Ispanijos ūkininkai protestuoja prieš reguliavimą ir konkurenciją

Ispanijos ūkininkai protestuoja prieš reguliavimą ir konkurenciją

Santrauka: Europos ūkininkai įvairiose šalyse rengia protestus dėl bendrų rūpesčių, susijusių su produkto kainų kritimu, išaugusiomis gamybos sąnaudomis ir ES aplinkos taisyklėmis. Šios demonstracijos atspindi ūkininkų nepasitenkinimą ir nerimą, jog jie nėra tinkamai įvertinami ir išklausyti, taip pat jų nuogąstavimai dėl nesąžiningos konkurencijos su trečiųjų šalių gamintojais, kurie nėra taip griežtai reguliuojami.

Ispanijos mieste Pampalonoje neseniai susirinko nemažai ūkininkų, atvykusių traktoriais su skirtingų gamintojų – nuo „New Holland“ iki „Fendt“ – ženklais. Nepaisant pilko dangaus, jie išreiškė savo susirūpinimą aukštai trimituojant klaksonais ir mirksinčiais oranžiniais šviesoforais. Nors kalbėti norėjo nedaugelis, vienas ūkininkas iš Estelos miestelio pasidalino, kad jaučia spaudimą dėl nuolat didėjančio reguliavimo ir biurokratijos.

Visoje Europoje ūkininkai keliasi į protestus, pradedant Lenkija ir baigiant Portugalija. Ūkininkai blokavo kelių ruožus, uostus ir didmenines rinkas, planuodami tęsti demonstracijas iki vasario mėnesio. Prancūzijoje ir Vokietijoje žemės ūkio darbuotojai laikinai sustabdė protestus, tikėdamiesi realių vyriausybių įsipareigojimų, o ne tuščių pažadų.

Šie protestai ne tik atspindi specifinius vietinius klausimus, tokius kaip mokestinių lengvatų panaikinimas Italijoje, bet ir bendras nerimas dėl žemės ūkiui taikomų aplinkosaugos taisyklių bei konkurencijos su trečiosiomis šalimis. Pastaroujų metų įvykiai, toki kaip pandemija ir karas Ukrainoje, dar labiau paaštrino jau ir taip sudėtingą ūkininkų padėtį dėl išaugusių gamybos išlaidų bei spaudimo mažinti produkcijos kainas. Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika (CAP), įtvirtinta po Antrojo pasaulinio karo, buvo sukurta ekonomikos masto veiksmingumui, o tai paskatino ūkių konsolidaciją ir paliko mažesnius ūkius nelankstumoje varžytis dėl produkto kainos.

Šių protestų metu labai svarbu paminėti, kad ūkininkų rūpesčiai gali būti ne tik ekonominiai ar reguliavimo klausimai, bet ir jų noras būti išgirstais bei įvertintais tiek vietiniame, tiek Europos mastu.

DUK apie Europos ūkininkų protestus

Kas verčia Europos ūkininkus protestuoti?
Protestus lemia bendri rūpesčiai, susiję su produkto kainų kritimu, išaugusiomis gamybos sąnaudomis, ES aplinkosaugos taisyklėmis, bei nerimas dėl nesąžiningos konkurencijos su trečiųjų šalių gamintojais.

Kur vyksta protestai?
Protestai vyksta įvairiose Europos šalyse, pradedant Lenkija ir baigiant Portugalija, taip pat Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje.

Kokios yra ūkininkų reikalavimai?
Ūkininkai reikalauja dėmesio į augančią reguliacijų ir biurokratijos naštą, nori būti išklausyti šių problemų sprendimo metu, tiek vietiniame, tiek Europos lygmeniu.

Kokie įvykiai paskatino protestus?
Nesenos įvykius, kuriuos lemia pandemija ir karas Ukrainoje, taip pat esminiai ES žemės ūkio politikos (CAP) bruožai.

Koks yra ūkininkų nepasitenkinimo priežastis dėl ES aplinkosaugos taisyklių?
Ūkininkai reiškia susirūpinimą, jog naujos aplinkosaugos taisyklės daro neigiamą poveikį jų konkurencingumui, nepakankamai atsižvelgiant į jų ekonominę situaciją.

Kaip pandemija ir karas Ukrainoje paveikė ūkininkus?
Šie įvykiai sudėtingoje ekonominėje situacijoje dar labiau padidino gamybos išlaidas ir spaudimą mažinti produkto kainas.

Kas yra Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika (CAP)?
CAP yra ES žemės ūkio ir kaimo plėtros politika, sukurtą po Antrojo pasaulinio karo, kurios tikslas – užtikrinti ūkininkų pajamų stabilumą, didinti produktyvumą ir užtikrinti maisto saugą.

Kaip šie protestai veikia visuomenę?
Protestai keliasi nepatogumų tiek eismo, tiek prekybos požiūriu, trukdydami įprastą gyventojų ir verslo veiklą.

Kokios gali būti protestų pasekmės?
Protestai gali vesti prie dialogo ir galbūt politinių pasikeitimų, susijusių su žemės ūkio praktikomis ir reguliavimu. Taip pat galimi laikini ar ilgalaikiai trikdžiai tiekimo grandinėse.

Kokie susiję straipsniai gali būti naudingi?
Norėdami gauti daugiau informacijos, siūlome aplankyti šias svetaines:
Europos Komisija
Europos Parlamentas
Eurostat
Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO)
Prašome atkreipti dėmesį, kad tikslūs URL adresai yra prieinami šiose pagrindinėse domenų svetainėse ir gali būti pasikeitę nuo mūsų žinių ribojimo datos.