Modernios žemės ūkio praktikos plėtra

Modernios žemės ūkio praktikos plėtra

Maisto produktų gamintojas “General Mills” ir prekybos milžinas “Walmart”, įtraukiant savo antrinę įmonę “Sam’s Club”, pradeda bendrą iniciatyvą, skatinančią tvarią žemdirbystę Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tai yra finansiškai remiama projekto dalis, siekiant iki dešimtmečio pabaigos atkurti iki 600,000 akrų ūkininkų naudojamos žemės, sutelkiant dėmesį į kviečių augintojus.

Šią projektą taip pat finansiškai remia Nacionalinė žuvininkystės ir laukinės gamtos fondas. Regeneracinė žemdirbystė naudoja mažiau intensyvias žemės dirbimo metodus, siekiant išsaugoti anglies dioksidą dirvoje, pagerinti jos vandens sugėrimą, didinti biologinę įvairovę ir pagerinti derlių. Keičiant auginamas kultūras ir naudojant mėšlą bei kompostą vietoj cheminės trąšos, vaisinga dirvožemio būklė išlieka aukštesnė.

Tokia žemdirbystė gali ne tik padidinti derlių ir sumažinti besiverčiantiems su vandens trūkumu, bet ir sustabdyti dirvožemio eroziją; be to, ji vertinama kaip būdas versti žemės ūkio plotus ir pievas į “anglies šaltinius”. Projektas “Drawing Down” skelbia, kad taikant regeneracines žemdirbystės metodus, būtų galima sugerti nuo 2,6 iki 13,6 gigatonų CO2 per metus.

“General Mills” planuoja iki 2030 m. pereiti prie regeneracinio žemės ūkio praktikų savo 1 mln. akrų žemės, o “Walmart” įsipareigoja tvariai tvarkyti ar atkurinėti iki 50 mln. akrų iki to paties laikotarpio. Šių kompanijų bendradarbiavimas yra dalis ilgalaikių strategijų, kuriomis siekiama padaryti tvarią žemdirbystę prieinama ir paprasta vartotojams, kartu užtikrinant pagrindinių maisto produktų tiekimą.

DUK apie “General Mills” ir “Walmart” inicijuotą tvarios žemdirbystės projektą:

Kas yra regeneracinė žemdirbystė?
Regeneracinė žemdirbystė – tai mažiau intensyvios žemės ūkio praktikos, kurios padeda išsaugoti anglies dvideginį dirvoje, gerina dirvos drėgmės sulaikymą, skatina biologinę įvairovę ir gali padidinti derlių.

Kaip “General Mills” ir “Walmart” prisideda prie regeneracinės žemdirbystės?
“General Mills” planuoja iki 2030 m. taikyti regeneracines žemdirbystės metodus savo 1 mln. akrų žemėje, o “Walmart” žada tvariai tvarkyti ar atkurinti iki 50 mln. akrų per tą patį laikotarpį.

Koks projekto tikslas?
Iniciatyvos tikslas – iki 2030 m. atkurti iki 600,000 akrų ūkininkų naudojamos žemės Jungtinėse Amerikos Valstijose, ypatingą dėmesį skiriant kviečių augintojams.

Ar ši iniciatyva turi finansinę paramą iš kitų organizacijų?
Taip, projektas finansiškai remiamas ne tik “General Mills” ir “Walmart”, bet ir Nacionalinio žuvininkystės ir laukinės gamtos fondo.

Kokie yra tvarios žemdirbystės privalumai?
Tvarios žemdirbystės privalumai apima galimybę padidinti derlių, mažinti vandens trūkumo problemą, stabdyti dirvožemio eroziją ir paversti žemės ūkio plotus bei pievas į „anglies šaltinius“.

Apibrėžimai ir terminai:
Regeneracinė žemdirbystė: žemės ūkio metodai, mažinantys intensyvumą ir padedantys atkurti dirvožemį, saugantys anglies dvideginį ir skatinantys ekosistemų tvarumą.

Tvari žemdirbystė: žemės ūkio praktikų taikymas tikslingai mažinant žemės ir aplinkos našumą bei poveikį, siekiant ilgalaikio gamybos tvarumo.

Anglies šaltiniai: ekosistemų ar žemės plotai, kurie sugeria ir saugo anglies dvideginį, padedant mažinti atmosferos CO2 koncentraciją.

Susiję nuorodos:
General Mills
Walmart
Nacionalinis žuvininkystės ir laukinės gamtos fondas

**Įsitikinkite, kad pateikiamos nuorodos yra aktualios ir teisingos.