Nepaisant ginčų, pradėti Belle Vue siurblių stoties darbai

Nepaisant ginčų, pradėti Belle Vue siurblių stoties darbai

Santrauka: Žemės ūkio ministras Zulfikar Mustapha pranešė, kad, nepaisant abejonių dėl rangovo tinkamumo, buvo pradėti Belle Vue siurblių stoties darbai.

Žemės ūkio ministras, Zulfikar Mustapha, paskelbė, kad, nepaisant kylančių abejonių, prasidėjo darbai Belle Vue siurblių stotyje, kuriuos atlieka kompanija Tepui. Pasak ministro, projektą pradėti vykdyti buvo būtina, nepaisant opozicijos narių kritikos dėl darbų skaidrumo.

Kritikos bangą sukėlė faktas, jog kompanijos Tepui tinkamumas atlikti šiuos darbus buvo plačiai abejotinas, vis dėlto, ministerijos vadovybė priėmė sprendimą darbus tęsti. Užklausimus dėl projekto eigos ir galimai vėluojančių darbų pateikė APNU+AFC parlamentaras Ganesh Mahipaul per pastarąją Biudžeto aptarimo sesiją, kurioje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovai.

Ši informacija buvo paskelbta per 2024 metų biudžeto apsvarstymą ministerijai, ir nors buvo lankomasi projekto vietoje Vakarų Demeraroje penktadienį, jokio aktyvaus darbų vykdymo nepastebėta. Tepui kompanija turi kaip įrodyti visuomenei, jog nepaisant anksčiau kilusių abejonių, ji yra pasiruošusi atsakingai ir skaidriai atlikti užsibrėžtas užduotis. Svarbiausia – užtikrinti, kad Belle Vue siurblių stotis būtų pastatyta tinkamai ir veiksniškai, siekiant pagerinti vietos bendruomenių gyvenimą.

DUK apie Belle Vue siurblių stoties projekto pradžią

Kas pranešė apie Belle Vue siurblių stoties darbų pradžią?
Žemės ūkio ministras Zulfikar Mustapha pranešė, kad buvo pradėti Belle Vue siurblių stoties darbai.

Ar yra kokių abejonių dėl vykdomų darbų?
Taip, projekte dalyvaujančios kompanijos Tepui tinkamumas atlikti darbus sukėlė abejonių, tačiau Žemės ūkio ministerija vis tiek nusprendė tęsti darbus.

Kas išreiškė susirūpinimą dėl projekto?
APNU+AFC parlamentaras Ganesh Mahipaul užklausė apie projekto eigos transparentiškumą ir ar darbai nevėluoja.

Kokios aplinkybės pridėjo prie abejonių dėl Tepui kompetencijos?
Per apsilankymą projekto vietoje Vakarų Demeraroje nepastebėtas aktyvus darbų vykdymas, nors turėjo būti prasidėję.

Koks yra projekto tikslas?
Projekto tikslas – pastatyti tinkamai veikiančią Belle Vue siurblių stotį, kuri padėtų pagerinti vietos bendruomenių gyvenimo sąlygas.

Apibrėžtys ir terminai:
Žemės ūkio ministras: atsakingas už valstybės žemės ūkio politikos formavimą ir įgyvendinimą bei ūkininkų ir kaimo bendruomenių interesų atstovavimą.
Transparentiškumas: viešumas ir atvirumas, susijęs su veiklos, pavyzdžiui, valstybės institucijos ar verslo įmonės projektų vykdymo principais.

Susijusios nuorodos:
Žemės ūkio ministerija
Parlamentas

Jei turėtumėte pateikti mums konkretų URL šioms institucijoms, mes galėtume nustatyti tinkamas nuorodas. Kadangi nėra pateiktos URLs, konkretūs linkai nenurodomi.