Įtampa ūkininkų ir valdžios santykiuose dėl žemės panaudojimo

Įtampa ūkininkų ir valdžios santykiuose dėl žemės panaudojimo

Santrauka: Striginėja nesutarimai tarp ūkininkų, kurie ilgus metus naudojosi Burke’s Estate žeme, ir įmonės, siekiančios čia statyti prieinamos kainos namus. Valdžia pripažino, jog ūkininkai klaidingai buvo apgyvendinti privačiose žemėse. Ūkininkai reiškia nepasitenkinimą siūlomo naujo ploto netinkamumu žemės ūkiui bei trūksta informacijos apie galimas kompensacijas.

Antigvos ir Barbudos pasėlių ir gyvulių augintojai išgyvena įtampą dėl galimybės prarasti savo ūkio plotus, kuriuos jie dešimtmečiais naudojo Burke’s Estate teritorijoje. Šią žemę valdanti įmonė “House Antigua Ltd” turi planų pastatyti ekonomiškai prieinamus namus, kas sukėlė susirūpinimą tarp vietos ūkininkų bendruomenės.

Žemės ūkio ministerijos atstovas pripažino, kad dėl koordinacijos trūkumo ūkininkai buvo neteisingai nukreipti dirbti šiose žemėse. Ūkininkų bendruomenės atstovas Emanuelis Petersas pareiškė, kad dalis ūkininkų ta žeme naudojasi kartų kartomis ir mokėjo ministerijai nuomos mokestį už teisę tai daryti. Tačiau jie dar nėra gavę jokios informacijos apie galimas kompensacijas ar pasiūlymus dėl naujų žemių, kurios būtų tinkamos žemės ūkio veiklai.

Valdžios institucijų teigimu, siekiama rasti ūkininkams tinkamesnį plotą žemdirbystei neatimant iš jų gyvenimo šaltinio. Svarstomos galimybės perkelti ūkininkus į valstybinės žemės plotus rytų pusėje.

Kitą pusę istorijos pateikia “House Antigua Ltd” vadovas D’Angelo Christian, pasakojantis apie sudėtingą derybų su ūkininkais procesą, kuris tęsiasi dvejus metus. Jo kompanijos planuojama statyba yra ilgalaikė investicija, apimanti ekologiškas namų savybes bei infrastruktūros parengimą.

Christianas pažymėjo, jog neigia visuomenės nuomonę apie nesąžiningą elgesį su ūkininkais, ir teigia, kad juo labiau stengėsi ieškoti kompromisų ir sprendimų, kurie palengvintų ūkininkų perėjimą į naujas vietoves. Taip pat buvo siūlytos galimybės įsigyti žemės ir pagalba statant gyvenamus namus tiems, kurie domisi.

Be visų šitų iššūkių, “House Antigua Ltd” vystomas projektas numato įrengti iki 300 namų, sukuriant patrauklias gyvenamąsias erdves ir prisidedant prie klimato kaitos mažinimo ir Antigvos ir Barbudos grožio bei patrauklumo gerinimo.

Dažnai Užduodami Klausimai (DUK)

Kokia yra konflikto esmė tarp ūkininkų ir įmonės “House Antigua Ltd”?
Ūkininkai, kurie naudojosi Burke’s Estate žeme ilgus metus, išreiškė nepasitenkinimą dėl “House Antigua Ltd” planų pastatyti ekonomiškai prieinamus namus toje pačioje teritorijoje.

Ar ūkininkai buvo teisėtai apgyvendinti šiose žemėse?
Žemės ūkio ministerijos atstovas pripažino, kad, dėl koordinacijos trūkumo, ūkininkai buvo neteisingai nukreipti į šias privačias žemes.

Kokie yra ūkininkų pagrindiniai reikalavimai?
Ūkininkai reikalauja informacijos apie galimas kompensacijas ir pasiūlymus dėl naujų žemių, kurios būtų tinkamos žemės ūkio veiklai.

Kaip valdžios institucijos planuoja išspręsti šį konfliktą?
Yra svarstoma galimybė perkelti ūkininkus į tinkamas žemės ūkio valstybinės žemės plotus rytų pusėje.

Kas yra “House Antigua Ltd” ir ką jie planuoja?
“House Antigua Ltd” yra įmonė, valdanti Burke’s Estate teritoriją ir planuojanti pastatyti ekonomiškai prieinamus namus su ekologiškomis namų savybėmis bei patraukliomis gyvenamomis erdvėmis.

Ar įmonė “House Antigua Ltd” siūlo kokias nors kompensacijos formas ūkininkams?
D’Angelo Christian, įmonės vadovas, nurodė, kad siūlė galimybes įsigyti žemę ir pagalbą statant gyvenamus namus tiems ūkininkams, kurie domisi.

Terminų apibrėžimai
Ekonomiškai prieinami namai: Tai namai, kurių kaina yra pritaikyta vidutines ar mažesnes pajamas gaunančioms šeimoms.
Klimato kaitos mažinimas: Įvairios veiklos ir strategijos, kurios sumažina oras šiltnamio dujų išmetimą ir prisideda prie švelnesnio klimato poveikio.

Susiję nuorodos
Čia galite rasti susijusią informaciją apie žemės ūkį ir aplinkosaugą:
Antigvos ir Barbudos vyriausybė

Prašome atkreipti dėmesį, kad aukščiau pateikta informacija yra apribota įvesties tekstu, todėl detalūs ir tikslesni duomenys gali prireikti papildomo tyrimo arba įmonės “House Antigua Ltd” ir vietos ūkininkų bendruomenės oficialių pranešimų peržiūros.