Title

Title

Lietuvos ūkininkai protestuoja prieš ES leidimus įvežti grūdus

Ūkininkai toliau reiškia nepasitenkinimą dėl Europos Sąjungos (ES) sprendimo leisti įvežti pigius grūdus, kurie, jų manymu, kenkia jų verslui. Nepaisant teikiamos finansinės paramos, nesutarimai tarp ūkininkų ir ES institucijų vis dar gilėja. Ukrainos reakcija į protestus parodo jautrią politinę situaciją regione.

Pasak žemės ūkio ministerijos pirmadienio pranešimo, Kijevas “griežtai smerkia tyčinį Ukrainos grūdų sunaikinimą, kurį atlieka protestuojantys Lenkijos ūkininkai”. Vizualinė medžiaga iš protestų, kurioje matyti, kaip demonstrantai prie Ukrainos ir Lenkijos sienos išverčia grūdus iš vilkikų ant kelio, sukėlė šios šalies valdžios nepritarimą.

Lenkijos sunkvežimių vairuotojai ir ūkininkai kelis mėnesius organizuoja protestus prie sienos su Ukraina. Jie neigiamai vertina ES pareigūnų sprendimus ir reikalauja atšaukti taisykles, leidžiančias įvežti pigius Ukrainos grūdus. Toks pigių Ukrainos grūdų priėmimas yra dalis bloko politikos, skirtos palaikyti Kijevo ekonomiką per karą su Rusija.

Nepaisant to, kad Lenkija buvo viena iš tvirčiausių Ukrainos rėmėjų po Rusijos invazijos, ji kartu su kitomis regiono šalimis, pavyzdžiui, Rumunija, praėjusiais metais laikinai draudė įsivežti Ukrainos grūdus. ES tokius veiksmus pasmerkė ir siūlo finansinę pagalbą, kad kompensuotų patiriamus nuostolius, tačiau kai kurie ūkininkai vis dar pasipriešina: jie užblokuoja sienos perėjas ir sunaikina grūdus, demonstruodami savo nepasitenkinimą.

Po dviejų metų nuo Rusijos pradėtos invazijos Maskva iš pradžių blokavo Juodosios jūros uostus, siekdama užkirsti kelią Ukrainos laivams gabenti grūdus ir kitas žemės ūkio prekes. Blokada galiausiai buvo panaikinta, tačiau karas vis dar turėjo reikšmingą poveikį pasaulio grūdų tiekimui, nes tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbūs eksportuotojai.

DUK apie Lietuvos ūkininkų protestus dėl ES leidimų įvežti grūdus

1. Kas verčia ūkininkus protestuoti?
Lietuvos ūkininkai reiškia nepasitenkinimą dėl ES sprendimo leisti įvežti pigius grūdus iš Ukrainos, mano, kad tai kenkia jų verslui.

2. Kaip ES bando spręsti ūkininkų nepasitenkinimą?
Europos Sąjunga siūlo finansinę pagalbą ūkininkams, siekiant kompensuoti jiems patiriamus nuostolius dėl pigių grūdų importo.

3. Kaip Ukraina sureagavo į protestus?
Ukrainos valdžia griežtai smerkia grūdų sunaikinimą, kurį vykdo protestuojantys ūkininkai, matyti vizualinėje medžiagoje iš protestų prie Ukrainos ir Lenkijos sienos.

4. Kokius veiksmus ėmė Lenkijos ūkininkai?
Lenkijos ūkininkai organizuoja protestus prie sienos su Ukraina, užblokuoja sienos perėjas ir sunaikina grūdus.

5. Kaip karas Ukrainoje paveikė grūdų tiekimą pasauliui?
Karas ir Juodosios jūros uostų blokada iš pradžių sukėlė sunkumų Ukrainos laivams gabenti grūdus, o vėliau ir viso pasaulio grūdų tiekimui, nes tiek Rusija, tiek Ukraina yra svarbūs grūdų eksporto rinkos dalyviai.

Terminų apibrėžimai:
ES: Europos Sąjunga – politinė ir ekonominė sąjunga, kurią sudaro 27 Europos valstybės.
Finansinė parama: Lėšos ar kitos ištekliai, suteikiami kaip pagalba ūkininkams ar verslui, siekiant mažinti nuostolius ar palaikyti ekonomiką.
Importas: Prekių ar paslaugų įvežimas iš kitų šalių į šalies ekonomiką.
Protestas: Viešas pasipriešinimas ar nesutikimas su tam tikra politika ar sprendimu, dažnai reiškiamas demonstracijomis ar streikais.

Susijusių nuorodų pasiūlymai:
Europos Sąjunga
Ukrainos vyriausybė