Italijos ūkininkai reiškia nepasitenkinimą ir grėsmės blokuoti sostinę

Italijos ūkininkai reiškia nepasitenkinimą ir grėsmės blokuoti sostinę

Italijoje ūkininkai, susivieniję į judėjimą “Išduoti ūkininkai”, išreiškė ryžtą blokuoti Romos sostinę, jei nesusitiks su premjer ministre Giorgia Meloni ar jos žemės ūkio ministru Francesco Lollobrigida, kuris yra ir premjeres švogeris. Per protestus, vykstančius Passo Corese užkampyje prie Romos, jau susirinko 1600 traktorių, kurių skaičius tikėtina padidės iki pirmadienio. Demonstracijos centre buvo atšauktos paskutinę minutę, tačiau keturi traktoriai, papuošti Italijos trispalve, ryte pasuko link Koliziejaus ir Circus Maximus, o vietiniai gyventojai ruošėsi galimam chaosui penktadienio vakarą, kai šimtai ūkininkų ketino apvažiuoti miesto žiedinę kelią.

Protestuojančių ūkininkų stovyklų plakatų šūkiai atspindėjo jų nepasitenkinimą: „Nesąžininga rinka – Jūs atimate mūsų orumą!” ir „Be ūkininkų nėra maisto”. Protestuotojai lygino savo galimą veiksmų eskalaciją su Benito Mussolini maršu į Romą 1922 metais, grasindami panašia blokada.

Tuo tarpu šiaurinėje Italijos dalyje ūkininkai taip pat organizuojasi. Kelios dešimtys ūkininkų, priklausančių nūdienos populiarų įtaką įgaunančiai judėjimui “Agricultural Redemption”, susirinko prie San Remo miesto, kur rengiamas legendinis muzikinis festivalis. Aktivistų buvo paprašyta – ir vėliau atšaukta šių kvietimas – išsakyti savo nepasitenkinimą festivalio metu, tiesioginės transliacijos metu, kurią stebi iki 16 milijonų žiūrovų. Ketvirtadienį maža grupė traktorių atvyko į San Remo su viltimi, kad jiems bus leista pasirodyti scenoje, tačiau RAI, valstybinė transliuotoja, pareiškė, kad tai neįmanoma.

Santrauka: Italijos ūkininkai, nepatenkinti dabartinėmis rinkos sąlygomis ir jaučiantys savo orumo atėmimą, reikalauja susitikimo su valdžios atstovais, kitaip grasina blokuoti Romos sostinę. Ūkininkų protestai pasiekė ir San Remo muzikos festivalį, kuriame jų balsas liko neišgirstas.

DUK Skyrius pagal straipsnį

Kas yra “Išduoti ūkininkai” judėjimas Italijoje?
“Išduoti ūkininkai” yra ūkininkų judėjimas Italijoje, surengęs protestus dėl esamų rinkos sąlygų ir jaučiamo orumo atėmimo. Jie grasina blokuoti Romos sostinę, jei nesusitiks su ministrė pirmininke Giorgia Meloni ar jos žemės ūkio ministru Francesco Lollobrigida.

Kokia situacija vyrauja Passo Corese užkampyje prie Romos?
Passo Corese užkampyje prie Romos susirinko apie 1600 traktorių, o jų skaičius gali padidėti. Ūkininkai protestuos ir penktadienio vakarą turėjo planų apvažiuoti miesto žiedinę kelią.

Kokios žinutės skleidžiamos protestuojančių ūkininkų plakatuose?
Plakatų šūkiai atspindi nepasitenkinimą ir teigia “Nesąžininga rinka – Jūs atimate mūsų orumą!” bei “Be ūkininkų nėra maisto”. Jie lygina galimą veiksmų eskalaciją su istoriniu Mussolini maršu į Romą.

Kaip ūkininkai bandė paveikti San Remo muzikos festivalį?
Judėjimas “Agricultural Redemption” susirinko prie San Remo miesto, kur rengiamas festivalis, siekdami išsakyti savo nepasitenkinimą. Jų planai pasirodyti festivalio metu tiesioginės transliacijos metu buvo atšaukti, ir nors maža grupė traktorių atvyko į San Remo, valstybinė transliuotoja RAI pareiškė, kad jų pasirodymas neįmanomas.

Pagrindiniai terminai ir jargonų apibrėžimai:
Protestai: Viešas renginys, kurio metu žmonės išreiškia nepasitenkinimą tam tikra politika ar situacija.
Ūkininkai: Asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, auginantys maisto produktus ir gyvulių augintojai.
Rinka: Ekonomikos sektorius, kuriame vyksta prekių ir paslaugų keitimas.
Maršas į Romą: Istorinis įvykis, kuomet Benito Mussolini ir jo pasekėjai 1922 m. spalio mėnesį įžengė į Romą, kas lėmė jų politinės valdžios pradžią Italijoje.

Susijusios nuorodos:
Italijos Vyriausybė
RAI – Radiotelevisione Italiana

Atkreipkite dėmesį, kad pagal duotas instrukcijas nenustatyta konkrečių URL adresų, todėl nieko negaliu garantuoti dėl 100% URL validumo.