Naujas finansavimo šaltinis Minnesotos specialiųjų kultūrų augintojams

Naujas finansavimo šaltinis Minnesotos specialiųjų kultūrų augintojams

Santrauka: Minnesotos žemės ūkio departamentas skelbia kvietimą teikti paraiškas specialiųjų augalų kultūrų rinkodaros, skatinimo bei mokslinių tyrimų projektams finansuoti. Paraiškas gali teikti ne pelno siekiančios organizacijos, augintojų asociacijos, valstybinės žemės ūkio agentūros, gimtojiems amerikiečiams atstovaujančios organizacijos, universitetai bei kiti specializuotiems augalams skatinantys subjektai. Iki 1,25 milijono JAV dolerių dydžio grantų lėšos bus paskirstytos per konkurencinį vertinimo procesą.

Minnesotoje paskelbta, kad žemės ūkio bendruomenei skirta unikali finansavimo galimybė. Žemės ūkio departamentas atveria duris organizacijoms, siekiančioms pagerinti specialiųjų kultūrų, tokios kaip vaisiai, daržovės, riešutai, džiovinti vaisiai bei puokštės, rinkodarą ir skatinimą valstijoje. Tai yra dalis platesnės strategijos skatinti maisto produktų, kurie nepritampa prie tradicinių javų bei gyvulių augintojų kategorijų, vystymąsi.

Pagal šios programos sąlygas, preliminarus finansavimas sieks nuo 20 000 iki 125 000 JAV dolerių, o visos grantų lėšos bus paskirstomos remiantis griežtu konkursiniu vertinimu. Šis finansinis postūmis yra svarbus valstybės specialiųjų kultūrų sektoriui, teikiant galimybę plėtoti naujoviškus ir efektyvius sprendimus, kurių tikslas – padidinti šių kultūrų populiarumą ir ekonominę naudą.

Įvairių sričių specialistai, įskaitant ne pelno siekiančias grupes, gamintojų asociacijas bei mokslo institucijas, yra kviečiami teikti paraiškas iki kovo 21 dienos. Tai yra puiki galimybė ne tik gauti reikalingą finansavimą, bet ir prisidėti prie sveikesnės bei įvairesnės maisto sistemos kūrimo.

DUK: Specialiųjų augalų kultūrų finansavimo programos Minnesotoje

Kas gali teikti paraiškas specialiųjų augalų kultūrų finansavimui?
Paraiškas gali teikti ne pelno siekiančios organizacijos, augintojų asociacijos, valstybinės žemės ūkio agentūros, gimtojiems amerikiečiams atstovaujančios organizacijos, universitetai bei kiti specializuotiems augalams skatinantys subjektai.

Kokia yra finansavimo programos tikslinė rinka?
Programa skirta pagerinti specialiųjų kultūrų, pvz., vaisių, daržovių, riešutų, džiovintų vaisių ir puokščių, rinkodarą ir skatinimą Minnesotoje.

Kokios yra pagrindinės finansavimo sąlygos?
Preliminarus finansavimas gali svyruoti nuo 20 000 iki 125 000 JAV dolerių, ir visos grantų lėšos bus paskirstomos per konkurencinį vertinimo procesą.

Koks yra paraiškų teikimo terminas?
Specialistai ir organizacijos yra kviečiami pateikti savo paraiškas iki kovo 21 dienos.

Koks yra bendras finansavimo fondo dydis?
Bendras prieinamas finansavimas yra iki 1,25 milijono JAV dolerių.

Kam yra skirta ši finansavimo programa?
Finansavimas yra skirtas valstybės specialiųjų kultūrų sektoriui, norint plėtoti naujoviškas ir efektyvias rinkodaros, skatinimo bei mokslinių tyrimų strategijas.

Pagrindiniai terminai ir jargonas:
Specialiosios kultūros – tai augalai arba augalų grupės, kurios neįtrauktos į įprastinį javų ar gyvulių augintojų kategorijas, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės, riešutai ar džiovinti vaisiai.
Grantas – finansinė parama ar subsidija, teikiama tam tikriems projektams ar veikloms finansuoti be grąžinimo sąlygų.
Konkurencinis vertinimo procesas – metodas, per kurį finansavimo prašymai vertinami ir palyginami remiantis nustatytais kriterijais, kad būtų užtikrintas objektyvumas ir teisingumas skirstant išteklius.

Susiję nuorodų pasiūlymai:
Šiuo metu negaliu patvirtinti, kad žinau 100% teisingas nuorodas iš šio teksto, nes straipsnio URL adresas man nepateiktas. Tačiau, jei reikėtų rasti susijusias nuorodas, jūs galite aplankyti Minnesotos žemės ūkio departamentą savo įprastoje paieškoje internete ir ieškoti jų pranešimų ar finansavimo skelbimo puslapių.