Iovos senatas siūlo lankstesnį mėšlo tvarkymą žemės ūkyje

Iovos senatas siūlo lankstesnį mėšlo tvarkymą žemės ūkyje

Santrumpa: Iovos senato posubkomiteto pristatyta nauja įstatymų pataisa leistų gyvulių augintojams naudoti mėšlą laukose be valstybinių reguliuotojų pritarimo konkrečiose situacijose, kas gali turėti poveikį aplinkos taršai.

Iovos senatas svarsto nutarimo projektą, kuris leistų gyvulių šėrimo įmonėms taikyti savo siūlomus mėšlo naudojimo planus, net jei jie dar nepatvirtinti aplinkosaugininkų. projektas numato pakeitimus, susijusius su mitybos valdymo planais, kurie naudojami siekiant užtikrinti, kad gyvulininkystės ūkiai nepateiktų per daug trąšų į dirvožemį.

Šie planai padeda nustatyti laukų gebėjimą absorbuoti papildomas maistines medžiagas, kurios svarbios augalams auginti. Viršijus šią talpą, padidėja azoto ir fosforo nutekėjimo į gamtinius vandenyse tikimybė. Tai yra vienas iš pagrindinių taršos šaltinių, su kuriuo valstija bandė kovoti daugiau nei dešimtmetį, taikydama Maistinių medžiagų mažinimo strategiją.

Tačiau aplinkosaugininkai ir kai kurios aplinkos apsaugos organizacijos kritikuoja šį siūlymą, teigdami, kad netvirtintų planų naudojimas gali padidinti taršą. Pavyzdžiui, vienoje Iovos apygardos buvo atvejis, kur didelė mėsininkystės įmonė nebuvo pajėgi atsikratyti savo mėšlo mėnesiais dėl neišaiškintų valstybės reglamentų.

Daugelis oponuoja, kad projektas leistų laikinai taikyti mėšlą laukams be jokios priežiūros, kas galėtų sukelti netinkamą tręšimą ar mėšlo perteklius, taip kenkiant Iovos upių ir ežerų kokybei. Nors projektas buvo rekomenduotas tolesniam svarstymui su pakeitimu, opozicijos atstovai išreiškė abejones dėl potencialaus jo poveikio aplinkosaugai.

DUK (Dažnai užduodami klausimai)

Koks yra Iovos senato svarstomo nutarimo projekto tikslas?
Nutarimo projektas leistų gyvulių šėrimo įmonėms taikyti savo siūlomus mėšlo naudojimo planus, net jei tie planai dar nėra patvirtinti aplinkosaugininkų.

Kas yra mitybos valdymo planai?
Tai planai, padedantys nustatyti, kiek papildomų maistinių medžiagų laukai gali absorbuoti, be to, siekiama užkirsti kelią per dideliam azoto ir fosforo nutekėjimui į gamtinius vandenis.

Kodėl mitybos valdymo planai yra svarbūs?
Jie padeda išvengti aplinkos taršos, reguliuojant, kaip ir kiek trąšų patenka į dirvožemį bei užkertant kelią jų pertekliui, kuris gali neigiamai paveikti vandens šaltinių kokybę.

Kodėl yra susirūpinimas dėl šio nutarimo projekto?
Aplinkosaugininkai ir aplinkos apsaugos organizacijos išreiškė baimę, kad netvirtintų planų taikymas gali padidinti taršą, kadangi planai nebus iš anksto patikrinti ir patvirtinti valstybinio reguliavimo institucijų.

Kokios neigiamos pasekmės gali kilti dėl šio projekto?
Netinkamas tręšimas ar mėšlo perteklius gali pakenkti upių ir ežerų vandens kokybei Iovoje, sukeldami didesnį azoto ir fosforo nutekėjimą.

Koks buvo atvejis Iovos apygardoje, susijęs su šia problema?
Viena didelė mėsininkystės įmonė nebuvo pajėgi atsikratyti savo mėšlo mėnesiais dėl neišaiškintų valstybės reglamentų.

Ar nutarimo projektas jau patvirtintas?
Projektas kol kas buvo rekomenduotas tolesniam svarstymui su pakeitimu, bet dar nėra galutinai patvirtintas.

Kokie terminai ir žargonai paminėti straipsnyje?
Gyvulių šėrimo įmonės: įmonės, užsiimančios gyvulininkyste.
Mitybos valdymo planai: planai, kuriuose nustatoma, kiek trąšų gali būti pridėta į laukus, remiantis jų absorbcijos galimybe.
Maistinių medžiagų mažinimo strategija: Iovos valstijos taikomos priemonės maistinių medžiagų, patekančių į gamtinius vandenis, mažinimui.
Tarša: kenksmingų medžiagų patekimas į aplinką, galintis turėti žalingą poveikį ekosistemoms, žmonių sveikatai, ekonominei veiklai.
Valstybiniai reguliuotojai: valstybinės institucijos atsakingos už aplinkos apsaugos normų ir standartų laikymąsi.

Susiję nuorodos:
Jeigu norite sužinoti daugiau apie aplinkosaugą, galite aplankyti šiuos puslapius:
United States Environmental Protection Agency
Natural Resources Defense Council