Naujoji Nigerijos žemės ūkio strategija – kokia ji?

Naujoji Nigerijos žemės ūkio strategija – kokia ji?

Nigerijos prezidentas Bola Tinubu pristatė ambicingą planą, skirtą šalies žemės ūkio sektoriui perversmui, kuris apima išplėstą mechanizuotą ūkininkavimą bei siekį tapti maisto produktų eksportuojančia šalimi.

Prezidentas šiuos planus atskleidė, priimdama pasaulinės Tijaniyya judėjimo delegaciją, vadovaujamą Khalifa Muhammad Mahe Niass, kuri aplankė jį Abudžoje, sostinės valstybės rezidencijoje.

Prezidento Tinubu spaudos patarėjo Ajuri Ngelale išplatintame pareiškime pažymėta, kad vyriausybė ketina plėsti dirbamų žemės plotų mastą, teikti mažos palūkanos ūkininkams skirtus paskolas ir didinti investicijas į laistymo infrastruktūrą. Toks požiūris gali padidinti žemės ūkio produktų gamybą ir atverti kelią Nigerijai tapti maisto produktų eksportuotoja.

Prezidentas pabrėžė, kad jo administracija yra įsipareigojusi remti religinius renginius bei skatinti dvasinių lyderių ir politikų bendradarbiavimą. Tinubu paminėjo ir investicijas į sveikatos priežiūros sistemą, modernios įrangos įsigijimą ligoninėms, specialistų mokymus ir visaapimančio sveikatos draudimo teikimą šalies piliečiams.

Apibendrinant, prezidentas Tinubu pabrėžė šalies žemės ūkio sektoriaus modernizavimo svarbą, išdėstė konkretų planą, kaip pasiekti šio tikslo, ir parodė ryžtą skatinti dvasines vertybes bei nacionalinį vienijimą. Tijaniyya judėjimo delegacija, savo ruožtu, pareiškė palaikymą prezidentui ir padėkojo už jo indėlį siekiant Nigerijos taikos, progreso ir stabilumo.

DUK apie Nigerijos prezidento Bola Tinubu planus

Kokius planus Nigerijos prezidentas Bola Tinubu pristatė žemės ūkio sektoriui?
Prezidentas Bola Tinubu iškėlė ambicingą planą, kuris apima mechanizuoto ūkininkavimo plėtrą ir Nigerijos transformaciją į maisto produktų eksportuojančią šalį.

Kokia proga Tinubu pristatė savo žemės ūkio plėtros planus?
Planai buvo atskleisti priimant pasaulinės Tijaniyya judėjimo delegaciją, vadovaujamą Khalifa Muhammad Mahe Niass, kurie aplankė prezidentą Abudžos rezidencijoje.

Ką prezidento patarėjo Ajuri Ngelale pareiškime pabrėžė?
Ajuri Ngelale pabrėžė, kad vyriausybė planuoja plėsti dirbamų žemės plotų mastą, teikti ūkininkams paskolas su mažomis palūkanomis ir didinti investicijas į laistymo infrastruktūrą.

Koks šių priemonių tikslas?
Siekiama padidinti žemės ūkio produktų gamybą ir skatinti Nigerijos tapti maisto produktų eksportuotoja.

Kaip prezidentas požiūrį yra į religines organizacijas ir renginius?
Prezidentas Tinubu pabrėžė įsipareigojimą remti religinius renginius bei dvasinių lyderių ir politikų bendradarbiavimą.

Kokių kitų sričių tobulinimą Tinubu minėjo?
Jis paminėjo investicijas į sveikatos priežiūros sistemą, įrangos atnaujinimą ligoninėse, specialistų mokymus ir visuotinį sveikatos draudimo teikimą.

Kaip Tijaniyya judėjimo delegacija reagavo į prezidento planus?
Tijaniyya judėjimo delegacija išreiškė palaikymą prezidentui Tinubu ir padėkojo jam už indėlį siekiant Nigerijos taikos, progreso ir stabilumo.

Apibrėžtys ir terminai:
Žemės ūkio sektoriaus perversmas – struktūrinių ir technologinių pokyčių įgyvendinimas žemės ūkio sektoriuje su siekiu padidinti efektyvumą ir gamybos mastus.
Mechanizuotas ūkininkavimas – ūkininkavimo metodai, kuriuose naudojama sunkioji technika, siekiant padidinti darbo našumą ir palengvinti fizinius darbus.
Tijaniyya judėjimas – islamiškas sufizmo (mistinės islamo krypties) įvairių šakų judėjimas.

Susijusios nuorodos:
Maisto ir žemės ūkio organizacija
Pasaulio sveikatos organizacija

Įsitikinkite, kad URL yra teisingi, prieš įtraukdami juos į siūlomas nuorodas.