Karo planai kelia rūpesčius Smiling Hill ūkiui Maino valstijoje

Karo planai kelia rūpesčius Smiling Hill ūkiui Maino valstijoje

Maino valstijoje gyvuoja Smiling Hill ūkis, kurį valdo 13 kartų ūkininkų šeima, pasižyminti sėkiminga pieno ir ledų verslo plėtra. Tačiau dabar jų ramų buvimą gali sutrikdyti Maino turnpiko valdžios planai, kuri nori tiesiogiai per ūkio miškus nutiesti naują kelio jungtį, vadinamą Gorham Connector. Šis projektas buvo sukurptas, norint palengvinti piko valandų transporto spūstis Portlando vakaruose. Siūloma 5 mylių trasa kirs dalį Smiling Hill ūkio žemių, tačiau ūkio bendrasavininkai išreiškė aiškų nepasitenkinimą, teigdami, jog nėra susidomėję savo ūkio dydžio mažinimu.

Šis 304 metų senumo ūkis, esantis netoli Didžiausio Maino miesto, siekia užtikrinti pakankamą žemės plotą, lygiai kaip restorano ar teatro verslas reikalauja tam tikro skaičiaus stalų ar sėdimų vietų. Jie prilygino savo ūkį kitos verslo rūšies įmonei, kuriai norint išgyventi reikia tam tikrų minimalių turtinių išteklių.

Nepaisant to, Maino turnpiko valdžia paskelbė, kad ji jau įsigijo pakankamai žemės, norint pastatyti 35% jungties palei numatytą trasą. Pirmasis viešas susitikimas dėl šio klausimo numatytas kovo mėnesį. Nepaisant palaikymo iš įstatymų leidėjų ir susijusių savivaldybių, dar nėra aišku, koks bus projekto poveikis ūkiui ir aplinkai. Ūkio savininkai pabrėžė, kad jų žemė yra visiškai veiklioji ir prisideda prie žemės ūkio verslų sklaidos.

Smiling Hill ūkio bendrasavininkas su pasipriešinimu žvelgia į autoritetų planus, nurodydamas viso ūkio veiklos ir aplinkosaugos svarbą. Sutrikimas dėl būsimos situacijos yra didelis, o būsimosios kelio jungties įtaka gamtinei jų ūkio aplinkai bei veiklai gali turėti nepageidaujamų pasekmių.

**DUK (dažnai užduodami klausimai)**

Kas yra Smiling Hill ūkis?
Smiling Hill ūkis yra ilgalaikė, 13 kartų ūkininkų šeimos valdoma ūkio sodyba, kuri sėkmingai užsiima pieno ir ledų gamybos verslu.

Kokios problemos susiduria Smiling Hill ūkis?
Ūkį šiuo metu veikia Maino turnpiko valdžios planai, kurie siekia nutiesti naują kelio jungtį, Gorham Connector, tiesiogiai per ūkio miškus.

Kokie valdžios argumentai naujos kelio jungties projekto atžvilgiu?
Valdžia teigia, kad naujos jungties tikslas yra sumažinti eismo spūstis Portlando vakarinėje dalyje piko valandomis.

Kaip ūkio savininkai reaguoja į planuojamą kelio projektą?
Smiling Hill ūkio bendrasavininkai išreiškė aiškų nepasitenkinimą, nes nenori, kad jų ūkio dydis būtų mažinamas.

Koks ūkio požiūris į jų žemes?
Ūkis prilygino savo žemę kitos verslo rūšies įmonei ir pabrėžė, jog, norint išgyventi, reikia tam tikrų minimalių turtinių išteklių.

Kokias veiksmus ėmėsi valdžia dėl naujos kelio jungties?
Maino turnpiko valdžia jau įsigijo pakankamai žemės, norint pastatyti 35% kelio jungties palei numatytą trasą.

Kada numatytas pirmasis viešas susitikimas dėl šio klausimo?
Pirmasis viešas susitikimas dėl kelio jungties projekto planuojamas kovo mėnesį.

**Svarbūs terminai ir jargonas:**

Turnpiko valdžia – institucija, atsakinga už kelių ir transporto infrastruktūros planavimą bei priežiūrą.
Gorham Connector – planuojama kelio jungtis, skirta eismo spūsčių mažinimui.
Kelio jungtis – nauja kelio dalis, sujungianti du svarbius kelius ar kelio ruožus.

**Susijusios nuorodos:**

– Informacijai apie Maino valstijoje vykdomus infrastruktūros projektus, apsilankykite Maine valstybės svetainėje.
– Sužinokite daugiau apie žemės ūkio plėtrą ir iššūkius valstijoje, lankydami Maino žemės ūkio, konservacijos ir miškininkystės departamentą.