūlomas planas, pagal kurį ūkininkai būtų apmokami už aplinkosaugines veiklos per savo ūkius. Tačiau programa galėtų turėti neigiamų pasekmių maisto gamybai mažinant gamybos plotus.

Kokiais būdais Jungtinė Karalystė galėtų spręsti šias problemas?
Svarbu stiprinti strateginį maisto saugumą ir vietinės pramonės augimą, tobulinant verslo sąlygas ir aiškiai formuluojant politinę poziciją.

Apibrėžimai ir terminai:
“Brexit”: Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos.
Europos veterinarai: Gydytojai, atsakingi už gyvūninės kilmės maisto produktų, importuojamų į šalį, tikrinimą.
Pasienio tikrinimo procedūros: Veiksmai, atliekami siekiant patikrinti importuojamas prekes per šalies sieną.
Tvariosios Žemės Ūkio Incentyvo programa (SFI): Finansinės paskatos ūkininkams už aplinkosaugines iniciatyvas.

Susiję nuorodos:
United Kingdom Government