Teismas atmestą verslininko teisinę bylą dėl nuomos sutarties

Teismas atmestą verslininko teisinę bylą dėl nuomos sutarties

Santrauka: Teismas Lietuvoje priėmė sprendimą, kad verslininko Marko Gaffarenos teisės nebuvo pažeistos, kai jis skundėsi negalintis mėgautis nuosavybe Burmarrade, kadangi ji buvo išnuomota ūkininkų šeimai. Teismas pabrėžė, kad Gaffarena elgėsi “kaubojuškiškai” ir buvo pažymėta jo spekulianto reputacija.

Lietuvos teismas pirmadienį nusprendė, kad verslininkas Markas Gaffarena negalėjo teigti, jog jo pagrindinės teisės buvo pažeistos, kai esama nuomos reguliavimo įstatymų sistema netrukdė mėgautis savo Burmarrado nuosavybe, kurios vertę žinojo pirkdamas ir dėl to sumokėjo tik 6% jos tikrosios rinkos vertės. Tai pabrėžė verslininkas pateikdamas skundą, kurį teismas atmetė, tvirtindamas, kad Gaffarena neturi pagrindo reikalauti kompensacijos už teigiamą pagrindinių teisių pažeidimą pagal Konstituciją bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją.

Byla susijusi su ūkininko namais ir maždaug 15 000 kvadratinių metrų žemės ploto Burmarade, žinomo kaip Ta’ Lippin, kurią Gaffarena įsigijo 2003 metais. Pirkimo sutartyje aiškiai nurodyta, kad turtas buvo parduodamas su nuomos sutartimi, ir tai atsispindėjo pardavimo kainoje. Gaffarenos sumokėta kaina buvo 30,000 Lirų, o tai to metu buvo lygu 69,881€, kai turtas rinkoje buvo vertinamas daugiau nei 1 milijonu eurų.

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Gaffarenos keliami pretenzijos buvo nepagrįsti, kadangi jis buvo informuotas apie galiojančią nuomos sutartį prieš pirkydami turtą ir pirkimo metu mokėjo žymiai mažesnę sumą nei rinkos vertė, o tai jo naudai pasitarnavo daugiau nei galimi nuomos pajamų nuostoliai rinkoje. Be to, teismas pabrėžė, jog neleis verslininkui toliau siekti kompensacijos iš valstybės, teigdamas, kad tai būtų ne tik neteisybė, bet ir “įžeidimas visuomenei, kuri moka mokesčius, siekiant geresnio bendrojo gėrio administravimo”.

DUK skyrius

Kas yra Markas Gaffarena ir su kuo susijusi jo byla?
Markas Gaffarena yra verslininkas, kuris įsigijo nuosavybę Burmarrade, žinomą kaip Ta’ Lippin, kurioje esanti žemė buvo išnuomota ūkininkų šeimai. Jis pateikė skundą, kad negali mėgautis savo nuosavybe dėl esamos nuomos sutarties, tačiau Lietuvos teismas nusprendė, jog jo teisės nebuvo pažeistos.

Kokia buvo teismo pozicija dėl Gaffarenos teisių pažeidimo?
Teismas sprendė, kad Gaffarena negali teigti, jog jo pagrindinės teisės buvo pažeistos, nes nuomos reguliavimo įstatymai nesutrukdė jam mėgautis nuosavybe, ypač turint omeny, kad jis mokėjo už nuosavybę žymiai mažiau nei jos rinkos vertę.

Kokia yra nuosavybės, susijusios su byla, vertė?
Nuosavybė, kurią verslininkas įsigijo, buvo vertinama daugiau nei 1 milijonu eurų, tačiau Gaffarena sumokėjo už ją tik 30,000 Lirų, kas to metu buvo lygu 69,881€.

Ar yra numatyta kompensacija Gaffarenai?
Ne, teismas atmetė skundą ir pažymėjo, kad neturėtų būti leidžiama Gaffarenai toliau siekti kompensacijos iš valstybės, pabrėžiant, kad tai būtų neteisinga ir įžeidžianti mokesčius mokančiai visuomenei.

Kaip įsigijęs nuosavybę Gaffarena žinojo apie nuomos sutartį?
Pirkimo sutartyje aiškiai nurodyta, kad turtas buvo parduodamas su esama nuomos sutartimi. Tai reiškia, kad verslininkas buvo informuotas apie šią sąlygą prieš pirkdamas nuosavybę.

Apibrėžtys ir terminai
Nuosavybė: Teisė turėti, valdyti, naudotis ir disponuoti materialiu ar nematerialiu turtu.
Nuomos sutartis: Teisinis susitarimas, kuriame nuomininkas už tam tikrą mokestį gauna teisę naudotis kitos šalies turtu tam tikrą laikotarpį.
Rinkos vertė: Kaina, už kurią turtą galima parduoti esamoje rinkos situacijoje.

Susijusios nuorodos
Jei norite sužinoti daugiau apie nuomos sutarčių reglamentavimą Lietuvoje ar kitą su byla susijusią informaciją, apsilankykite:
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas
Europos Žmogaus Teisių Teismas