Lietuvos ūkininkai remia ES žemės ūkio komisarą

Lietuvos ūkininkai remia ES žemės ūkio komisarą

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, ūkininkų bendruomenė reiškia paramą Europos Sąjungos žemės ūkio komisarui Januszui Wojciechowskiui, kuris šiuo metu susiduria su kritika ir atsistatydinimo reikalavimais Lenkijos vidaus politikoje. Nepaisant oponuojančios partijos ir gynybos ministro Władysławo Kosiniak-Kamyšo raginimų atsistatydinti, Lenkijos ūkininkai stoja ginti komisaro, kuris buvo pasiūlytas į šias pareigas buvusios konservatyviosios teisėsaugos ir teisingumo (PiS) vyriausybės.

Nors Europą sukrėtė dideli ūkininkų protestai prieš Europos Žaliąjį Sandėrį ir maisto produktų importą iš trečiųjų šalių, kurie sutraukė tūkstančius traktorių į gatves, Wojciechowski, Europos Komisijos narys nuo 2019 m., gina save ir savo pozicijas. Komisaras pabrėžė, kad nesijaučia kaltas dėl ūkininkų protestų ir neturintis priežasčių atsistatydinti, nes ES komisarai neturi vykdyti valstybių narių sostinių nurodymų.

Be to, komisaras akcentavo, kad jo darbas yra susijęs su spaudimu kitoms Europos Komisijos dalims dėl tokių klausimų kaip prekybos taisyklių liberalizavimas su Ukraina, žemės atidėjimas biologinei įvairovei ir pesticidų naudojimo mažinimo planas.

Janusz Wojciechowski pabrėžia, kad jokia ūkininkų organizacija nereikalavo jo atsistatydinimo, o priešingai – daugelis Lenkijos ūkininkų pritaria jo politikai. Lenkijos ūkininkų atstovai, pavyzdžiui, Jacekas Zarzeckis iš Žemės ūkio gamintojų sąjungos, pasisako, kad Wojciechowski aktyviai remia Lenkijos ir visos Europos ūkininkų interesus, o jo pasitraukimas iš ES Komisijos pareigų nepagerintų padėties.

Ši pertvarka yra svarbi Lenkijos ūkininkams, siekiant išgirsti jų balsus Briuselyje, ypač derybose dėl ateities Bendros žemės ūkio politikos biudžeto. Šioje sudėtingoje politinėje situacijoje ūkininkų palaikymas yra būtinas ne tik komisaro pozicijai stiprinti, bet ir visos Europos žemės ūkio sektoriaus ateities formavimui.

DUK

Kas yra Europos Sąjungos žemės ūkio komisaras?
Europos Sąjungos žemės ūkio komisaras yra Europos Komisijos narys, atsakingas už ES žemės ūkio politikos plėtrą ir įgyvendinimą.

Kodėl Janusz Wojciechowski susiduria su kritika?
Janusz Wojciechowski susiduria su kritika ir atsistatydinimo reikalavimais Lenkijos vidaus politikoje, o prieš jį pasisako oponuojanti partija ir gynybos ministras Lenkijoje.

Kaip Lenkijos ūkininkai reiškia palaikymą Janusz Wojciechowskiui?
Lenkijos ūkininkai stoja ginti komisaro, nes pritaria jo politikai ir manoma, kad jis aktyviai remia Lenkijos bei visos Europos ūkininkų interesus.

Kokie pagrindiniai Janusz Wojciechowskio darbo aspektai?
Jis susiduria su spaudimu dėl prekybos taisyklių liberalizavimo su Ukraina, žemės atidėjimo biologinei įvairovei ir pesticidų naudojimo mažinimo planų.

Kas yra Žemės ūkio gamintojų sąjunga?
Žemės ūkio gamintojų sąjunga yra organizacija, atstovaujanti ūkininkų interesus, iš kurios atstovas Jacekas Zarzeckis pareiškė palaikymą komisarui.

Susiję straipsniai ir informacija:
Norint susipažinti su kitomis aktualijomis Europos žemės ūkio sektoriuje arba sužinoti daugiau apie Europos Sąjungos politiką, galite apsilankyti:
Europos Komisija
Europos Parlamentas
Taryba

Žodynas:
Europos Žaliasis Sandėris: ES siekis perėjimo prie švaresnės ir tvarios ekonomikos su mažesniu anglies dioksido išmetimu.
Bendros žemės ūkio politikos biudžetas: ES biudžeto dalis, skiriama žemės ūkiui remti ir reguliuoti.

Prašome atkreipti dėmesį, kad susiję straipsniai ir informacija pateikiami tik iš patikrintų šaltinių ir gali suteikti platesnį kontekstą bei papildomą informaciją.