Nauja agrarinė politika žada permainas Pakistane

Nauja agrarinė politika žada permainas Pakistane

Pakistane pasibaigus rinkimams, naujosios vyriausybės žada įgyvendinti ambicingus žemės ūkio sektoriaus pokyčius siekiant paskatinti ekonomikos augimą ir užtikrinti maisto bei mitybos saugumą. Pastebima, kad programose skiriamas didelis dėmesys kaimo plėtrai ir jaunimo gerovės programoms. Pavadintas ir konkrečios iniciatyvos, pavyzdžiui, Pakistano Musulmonų Liaudies Sąjungos-Naujosios (PML-N) pažadas paskelbti žemės ūkį pramone ir įsteigti profesinę tarybą. Be to, planuojama įdiegti Nacionalinę vandens politiką, kurios tikslas – dvigubai padidinti vandens naudojimo efektyvumą, taip pat naudoti pažangias technologijas, įskaitant dronus.

Pakistano Liaudies Partijos programoje akcentuojamas kaimo moterų, kaip darbo jėgos dalies, įvertinimas, taip pat dėmesys ganymo žemėms, bio-saliniam žemės ūkiui bei ūkininkų turgeliams plėtoti. Šiose programose nepaliesta žemės ūkio ir ūkio paslaugų korporacijų kūrimosi tema, taip pat nepakankamai dėmesio skiriama rinkos gedimams ir informacijos asimetrijai.

Siekiant apsaugoti agrosektorį ir užtikrinti maisto saugumą, turėtų būti plėtojami įvairūs agrosektoriaus aspektai – nuo augalų auginimo iki žuvininkystės, miškininkystės bei natūralių pašarų ūkio. Didelį dėmesį reikėtų atkreipti ir į efektyvų vandens bei energijos naudojimą, kuris yra būtinas mažųjų ūkininkų sėkmei skatinti, kadangi dažnai jie neturi galimybių pasinaudoti technologijomis.

Pakistane vyraujanti agroekologinė įvairovė ir penkių pagrindinių kultūrų dominavimas rodo būtinumą investuoti į kaimo plėtrą ir mažėjančio miestų bei tarptautinių rinkų ryšio su kaimu problemą. Tarptautinės prekybos reikalavimai bei JT Tvaraus vystymosi tikslams (ypač “Nulis alkio”) atitikimas lieka silpnas.

Investicijų, siekiančių apie 5-6 trilijonus rupijų, būtų reikalingos, kad būtų įgyvendintos 200 veiksmų. Viešosios investicijos turėtų būti paskirstytos prioritetingai, padedant mažiesiems ūkininkams ir skatinant privačias investicijas. Tokių projektų, kaip duomenų saugykla ir žemės ūkio mechanizacija, gali pritraukti daugiau nei 200 milijardų rupijų viešųjų ir privačių investicijų kasmet.

Pakistano žemės ūkio sektoriaus pokyčių DUK

Kokius pokyčius žada įgyvendinti naujoji Pakistano vyriausybė žemės ūkio sektoriuje?
Naujoji vyriausybė žada ambicingus žemės ūkio sektoriaus pokyčius, kurių tikslas – skatinti ekonomikos augimą ir užtikrinti maisto bei mitybos saugumą.

Kokiais svarbiais aspektais naujoji vyriausybė ketina užsiimti?
Vyriausybės programose yra pabrėžiamas didelis dėmesys kaimo plėtrai, jaunimo gerovės programoms, kaimo moterų įvertinimui, bio-saliniam žemės ūkiui ir mažųjų ūkininkų skatinimui.

Kokios konkrečios iniciatyvos yra minėtos?
Minėtos iniciatyvos apima žemės ūkio pripažinimą pramone, profesinės tarybos įsteigimą, Nacionalinę vandens politiką ir pažangių technologijų, tokių kaip dronai, naudojimą.

Kaip Pakistano Liaudies Partija vertina kaimo moteris?
Jos programoje kaimo moterims skiriamas ypatingas dėmesys kaip svarbiai darbo jėgos daliai.

Ar yra kalbama apie žemės ūkio korporacijų kūrimąsi?
Programose trūksta diskusijos apie žemės ūkio ir ūkio paslaugų korporacijų kūrimąsi bei rinkos gedimus ir informacijos asimetrijos problemas.

Kokia yra agrosektoriaus apsaugos svarba?
Apsaugoti agrosektorių reikalinga dėl maisto saugumo, įvairinant augalų auginimą, žuvininkystę, miškininkystę bei natūralių pašarų ūkio plėtrą.

Koks vandens ir energijos vaidmuo mažųjų ūkininkų sėkmei?
Efektyvus vandens ir energijos naudojimas yra būtinas mažųjų ūkininkų sėkmei, kadangi jie dažnai neturi galimybių įsigyti ir pasinaudoti technologijomis.

Kokią investicijų sumą reikėtų naujiems pakeitimams įgyvendinti?
Būtų reikalingos investicijos, siekiančios apie 5-6 trilijonus rupijų, norint įgyvendinti 200 veiksmų planą.

Kaip turėtų būti paskirstytos viešosios investicijos?
Viešosios investicijos turėtų būti skirstomos prioritetingai, padedant mažiesiems ūkininkams ir skatinant privačias investicijas.

Kiek investicijų galėtų pritraukti tokie projektai kaip duomenų saugykla ir žemės ūkio mechanizacija?
Įgyvendinant šiuos projektus, galima būtų pritraukti daugiau nei 200 milijardų rupijų viešųjų ir privačių investicijų kasmet.

Apibrėžimai:
Maisto ir mitybos saugumas: Užtikrinimas, kad visi gyventojai turi nuolatinę prieigą prie pakankamai saugaus ir maistingo maisto, atitinkančio jų mitybos poreikius ir maisto vartojimo įpročius.
Nacionalinė vandens politika: Politika, kurios tikslas yra valdyti ir naudoti vandenį taip, kad būtų užtikrintas tvarus ir efektyvus jo išteklių panaudojimas.
Agroekologinė įvairovė: Įvairūs ekosistemos tipai, kurie įtakoja žemės ūkio veiklą, įskaitant klimatą, dirvožemį, vandens išteklius ir biologinę įvairovę.
Investicijos: Kapitalo investicijos yra piniginės lėšos, skirtos ilgalaikiam turto, pvz., įrengimų, technologijų ar infrastruktūros, kūrimui ir palaikymui žemės ūkio sektoriuje.

Susijusios nuorodos:
– United Nations Sustainable Development Goals: JT Tvaraus vystymosi tikslai
– World Bank Agriculture sector information: World Bank Agriculture
– Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO