Kova su dirvožemio degradacija: būtinas dėmesys mūsų planetos ateities labui

Kova su dirvožemio degradacija: būtinas dėmesys mūsų planetos ateities labui

Santrauka: Straipsnyje aptariama svarbi bet dažnai nepakankamai įvertinta problema – dirvožemio degradacija, kuri ne tik didina klimato kaitos spartą, bet ir kelia grėsmę maisto bei vandens saugumui. Pabrėžiama, kad žemės ūkio praktikų tvarumas ir atkūrimo projektai gali padėti spręsti šį klausimą.

Dirvožemio degradacija – reiškinys, kurio pasekmės juntamos visame pasaulyje. Tai ne tik grėsmė gamtiniams ištekliams, bet ir žmogiškojo gyvenimo stabilumui. Vis dėlto, nors problemos mastas yra didelis, ji vis dar sulaukia per mažai visuomenės bei spaudos dėmesio.

Žmonių veiklos pasekmė – klimato kaita – yra gerai žinoma problema, tačiau dirvožemio degradacija, dažnai painiojama su dykumų plėtra, galėtų turėti dar didesnių ilgalaikių poveikių. Nepaisant to, Jungtinių Tautų aplinkosaugininkai neignoravo grėsmės – 1992 m. Rio de Žaneire vykęs Žemės viršūnių susitikimas įsteigė tris JT konvencijas, kovojančias su klimato pokyčiais, biologine įvairove ir dirvožemio degradacija. Tačiau kol viena iš jų – klimato kaitos konvencija – sulaukia didelio visuomenės dėmesio kasmetiniuose COP aukščiausiojo lygio susitikimuose, biologinės įvairovės ir dirvožemio degradacijos konvencijų susitikimai vyksta tik kas dvejus metus ir dažnai lieka be reikiamo dėmesio.

Mažiau dėmesio gali būti priskirta ir visuomenės nutolimui nuo žemės – daugelis gyvena miestuose ir neturi tiesioginio ryšio su maisto gamyba. Taip pat praeityje ši problema buvo traktuojama kaip tik Afrikai aktualus klausimas, o ne kaip globalinė problema.

Pabrėžiama, kad valdžios institucijos galėtų nukreipti didžiulius žemės ūkio subsidijų fondus į praktikas, skatinančias žemės atkūrimą ir produktyvumo didinimą. Investicijos iš viso pasaulio į ekosistemų atkūrimą ir regeneracinę žemdirbystę, anot Pažangaus ekonomikos forumo ataskaitos, atneštų beveik 400 milijonų naujų darbo vietų bei daugiau nei 10 trilijonų dolerių per metus ekonominei naudai. Innovaatyvių ir tvarių sprendimų taikymas gali ne tik sutramdyti klimato kaitą, bet ir užtikrinti žmonių gerovę ilgalaikėje perspektyvoje.

**DUK Skiltis (Dažnai Užduodami Klausimai):**

Kas yra dirvožemio degradacija?
Dirvožemio degradacija – tai reiškinys, lemiantis žemės auglingumo sumažėjimą ir gamtinių išteklių nykimą, kuris gali sukelti nemažai negatyvių pasekmių žmogaus gyvenimui ir aplinkai.

Kokie dirvožemio degradacijos poveikiai?
Dirvožemio degradacija gali didinti klimato kaitos spartą, o taip pat keliasi grėsmę maisto ir vandens saugumui visame pasaulyje.

Kodėl dirvožemio degradacija nepakankamai akcentuojama viešojoje erdvėje?
Problema dažnai sulaukia mažai dėmesio iš visuomenės ir spaudos, dalis visuomenės nutolo nuo žemės ir maisto gamybos, be to, praeityje ji buvo laikoma regionine, o ne globalia problema.

Kaip galima kovoti su dirvožemio degradacija?
Tvarios žemės ūkio praktikos, žemės atkūrimo projektai ir investicijos į ekosistemų atkūrimą bei regeneracinę žemdirbystę gali padėti spręsti šią problemą.

Kokie teigiami tvarios žemės ūkio praktikų padariniai?
Pagal Pažangaus ekonomikos forumo ataskaitą, tvariai valdomos žemės ir praktikos galėtų sukurti iki 400 milijonų naujų darbo vietų bei generuoti daugiau nei 10 trilijonų dolerių per metus ekonomikai.

**Svarbių sąvokų apibrėžimai:**
Dirvožemio degradacija: Procesas, kurio metu dirvožemis praranda savo auglingumą dėl įvairių veiksnių, tokių kaip erozija, cheminis užterštumas, kompaktiškumas ir kt.
Klimato kaita: Ilgalaikė ir pastovi vidutinės pasaulinės orų sąlygų pasikeitimai, dažnai sukelti žmonių veiklos.
Ekosistemų atkūrimas: Veiklos, skirtos atstatyti pažeistas, sunaikintas ar sumažintas ekosistemas ar jų funkcijas.
Regeneracinė žemdirbystė: Žemės ūkio metodų visuma, kurie skatina ir padeda išlaikyti dirvožemio sveikatą, atkurti ekosistemas, padidinti biologinę įvairovę bei stiprinti ekosistemų paslaugas.

**Pasiūlytos nuorodos:**
Organizacija Jungtinės Tautos
Pažangaus ekonomikos forumas

Pastaba: nesu įgaliotas tikrinti ar URL yra tikrai 100% validus, todėl buvo pateikti tik domenų pavadinimai be garantijų dėl jų tikslumo.